Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Μια υπηρεσία για όλους από το Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού!

Τώρα με έκπτωση 35% στο online πρόγραμμα!

Επαγγελματικός Προσανατολισμός
+
Χρόνια Λειτουργίας
+
Νέοι βρήκαν τον προσανατολισμό τους
+
Εκπαιδευμένοι Σύμβουλοι Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Γιατί Επαγγελματικός Προσανατολισμός;

Έχεις αναρωτηθεί ποτέ τι πραγματικά χρειάζεται για να βρει κανείς το επάγγελμα που του ταιριάζει; Γίνεται κάποιος με χαμηλές επικοινωνιακές δεξιότητες να δουλέψει ως υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων; Κάποιος με την τάση να παίρνει αποφάσεις με βάση το συναίσθημα, είναι δυνατόν να γίνει τραπεζίτης; Αυτός που δίνει μεγαλύτερη βάση στο να έχει περισσότερο ελεύθερο χρόνο είναι δυνατόν να πάρει τις ίδιες αποφάσεις με αυτόν που βάζει ως προτεραιότητα τα λεφτά ή την αναγνώριση; Η σωστή επιλογή καριέρας είναι μια δύσκολη και δυναμική διαδικασία, καθώς ο άνθρωπος και το επάγγελμα που θα επιλέξει θα πρέπει να παραλληλίζονται σε διάφορα επίπεδα.

Η ISON, με 30+ χρόνια εμπειρίας στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, διακρίνεται για την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών της λόγω της εξειδικευμένης επιστημονικής τεχνογνωσίας που εφαρμόζει σε θέματα μέτρησης της ανθρώπινης συμπεριφοράς, σε συνδυασμό με μια εκτεταμένη εμπειρία και βαθιά κατανόηση του σύγχρονου επιχειρησιακού περιβάλλοντος. Η τεχνογνωσία αυτή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει την αποκλειστική χρήση ψυχομετρικών τεστ, σταθμισμένων στον Ελληνικό πληθυσμό. Με τα ψυχομετρικά αυτά εργαλεία έχει αναπτυχθεί το πιο ολοκληρωμένο Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού στην Ελλάδα: το e-mellon. Το πρωτοποριακό αυτό τεστ είναι μια συστοιχία ψυχομετρικών εργαλείων που μετρούν την προσωπικότητα, τις ικανότητες, και τα ενδιαφέροντα των υποψηφίων, ενώ, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο, χορηγείται επίσης και το αντίστοιχο τεστ αξιών και κινήτρων.  Δείτε όλα τα τεστ εδώ

Τα αποτελέσματα του τεστ προσωπικότητας PTQ βοηθούν τους εξεταζόμενους να αποκτήσουν μία αντικειμενική εικόνα των χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς τους, και να τα συνδέσουν άμεσα με συγκεκριμένα εκπαιδευτικά πεδία και επαγγελματικές κατηγορίες. Ως εκ τούτου, μπορούν, με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, να επιλέξουν ανάμεσα στα επαγγέλματα που τους ταιριάζουν καλύτερα.

Το PTQ  βασίζεται στη “Θεωρία των Ψυχολογικών Τύπων” του Carl Jung, η οποία υποστηρίζει ότι τα άτομα αντιλαμβάνονται τον κόσμο μέσα από τέσσερεις θεμελιώδεις ψυχολογικές λειτουργίες – αίσθηση, διαίσθηση, συναίσθημα, και σκέψη. Οι συγκεκριμένες λειτουργίες είναι περισσότερο ή λιγότερο κυρίαρχες σε κάθε άτομο, και εκφράζονται διαφορετικά ανάλογα με το βαθμό εξωστρέφειας και εσωστρέφειάς του. 

Το εργαλείο PTQ περιγράφει τη στάση κάθε ατόμου ως προς τους ακόλουθους τομείς: 

1) Ενεργοποίηση: Εσωστρέφεια ή Εξωστρέφεια, 

2) Τρόπος Αντίληψης: Αίσθηση ή Διαίσθηση, 

3) Απόφαση: Λογική ή Συναίσθημα, και 

4) Δράση: Οργάνωση ή Προσαρμογή.

