Skip links

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ E-MELLON

Πλήρης Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Μια υπηρεσία για όλους από το Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού!

emellon-ison-επαγγελματικοσ-προσανατολισμοσ Επαγγελματικός Προσανατολισμός & Τεστ
5413+
Νέοι βρήκαν τον προσανατολισμό τους
910+
Εκπαιδευμένοι Σύμβουλοι Επαγγελματικού Προσανατολισμού
33+
Χρόνια ISON

Γιατί Επαγγελματικός Προσανατολισμός;

Έχεις αναρωτηθεί ποτέ τι πραγματικά χρειάζεται για να βρει κανείς το επάγγελμα που του ταιριάζει; Μπορεί κάποιος με χαμηλές επικοινωνιακές δεξιότητες να εργαστεί ως υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων; Κάποιος που τείνει να λαμβάνει αποφάσεις με βάση το συναίσθημα, είναι δυνατόν να γίνει τραπεζίτης; Αυτός που δίνει μεγαλύτερη έμφαση στο να έχει περισσότερο ελεύθερο χρόνο είναι δυνατόν να λάβει τις ίδιες αποφάσεις με αυτόν που θέτει ως προτεραιότητα τις οικονομικές απολαβές ή την κοινωνική αναγνώριση; Η σωστή επιλογή καριέρας είναι μια δύσκολη και απαιτητική διαδικασία, καθώς ο άνθρωπος και το επάγγελμα που θα επιλέξει θα πρέπει να παραλληλίζονται σε διάφορα επίπεδα. Υπό αυτό το πρίσμα, η υποστήριξη του ατόμου στην εν λόγω διαδικασία μέσω των κατάλληλων μέσων και υπηρεσιών καθίσταται αναγκαία και επιτακτική.

Η ISON, με 30+ χρόνια εμπειρίας στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, διακρίνεται για την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών της λόγω της εξειδικευμένης επιστημονικής τεχνογνωσίας που εφαρμόζει σε θέματα μέτρησης της ανθρώπινης συμπεριφοράς, σε συνδυασμό με μια εκτεταμένη εμπειρία και βαθιά κατανόηση του σύγχρονου επιχειρησιακού περιβάλλοντος. Η τεχνογνωσία αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει την αποκλειστική χρήση ψυχομετρικών τεστ, σταθμισμένων στον ελληνικό πληθυσμό. Με τα ψυχομετρικά αυτά εργαλεία έχει αναπτυχθεί το πιο ολοκληρωμένο Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού στην Ελλάδα: το e-mellon. Το πρωτοποριακό αυτό τεστ αποτελεί μια συστοιχία ψυχομετρικών εργαλείων που μετρούν την προσωπικότητα, τις ικανότητες, και τα ενδιαφέροντα των υποψηφίων, ενώ, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο, χορηγείται επίσης και το αντίστοιχο τεστ αξιών και κινήτρων. Δείτε όλα τα τεστ μας με ένα κλικ.

Δείτε τα τεστ που χρησιμοποιούνται στο πρόγραμμα e-mellon

Τα αποτελέσματα του τεστ προσωπικότητας PTQ βοηθούν τους εξεταζόμενους να αποκτήσουν μία αντικειμενική εικόνα των χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς τους, και να τα συνδέσουν άμεσα με συγκεκριμένα εκπαιδευτικά πεδία και επαγγελματικές κατηγορίες. Ως εκ τούτου, μπορούν, με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, να επιλέξουν ανάμεσα στα επαγγέλματα που συνάδουν με τα γνωρίσματα της προσωπικότητάς τους, προκειμένου να ακολουθήσουν εκπαιδευτικά και επαγγελματικά μονοπάτια που θα εναρμονίζονται με την ταυτότητά τους και θα τους προσφέρουν ευκαιρίες για να εκπληρώσουν το πλήρες δυναμικό τους.

Το PTQ βασίζεται στη “Θεωρία των Ψυχολογικών Τύπων” του Carl Jung, η οποία υποστηρίζει ότι τα άτομα αντιλαμβάνονται τον κόσμο μέσα από τέσσερεις θεμελιώδεις ψυχολογικές λειτουργίες – αίσθηση, διαίσθηση, συναίσθημα, και σκέψη. Οι συγκεκριμένες λειτουργίες είναι περισσότερο ή λιγότερο κυρίαρχες σε κάθε άτομο, και εκφράζονται διαφορετικά ανάλογα με το βαθμό εξωστρέφειας και εσωστρέφειάς του.


