Ικανότητα Λήψης Απόφασης (DP Test)

Advanced Aptitude Tests – Ικανότητα Λήψης Απόφασης (DP Test)

Τα Advanced Aptitude Tests (AAT) αποτελούν μία συστοιχία 12 ψυχομετρικών τεστ τα οποία στοχεύουν στην αξιολόγηση των ικανοτήτων του ατόμου, απαραίτητων στο πλαίσιο διαφόρων εργασιακών συνθηκών. Αξιολογείται, δηλαδή, το κατά…

Ικανότητα Σύγκρισης (TC Test)

Advanced Aptitude Tests – Ικανότητα Σύγκρισης (TC Test)

Τα Advanced Aptitude Tests (AAT) αποτελούν μία συστοιχία 12 ψυχομετρικών τεστ τα οποία στοχεύουν στην αξιολόγηση των ικανοτήτων του ατόμου, απαραίτητων στο πλαίσιο διαφόρων εργασιακών συνθηκών. Αξιολογείται, δηλαδή, το κατά…

Απομνημόνευση με Συνειρμικό Τρόπο (Mm Test)

Advanced Aptitude Tests – Απομνημόνευση με Συνειρμικό Τρόπο (Mm Test)

Τα Advanced Aptitude Tests (AAT) αποτελούν μία συστοιχία 12 ψυχομετρικών τεστ τα οποία στοχεύουν στην αξιολόγηση των ικανοτήτων του ατόμου, απαραίτητων στο πλαίσιο διαφόρων εργασιακών συνθηκών. Αξιολογείται, δηλαδή, το κατά…

Προσεγγιστικός Υπολογισμός (NA Test)

Advanced Aptitude Tests – Προσεγγιστικός Υπολογισμός (NA Test)

Τα Advanced Aptitude Tests (AAT) αποτελούν μία συστοιχία 12 ψυχομετρικών τεστ τα οποία στοχεύουν στην αξιολόγηση των ικανοτήτων του ατόμου, απαραίτητων στο πλαίσιο διαφόρων εργασιακών συνθηκών. Αξιολογείται, δηλαδή, το κατά…

Ικανότητα Αντίληψης Μηχανικών Αρχών (MK Test)

Advanced Aptitude Tests – Ικανότητα Αντίληψης Μηχανικών Αρχών (MK Test)

Τα Advanced Aptitude Tests (AAT) αποτελούν μία συστοιχία 12 ψυχομετρικών τεστ τα οποία στοχεύουν στην αξιολόγηση των ικανοτήτων του ατόμου, απαραίτητων στο πλαίσιο διαφόρων εργασιακών συνθηκών. Αξιολογείται, δηλαδή, το κατά…

Advanced Aptitude Tests - Κατανόηση και Τήρηση Οδηγιών (UAR Test)

Advanced Aptitude Tests – Κατανόηση και Τήρηση Οδηγιών (UAR Test)

Τα Advanced Aptitude Tests (AAT) αποτελούν μία συστοιχία 12 ψυχομετρικών τεστ τα οποία στοχεύουν στην αξιολόγηση των ικανοτήτων του ατόμου, απαραίτητων στο πλαίσιο διαφόρων εργασιακών συνθηκών. Αξιολογείται, δηλαδή, το κατά…

Advanced Aptitude Tests - Ταχύτητα και Ακρίβεια Αντίληψης (P Test)

Advanced Aptitude Tests – Ταχύτητα και Ακρίβεια Αντίληψης (P Test)

Τα Advanced Aptitude Tests (AAT) αποτελούν μία συστοιχία 12 ψυχομετρικών τεστ τα οποία στοχεύουν στην αξιολόγηση των ικανοτήτων του ατόμου, απαραίτητων στο πλαίσιο διαφόρων εργασιακών συνθηκών. Αξιολογείται, δηλαδή, το κατά…