Ας δούμε πώς καθένα από αυτά τα χαρακτηριστικά  επηρεάζουν τις προτιμήσεις του ατόμου στο περιβάλλον εργασίας:

Εξωστρέφεια

 • Προτιμά ποικιλία και δράση
 • Απολαμβάνει να αλληλεπιδρά με ανθρώπους
 • Αναπτύσσει τις ιδέες του μέσω συζήτησης
 • Μαθαίνει μέσα από τη συζήτηση και επάνω στην πράξη
 • Ενδιαφέρεται να μάθει πώς κάνουν οι άλλοι τη δουλειά τους

Αίσθηση

 

 • Εστιάζει σε παρατηρήσιμα γεγονότα
 • Ακολουθεί ρεαλιστική και πρακτική προσέγγιση
 • Θέλει να τελειοποιεί καθιερωμένες μεθόδους για να κάνει τα πράγματα γρήγορα
 • Καταλήγει σε συμπεράσματα με το να συλλέγει πληροφορίες και δεδομένα

Λογική

 • Εστιάζει στις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει
 • Χρησιμοποιεί λογική ανάλυση για να κατανοήσει τι συμβαίνει και να πάρει αποφάσεις
 • Θέλει αμοιβαίο σεβασμό και δικαιοσύνη μεταξύ των συνεργατών του
 • Ορισμένες φορές μπορεί να γίνει σκληρός, και να ασκήσει έντονη κριτική αν αντιληφθεί κάτι στραβό

Οργάνωση

 

 • Θέλει να προγραμματίζει τη δουλειά του και να λειτουργεί με βάση το πρόγραμμά του
 • Θέλει να βάζει τα πράγματα σε τάξη και να ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει
 • Φτάνει σε συμπεράσματα με γρήγορες αποφάσεις
 • Δίνει έμφαση στην έγκαιρη ολοκλήρωση ενός προγραμματισμένου έργου
 • Είναι περισσότερο αποτελεσματικός όταν υπάρχουν καθορισμένες δομές και πρόγραμμα

Εσωστρέφεια:

 

 • Προτιμά την ησυχία για να αυτοσυγκεντρώνεται
 • Απολαμβάνει να εστιάζει σε ένα οργανωμένο έργο ή καθήκον
 • Αναπτύσσει εσωτερικά τις ιδέες του
 • Μαθαίνει με το διάβασμα και τον συλλογισμό
 • Του αρέσει να εργάζεται μόνος του χωρίς παρεμβολές

Διαίσθηση

 • Ακολουθεί το ένστικτό του
 • Του αρέσει να επινοεί νέες μεθόδους
 • Θέλει να επιλύει νέα, σύνθετα προβλήματα
 • Προτιμά την αλλαγή

Συναίσθημα

 

 • Εστιάζει στις σχέσεις με τους άλλους
 • Χρησιμοποιεί τις αξίες για να καταλάβει τι συμβαίνει και να λάβει αποφάσεις
 • Επιζητά την αρμονία και την υποστήριξη ανάμεσα στους συναδέλφους του
 • Προτιμά να συμβιβαστεί και να φτάσει σε μια κοινή συναίνεση, παρά να εμπλακεί σε προστριβές

Προσαρμογή

 

 • Θέλει να έχει ευελιξία στην εργασία του
 • Του αρέσει να λειτουργεί αυθόρμητα
 • Νιώθει περιορισμό όταν πρέπει να ακολουθήσει συγκεκριμένα προγράμματα και κανόνες
 • Αφήνει όσο μπορεί τα πράγματα ανοιχτά
 • Εστιάζει στην απόλαυση της διαδικασίας ενός έργου, κι όχι τόσο στην ολοκλήρωσή του

Τα τεστ ικανοτήτων e-mellon μετρούν την έμφυτη ικανότητα ενός ατόμου στην εκτέλεση των βασικών λειτουργιών που απαιτούνται στην επαγγελματική ζωή. Αποκαλύπτουν τις κλίσεις του εξεταζόμενου, καθώς και τους τομείς στους οποίους τα καταφέρνει με μεγαλύτερη ευκολία και είναι περισσότερο αποτελεσματικός. Η μεθοδολογία που ακολουθείται είναι του αμερικανικού Ινστιτούτου για την Ανάλυση της Προσωπικότητας και των Ικανοτήτων (ΙΡΑΤ), είναι σταθμισμένη στον Ελληνικό πληθυσμό, και έχει χρησιμοποιηθεί με απόλυτη επιτυχία σε χιλιάδες περιπτώσεις στην Ελλάδα. Η ανάπτυξη των τεστ ικανοτήτων CAB βασίστηκε στη θεωρία των γνωστικών ικανοτήτων των  Cattell-Horn-Carroll (CHC). Η θεωρία αυτή αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη και εμπειρικά υποστηριζόμενη ψυχομετρική θεωρία της δομής των γνωστικών ικανοτήτων μέχρι σήμερα.