Το εργαλείο PTQ περιγράφει τη στάση κάθε ατόμου ως προς τους ακόλουθους τομείς:

Την αυτοβελτίωση και την ανάπτυξη των στελεχών

Ενεργοποίηση: Εσωστρέφεια ή Εξωστρέφεια

Τρόπος Αντίληψης: Αίσθηση ή Διαίσθηση

Απόφαση: Λογική ή Συναίσθημα,

Δράση: Οργάνωση ή Προσαρμογή

Ας δούμε πώς καθένα από αυτά τα χαρακτηριστικά επηρεάζουν τις προτιμήσεις του ατόμου στο περιβάλλον εργασίας:

Εξωστρέφεια

Προτιμά ποικιλία και δράση

Απολαμβάνει να αλληλεπιδρά με ανθρώπους

Αναπτύσσει τις ιδέες του μέσω συζήτησης

Μαθαίνει μέσα από τη συζήτηση και επάνω στην πράξη

Ενδιαφέρεται να μάθει πώς κάνουν οι άλλοι τη δουλειά τους

Διαίσθηση

Ακολουθεί το ένστικτό του

Του αρέσει να επινοεί νέες μεθόδους

Θέλει να επιλύει νέα, σύνθετα προβλήματα

Προτιμά την αλλαγή

Συναίσθημα

Εστιάζει στις σχέσεις με τους άλλους

Χρησιμοποιεί τις αξίες για να καταλάβει τι συμβαίνει και να λάβει αποφάσεις

Επιζητά την αρμονία και την υποστήριξη ανάμεσα στους συναδέλφους του

Προτιμά να συμβιβαστεί και να φτάσει σε μια κοινή συναίνεση, παρά να εμπλακεί σε προστριβές

Προσαρμογή

Του αρέσει να λειτουργεί αυθόρμητα

Νιώθει περιορισμό όταν πρέπει να ακολουθήσει συγκεκριμένα προγράμματα και κανόνες

Αφήνει όσο μπορεί τα πράγματα ανοιχτά

Εστιάζει στην απόλαυση της διαδικασίας ενός έργου, κι όχι τόσο στην ολοκλήρωσή του

Θέλει να έχει ευελιξία στην εργασία του

Τα τεστ ικανοτήτων e-mellon μετρούν την έμφυτη ικανότητα ενός ατόμου στην εκτέλεση των βασικών λειτουργιών που απαιτούνται στην επαγγελματική ζωή. Αποκαλύπτουν τις κλίσεις του εξεταζόμενου, καθώς και τους τομείς στους οποίους τα καταφέρνει με μεγαλύτερη ευκολία και είναι περισσότερο αποτελεσματικός. Η μεθοδολογία που ακολουθείται είναι του αμερικανικού Ινστιτούτου για την Ανάλυση της Προσωπικότητας και των Ικανοτήτων (ΙΡΑΤ), είναι σταθμισμένη στον Ελληνικό πληθυσμό, και έχει χρησιμοποιηθεί με απόλυτη επιτυχία σε χιλιάδες περιπτώσεις στην Ελλάδα. Η ανάπτυξη των τεστ ικανοτήτων CAB βασίστηκε στη θεωρία των γνωστικών ικανοτήτων των Cattell-Horn-Carroll (CHC). Η θεωρία αυτή αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη και εμπειρικά υποστηριζόμενη ψυχομετρική θεωρία της δομής των γνωστικών ικανοτήτων μέχρι σήμερα.

Τα τεστ χρησιμοποιούνται εκτεταμένα για να βοηθήσουν τους ανθρώπους να αποκτήσουν μεγαλύτερη κατανόηση των δυνατοτήτων τους προκειμένου να αυξήσουν την αυτογνωσία τους, και να διευκολυνθούν στο σχεδιασμό της καριέρας τους και στη λήψη σχετικών αποφάσεων.

