Τεστ προσωπικότητας στη συνέντευξη: Αναβαθμίστε τις προσλήψεις σας

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, οι περισσότεροι υπεύθυνοι προσλήψεων τείνουν να επικεντρώνονται στην παρελθοντική συμπεριφορά των υποψηφίων. Ωστόσο, υπό τις κατάλληλες συνθήκες, οι άνθρωποι μπορούν να αλλάξουν ή να προσαρμόσουν…

Ικανότητα Λήψης Απόφασης (DP Test)

Advanced Aptitude Tests – Ικανότητα Λήψης Απόφασης (DP Test)

Τα Advanced Aptitude Tests (AAT) αποτελούν μία συστοιχία 12 ψυχομετρικών τεστ τα οποία στοχεύουν στην αξιολόγηση των ικανοτήτων του ατόμου, απαραίτητων στο πλαίσιο διαφόρων εργασιακών συνθηκών. Αξιολογείται, δηλαδή, το κατά…

Ικανότητα Σύγκρισης (TC Test)

Advanced Aptitude Tests – Ικανότητα Σύγκρισης (TC Test)

Τα Advanced Aptitude Tests (AAT) αποτελούν μία συστοιχία 12 ψυχομετρικών τεστ τα οποία στοχεύουν στην αξιολόγηση των ικανοτήτων του ατόμου, απαραίτητων στο πλαίσιο διαφόρων εργασιακών συνθηκών. Αξιολογείται, δηλαδή, το κατά…

Μηχανική Μνήμη (MA Test)

Advanced Aptitude Tests – Μηχανική Μνήμη (MA Test)

Τα Advanced Aptitude Tests (AAT) αποτελούν μία συστοιχία 12 ψυχομετρικών τεστ τα οποία στοχεύουν στην αξιολόγηση των ικανοτήτων του ατόμου, απαραίτητων στο πλαίσιο διαφόρων εργασιακών συνθηκών. Αξιολογείται, δηλαδή, το κατά…

Προσεγγιστικός Υπολογισμός (NA Test)

Advanced Aptitude Tests – Προσεγγιστικός Υπολογισμός (NA Test)

Τα Advanced Aptitude Tests (AAT) αποτελούν μία συστοιχία 12 ψυχομετρικών τεστ τα οποία στοχεύουν στην αξιολόγηση των ικανοτήτων του ατόμου, απαραίτητων στο πλαίσιο διαφόρων εργασιακών συνθηκών. Αξιολογείται, δηλαδή, το κατά…

Παρατηρητικότητα (CF Test)

Advanced Aptitude Tests – Παρατηρητικότητα (CF Test)

Τα Advanced Aptitude Tests (AAT) αποτελούν μία συστοιχία 12 ψυχομετρικών τεστ τα οποία στοχεύουν στην αξιολόγηση των ικανοτήτων του ατόμου, απαραίτητων στο πλαίσιο διαφόρων εργασιακών συνθηκών. Αξιολογείται, δηλαδή, το κατά…

Ικανότητα Αντίληψης Μηχανικών Αρχών (MK Test)

Advanced Aptitude Tests – Ικανότητα Αντίληψης Μηχανικών Αρχών (MK Test)

Τα Advanced Aptitude Tests (AAT) αποτελούν μία συστοιχία 12 ψυχομετρικών τεστ τα οποία στοχεύουν στην αξιολόγηση των ικανοτήτων του ατόμου, απαραίτητων στο πλαίσιο διαφόρων εργασιακών συνθηκών. Αξιολογείται, δηλαδή, το κατά…

Advanced Aptitude Tests - Κατανόηση και Τήρηση Οδηγιών (s Test)

Advanced Aptitude Tests – Αντίληψη Χώρου (S Test)

Τα Advanced Aptitude Tests (AAT) αποτελούν μία συστοιχία 12 ψυχομετρικών τεστ τα οποία στοχεύουν στην αξιολόγηση των ικανοτήτων του ατόμου, απαραίτητων στο πλαίσιο διαφόρων εργασιακών συνθηκών. Αξιολογείται, δηλαδή, το κατά…