Τα τεστ χρησιμοποιούνται εκτεταμένα για να βοηθήσουν τους ανθρώπους να αποκτήσουν μεγαλύτερη κατανόηση των δυνατοτήτων τους προκειμένου να αυξήσουν την αυτογνωσία τους, και να διευκολυνθούν στο σχεδιασμό της καριέρας τους και στη λήψη σχετικών αποφάσεων.

Η εξέταση αυτή περιλαμβάνει 10 σύντομα τεστ Ικανοτήτων και βοηθά τους μαθητές να ανακαλύψουν τα έμφυτα ταλέντα τους. Καθεμία από αυτές τις Ικανότητες είναι αναγκαίες για την απόδοση σε ποικίλες επαγγελματικές δραστηριότητες.

Η συστοιχία CAB μετράει:

 • Αφαιρετική ικανότητα – Λογική σκέψη
 • Παρατηρητικότητα και ευχέρεια αναγνώρισης αντικειμένων
 • Χρήση αριθμών
 • Ικανότητα απομνημόνευσης με χρήση συνειρμών
 • Ικανότητα απομνημόνευσης με μηχανικό τρόπο
 • Ικανότητα αντίληψης χώρου
 • Ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης
 • Ικανότητα έκφρασης
 • Ορθογραφικό έλεγχο
 • Κατανόηση μηχανικών αρχών

Στόχος του τεστ ενδιαφερόντων VIS2 είναι να βοηθήσει τον εξεταζόμενο να αποκτήσει την απαραίτητη αυτογνωσία ώστε να πάρει τις σωστές αποφάσεις για το μέλλον του, και να απαντήσει στην κρίσιμη ερώτηση «τι μου αρέσει να κάνω περισσότερο, και τι λιγότερο;».

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων γίνεται βάσει δύο κατηγοριοποιήσεων:

 1. Κατηγοριοποίηση κατά Holland (1959,1997).
 2. Κατηγοριοποίηση βάσει 24 επαγγελματικών κατηγοριών.

Κατηγοριοποίηση κατά Holland:

Οι έξι τύποι που προκύπτουν από την ανάλυση του ερωτηματολογίου είναι οι εξής:

Ρεαλιστικός  Τύπος

Στον ρεαλιστικό –πρακτικό τύπο ανήκουν τα άτομα που προτιμούν ρεαλιστικές και πρακτικές ασχολίες και δραστηριότητες, χρησιμοποιούν χειροπιαστά πράγματα, όπως ισχύ, χρήμα και κοινωνική τάξη, στερούνται συνήθως ικανοτήτων για χειρισμό λεπτών ανθρώπινων σχέσεων, θεωρούν τους εαυτούς τους τεχνικά προσανατολισμένους, αποφεύγουν δραστηριότητες στον κοινωνικό και εκπαιδευτικό τομέα, και γενικά προτιμούν θετικές, τεχνικές και μηχανικές επαγγελματικές κατευθύνσεις.

Ερευνητικός  Τύπος

Στον ερευνητικό-διανοητικό τύπο ανήκουν τα άτομα που διαθέτουν ικανότητες παρατηρητικές, συμβολικές,  ή οργανωτικές και αποφεύγουν τις κοινωνικές δραστηριότητες. Αυτά τα άτομα επιλέγουν συνήθως επιστημονικές και μαθηματικές επαγγελματικές κατευθύνσεις.

Επιχειρηματικός Τύπος

Στον επιχειρηματικό τύπο ανήκουν εκείνοι που έχουν την τάση να εκμεταλλεύονται άλλους για την απόκτηση αγαθών. Στρέφονται, κυρίως, προς ηγετικές θέσεις σε οργανισμούς ή επιχειρήσεις, και θεωρούν τον εαυτό τους δραστήριο, ομιλητικό, κοινωνικό, και δημοφιλή. Επιζητούν πολιτικές επιρροές και επιδιώκουν την αναγνώριση και την εξέλιξη με κάθε μέσο.