Η εξέταση αυτή περιλαμβάνει 10 σύντομα τεστ Ικανοτήτων και βοηθά τους μαθητές να ανακαλύψουν τα έμφυτα ταλέντα τους. Καθεμία από αυτές τις Ικανότητες είναι αναγκαίες για την απόδοση σε ποικίλες επαγγελματικές δραστηριότητες.

Η συστοιχία CAB μετράει:

Αφαιρετική ικανότητα – Λογική σκέψη

Παρατηρητικότητα και ευχέρεια αναγνώρισης αντικειμένων

Χρήση αριθμών

Ικανότητα απομνημόνευσης με χρήση συνειρμών

Ικανότητα αντίληψης χώρου

Ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης

Ικανότητα έκφρασης

Ορθογραφικό έλεγχο

Στόχος του τεστ ενδιαφερόντων VIS2 είναι να βοηθήσει τον εξεταζόμενο να αποκτήσει την απαραίτητη αυτογνωσία ώστε να πάρει τις σωστές αποφάσεις για το μέλλον του, και να απαντήσει στην κρίσιμη ερώτηση «τι μου αρέσει να κάνω περισσότερο, και τι λιγότερο;».

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων γίνεται βάσει δύο κατηγοριοποιήσεων:

Κατηγοριοποίηση κατά Holland (1959,1997).

Κατηγοριοποίηση βάσει 24 επαγγελματικών κατηγοριών.

Κατηγοριοποίηση κατά Holland:

Ρεαλιστικός Τύπος

Στον ρεαλιστικό –πρακτικό τύπο ανήκουν τα άτομα που προτιμούν ρεαλιστικές και πρακτικές ασχολίες και δραστηριότητες, χρησιμοποιούν χειροπιαστά πράγματα, όπως ισχύ, χρήμα και κοινωνική τάξη, στερούνται συνήθως ικανοτήτων για χειρισμό λεπτών ανθρώπινων σχέσεων, θεωρούν τους εαυτούς τους τεχνικά προσανατολισμένους, αποφεύγουν δραστηριότητες στον κοινωνικό και εκπαιδευτικό τομέα, και γενικά προτιμούν θετικές, τεχνικές και μηχανικές επαγγελματικές κατευθύνσεις.

Ερευνητικός Τύπος

Στον ερευνητικό-διανοητικό τύπο ανήκουν τα άτομα που διαθέτουν ικανότητες παρατηρητικές, συμβολικές, ή οργανωτικές και αποφεύγουν τις κοινωνικές δραστηριότητες. Αυτά τα άτομα επιλέγουν συνήθως επιστημονικές και μαθηματικές επαγγελματικές κατευθύνσεις.

Επιχειρηματικός Τύπος

Στον επιχειρηματικό τύπο ανήκουν εκείνοι που έχουν την τάση να εκμεταλλεύονται άλλους για την απόκτηση αγαθών. Στρέφονται, κυρίως, προς ηγετικές θέσεις σε οργανισμούς ή επιχειρήσεις, και θεωρούν τον εαυτό τους δραστήριο, ομιλητικό, κοινωνικό, και δημοφιλή. Επιζητούν πολιτικές επιρροές και επιδιώκουν την αναγνώριση και την εξέλιξη με κάθε μέσο.

Κοινωνικός Τύπος

Στον κοινωνικό τύπο ανήκουν τα άτομα που αποστρέφονται τις συστηματικές δραστηριότητες ή εκείνες που απαιτούν χειρωνακτική χρήση μηχανών, υλικών και εργαλείων. Αντίθετα, προτιμούν τομείς που σχετίζονται με κοινωνικές ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Καλλιτεχνικός Τύπος

Στον καλλιτεχνικό τύπο εντάσσονται τα άτομα εκείνα που κλίνουν προς ελεύθερες, απρογραμμάτιστες, αδέσμευτες, αισθητικές γενικά δραστηριότητες, οι οποίες οδηγούν σε δημιουργικά και πρωτότυπα αποτελέσματα. Η γλώσσα, η μουσική, το δράμα, η συγγραφή, και η τέχνη γενικότερα είναι μερικές από τις δραστηριότητες που προτιμούν τα άτομα αυτού του τύπου.