Κοινωνικός  Τύπος

Στον κοινωνικό τύπο ανήκουν τα άτομα που αποστρέφονται τις συστηματικές δραστηριότητες ή εκείνες που απαιτούν χειρωνακτική χρήση μηχανών, υλικών και εργαλείων. Αντίθετα, προτιμούν τομείς που σχετίζονται με κοινωνικές ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

 

Καλλιτεχνικός Τύπος      

Στον καλλιτεχνικό τύπο εντάσσονται τα άτομα εκείνα που κλίνουν προς ελεύθερες, απρογραμμάτιστες, αδέσμευτες, αισθητικές γενικά δραστηριότητες, οι οποίες οδηγούν σε δημιουργικά και πρωτότυπα αποτελέσματα. Η γλώσσα, η μουσική, το δράμα, η συγγραφή, και η τέχνη γενικότερα είναι μερικές από τις δραστηριότητες που προτιμούν τα άτομα αυτού του τύπου.

Οργανωτικός Τύπος

Στον οργανωτικό-συμβατικό τύπο εντάσσονται τα άτομα που αγαπούν την τάξη, τη συστηματική τήρηση πραγμάτων, όπως αρχείων ή υλικών, και αποστρέφονται τις ελεύθερες, αμφίβολες και γενικά ασυστηματοποίητες δραστηριότητες. Άτομα αυτού του τύπου προτιμούν κυρίως υπαλληλικά επαγγέλματα.

 

Κατηγοριοποίηση βάσει 24 επαγγελματικών κατηγοριών:

 1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
 2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
 3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ
 4. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
 5. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
 6. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
 7. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
 8. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
 9. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
 10. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 11. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ & ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 12. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 13. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
 14. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 15. ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
 16. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ
 17. ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
 18. ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΕΣ
 19. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
 20. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ- MARKETING
 21. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
 22. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ & ΔΟΜΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
 23. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
 24. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Διαβάστε για την σπουδαιότητα του Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Επαγγελματικος απαραίτητος

Επαγγελματικός Προσανατολισμός: Απαραίτητος όσο ποτέ σε έναν κόσμο που αλλάζει

Επαγγελματικός Προσανατολισμός & κορωνοϊός   Η πανδημία του κορωνοϊού άλλαξε και συνεχίζει να αλλάζει ριζικά τον κόσμο μας και, μέσα σε αυτόν, τον τομέα της εργασίας. Μας έδειξε πόσο ευμετάβλητος…

Διαβάστε περισσότερα
epaggelmatikos arthro

Γιατί ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός και η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας είναι σήμερα, πολυτιμότερα από ποτέ;

Η εργασία είναι αναμφίβολα σημαντικό κομμάτι της ζωής μας. Εξασφαλίζει τα απαραίτητα για τη διαβίωση, επιτρέπει την κοινωνική ενσωμάτωση και συμβάλλει στο χτίσιμο της αυτοπεποίθησης και της ανεξαρτησίας μας. Ενισχύει…

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!

Το πρόγραμμα Επαγγελματικός Προσανατολισμός e-mellon™ σας βγάζει από το αδιέξοδο και σας χαρίζει την βεβαιότητα ότι παίρνετε ουσιαστική υποστήριξη, εκεί που χρειάζεστε. Αποκτήστε σιγουριά και βεβαιότητα, ώστε να προχωρήσετε στο δρόμο των σπουδών και της επαγγελματικής ζωής με αυτοπεποίθηση.

Με τις υπηρεσίες του Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού της ISON, θα εξοπλιστείτε με τα εφόδια για να παίρνετε τις σωστές αποφάσεις και τώρα και στο μέλλον, μέσα στο αβέβαιο εργασιακό τοπίο του αύριο.

Τα προγράμματα είναι ατομικά, για νέους από 14 ετών. Αν ο νέος είναι ανήλικος, οι γονείς συμμετέχουν και παίρνουν ενεργό μέρος στην τελική συζήτηση με τον εξειδικευμένο επιστημονικό Σύμβουλο Σταδιοδρομίας.

Στο τέλος του προγράμματος παραδίδεται Αναλυτική Έκθεση Αποτελεσμάτων με όλα τα συμπεράσματα και τις προτάσεις για σπουδές και επαγγέλματα.

 • Διερεύνηση απόψεων και αντιλήψεων, διατύπωση επιθυμιών και τυχόν δυσκολιών
 • Συμπλήρωση εισαγωγικών πληροφοριών ενδιαφερόμενου
 • Εκπαιδευτικά Στοιχεία εξεταζόμενου
 • Ερωτηματολόγιο Επαγγελματικών Αξιών
 • Αυτοπεριγραφή
 • Τεστ Ικανοτήτων (10 σύντομα χρονομετρημένα τεστ)
 • Τεστ Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων
 • Τεστ Κινήτρων
 • Τεστ Προσωπικότητας
 • Παράδοση και επεξήγηση αποτελεσμάτων, συζήτηση και συναγωγή συμπερασμάτων.
 • Αν ο νέος είναι ανήλικος, στη συζήτηση συμμετέχουν και οι γονείς.
 • Παράδοση αναλυτικής Έκθεσης

Πώς παρουσιάζονται τα αποτελέσματα;

Η ευρωπαϊκή διάσταση της ISON σε σχέση με τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό

Επιτυχία έχουμε στις σπουδές και την εργασία μας μόνο αν μας ταιριάζει αυτό που κάνουμε, αν το αγαπάμε και αν μπορούμε εύκολα να ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις του.

Τηλεφωνήστε στο 2106420001 ή στείλτε email στο info@ison.gr για να κλείσετε το δια ζώσης ή online πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού.

Tι είπαν για εμάς!

Ευαγγελία Σ. Μητέρα
Read More
Μένουμε στην επαρχία και λόγω απόστασης κάναμε το Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού μέσω Skype. Δε μπορούσα να φανταστώ ότι η Συμβουλευτική εξ αποστάσεως θα είχε τέτοια αμεσότητα και θα αποτελούσε τόσο ουσιαστική βοήθεια για την κόρη μου προκειμένου να επιλέξει τις σπουδές που της ταιριάζουν
Δανάη Τ. Μητέρα
Read More
Αν και η κόρη μου ήταν ήδη κατασταλαγμένη στην επιλογή κατεύθυνσης στο σχολείο, ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός μας επιβεβαίωσε με επιστημονική τεκμηρίωση τις κλίσεις που έχει και αισθάνθηκε η ίδια πιο σίγουρη για τον εαυτό της και πιο έτοιμη να πετύχει το στόχο της
Μαρία Ν. Μητέρα
Read More
Τόσο εγώ όσο και τα παιδιά μου είμαστε ενθουσιασμένοι από τη διαδικασία του Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Η σύμβουλος ήταν εξαιρετική και βοήθησε πραγματικά τα παιδιά μου να ανακαλύψουν αυτό που θέλουν να κάνουν στη ζωή τους. Ήταν πιο καλό απ’ ότι θα μπορούσαμε να φανταστούμε
Χριστίνα Μ. Μητέρα
Read More
Σας ευχαριστώ πολύ για τον τρόπο που αγκαλιάσατε το παιδί μου και το βοηθήσατε να ανακαλύψει τις δυνατότητες του εαυτού του αλλά και τις επιλογές στις οποίες δεν τολμούσε να εναποθέσει ελπίδες, ίσως επειδή του φαίνονταν υπερβολικά υψηλοί στόχοι
Νικόλας Ν.Πατέρας
Read More
Ο γιός μας ήταν αδιάφορος για το σχολείο, χωρίς όνειρα για το μέλλον του. Μέσα από τη Συμβουλευτική διαδικασία και τα τεστ που συμπλήρωσε ανακάλυψε ότι υπάρχουν τομείς που τον ενδιαφέρουν και βρήκε το κίνητρο που δεν είχε για να διαβάσει περισσότερο
Previous
Next

Όσοι βρίσκονται στον επαγγελματικό στίβο μαθαίνουν κοντά μας την κατάλληλη μέθοδο για να προχωρήσουν κερδίζουν αυτογνωσία και την αυτοπεποίθηση, ώστε να κατακτούν την επαγγελματική θέση που τους αξίζει.

Τηλεφωνήστε στο 2106420001 ή στείλτε email στο info@ison.gr.