Οργανωτικός Τύπος

Στον οργανωτικό-συμβατικό τύπο εντάσσονται τα άτομα που αγαπούν την τάξη, τη συστηματική τήρηση πραγμάτων, όπως αρχείων ή υλικών, και αποστρέφονται τις ελεύθερες, αμφίβολες και γενικά ασυστηματοποίητες δραστηριότητες. Άτομα αυτού του τύπου προτιμούν κυρίως υπαλληλικά επαγγέλματα.

Κατηγοριοποίηση βάσει 24 επαγγελματικών κατηγοριών:

 1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
 2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
 3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ
 4. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
 5. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
 6. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
 7. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
 8. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
 9. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
 10. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 11. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ & ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 12. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 13. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
 14. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 15. ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
 16. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ
 17. ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
 18. ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΕΣ
 19. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 20. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ- MARKETING
 21. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
 22. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ & ΔΟΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
 23. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
 24. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Η ιστορία του ΚΕΠ

Στο ενεργητικό της καταγράφονται πολλές πρωτοποριακές δραστηριότητες στο χώρο της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού:

– Το 1996 εγκαινίασε τη χρήση ψυχομετρικών εργαλείων για Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας, σε όλα τα προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης που υλοποιούσε το Υπουργείο Παιδείας (ΓΓΛΕ) σε όλη την Ελλάδα.
– Το 1997 επελέγη ως Έλληνας εταίρος της OIPartners, της τότε μεγαλύτερης κοινοπραξίας Συμβούλων Σταδιοδρομίας στον κόσμο.
– Το 1998 συγκάλεσε στην Ελλάδα το Ευρωπαϊκό συνέδριο των φορέων Συμβούλων Σταδιοδρομίας, όπου λάνσαρε για πρώτη φορά στη χώρα μας τις Υπηρεσίες Επαγγελματικής Μετάβασης (Outplacement) παρουσία του τότε προέδρου της ΓΣΕΕ, του τότε προέδρου του ΕΒΕΑ και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας.
– Το 1999 συνέγραψε για το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο τον πρώτο Οδηγό Επαγγελμάτων με 400 επαγγελματικές μονογραφίες.
– Το 2000 συνέθεσε τις πρώτες μονογραφίες επαγγελμάτων για τον ΟΑΕΔ.
– Το 2001 ανέλαβε την εθνική αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος Leonardo da Vinci για τη σύνδεση κατάρτισης-απασχόλησης.
– Το 2002 ανέλαβε το πρόγραμμα PHOENIX Εκπαίδευσης Διαπολιτισμικών Συμβούλων με εκπαιδευτές από την Ιταλία και την Ολλανδία.
– Το 2003 παρείχε εξατομικευμένες υπηρεσίες σε όλους τους μαθητές των πολυπολιτισμικών σχολείων της Αθήνας.
– Το 2004 αξιολογεί τη δραστηριότητα του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πειραιά και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου, ενώ εγκαινιάζει συνεργασία με τα Γραφεία Διασύνδεσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και των ΤΕΙ Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Φλώρινας.
– Το 2005 ολοκληρώνει τη συγγραφή των πρώτων μονογραφιών επαγγελμάτων για το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
– Την περίοδο 2006-2008 στελέχη της συμμετέχουν στην εκπόνηση των μελετών που πραγματοποιήθηκαν από το Ινστιτούτο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας για τη χάραξη της πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας για τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό.
– Από το 2007 ως σήμερα συμμετέχει σε μια σειρά από Ευρωπαϊκά προγράμματα με αντικείμενο την καταπολέμηση της ανεργίας και την ανάπτυξη Συμβούλων Σταδιοδρομίας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Η ISON έχει επίσης συνεργασίες με το Society for Human Resource Management (SHRM) και το European Association of Management.

Διαβάστε σχετικά με τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό​

ΜΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!

Το πρόγραμμα Επαγγελματικός Προσανατολισμός e-mellon™ σας βγάζει από το αδιέξοδο και σας χαρίζει την βεβαιότητα ότι παίρνετε ουσιαστική υποστήριξη, εκεί που χρειάζεστε. Αποκτήστε σιγουριά και βεβαιότητα, ώστε να προχωρήσετε στο δρόμο των σπουδών και της επαγγελματικής ζωής με αυτοπεποίθηση.

Με τις υπηρεσίες του Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού της ISON, θα εξοπλιστείτε με τα εφόδια για να παίρνετε τις σωστές αποφάσεις και τώρα και στο μέλλον, μέσα στο αβέβαιο εργασιακό τοπίο του αύριο.

Τα προγράμματα είναι ατομικά, για νέους από 14 ετών. Αν ο νέος είναι ανήλικος, οι γονείς συμμετέχουν και παίρνουν ενεργό μέρος στην τελική συζήτηση με τον εξειδικευμένο επιστημονικό Σύμβουλο Σταδιοδρομίας.

Στο τέλος του προγράμματος παραδίδεται Αναλυτική Έκθεση Αποτελεσμάτων με όλα τα συμπεράσματα και τις προτάσεις για σπουδές και επαγγέλματα.

Διερεύνηση απόψεων και αντιλήψεων, διατύπωση επιθυμιών και τυχόν δυσκολιών

Συμπλήρωση εισαγωγικών πληροφοριών ενδιαφερόμενου

Εκπαιδευτικά Στοιχεία εξεταζόμενου

Ερωτηματολόγιο Επαγγελματικών Αξιών

Αυτοπεριγραφή

Τεστ Ικανοτήτων (10 σύντομα χρονομετρημένα τεστ)

Τεστ Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων

Τεστ Κινήτρων

Τεστ Προσωπικότητας

Παράδοση και επεξήγηση αποτελεσμάτων, συζήτηση και συναγωγή συμπερασμάτων.

Αν ο νέος είναι ανήλικος, στη συζήτηση συμμετέχουν και οι γονείς.

Παράδοση αναλυτικής Έκθεσης

Πώς παρουσιάζονται τα αποτελέσματα;

Η ευρωπαϊκή διάσταση του Επαγγελματικού Προσανατολισμού της ISON Psychometrica

1ο κρατικό βραβείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού!

Το πρωτοποριακό εκπαιδευτικό serious game που ενθουσίασε τους μαθητές στο Αρσάκειο της Πάτρας και παρουσιάστηκε στο συνέδριο της Ελεσυπ – Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο στην Τσεχία και τη Σλοβακία, που δίνει ιδιαίτερη σημασία στον προσεκτικό σχεδιασμό της σταδιοδρομίας της νέας γενιάς.

Η ISON, με εταίρους από άλλες πέντε Ευρωπαϊκές χώρες, σχεδίασε και υλοποίησε το C-Game που βραβεύτηκε στα πλαίσια του Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

 Οδηγός Πιστοποίησης Προσόντων Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Το πρωτοποριακό έργο IMPROVE είναι ένα διεθνές πρόγραμμα που έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός Οδηγού Πιστοποίησης Άτυπης Εκπαίδευσης Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες που περιγράφονται από τον CEDEFOP.  

Η ISON, με εταίρους από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, σχεδίασε και υλοποίησε το IMPROVE στα πλαίσια του Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Tι είπαν για εμάς!

Αποκλειστικά στην ISON

Δηλώστε τώρα ενδιαφέρον συμμετοχής & κερδίστε την έκπτωση έγκαιρης εγγραφής!Τηλεφωνήστε στο 2106420001 ή στείλτε email στο info@ison.gr.

Με πολύ μεγάλη χαρά, ενημερωθήκαμε για την τιμητική διάκρισή μας ως Key Innovator από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το Ραντάρ Καινοτομίας της Ε.Ε ‘έπιασε’ την πρωτοποριακή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και της μεθοδολογίας σοβαρών παιγνίων (serious games, gamification) για την αποτύπωση των επαγγελματικών δυνατοτήτων ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, εθνικότητας κλπ.

 

Ison-key-innovator Επαγγελματικός Προσανατολισμός & Τεστ

Όσοι βρίσκονται στον επαγγελματικό στίβο μαθαίνουν κοντά μας την κατάλληλη μέθοδο για να προχωρήσουν κερδίζουν αυτογνωσία και την αυτοπεποίθηση, ώστε να κατακτούν την επαγγελματική θέση που τους αξίζει.

Τηλεφωνήστε στο 2106420001 ή στείλτε email στο info@ison.gr.

Τηλεφωνήστε στο 2106420001 ή στείλτε email στο info@ison.gr για να κλείσετε το διαζώσης ή online πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Ήταν οι πληροφορίες αυτές χρήσιμες;
ΝαιΌχι