ISON PSYCHOMETRICA

Μια καλύτερη πραγματικότητα

Βοηθάμε οργανισμούς και ανθρώπους να βελτιώνονται και να παίρνουν σωστές αποφάσεις, ώστε να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά και να ζουν καλύτερα.

ISON PSYCHOMETRICA

Μια καλύτερη πραγματικότητα

Βοηθάμε οργανισμούς και ανθρώπους να βελτιώνονται και να παίρνουν σωστές αποφάσεις, ώστε να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά και να ζουν καλύτερα.

 

ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

Τώρα, στο επίκεντρο ο άνθρωπος

Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Έχει τη δική του ιδιοσυγκρασία, τον δικό του χαρακτήρα, τα ταλέντα του, τις ικανότητές του, τις αδυναμίες του, τις αντιλήψεις του και τις προτιμήσεις του.

Μαζί μας, μπορείτε να έχετε την ακριβέστερη αποτύπωση της συμπεριφοράς που μπορεί να δώσει η σύγχρονη επιστήμη, ώστε να αναδείξετε τη καλύτερη εκδοχή των ανθρώπων γύρω σας, καθώς και του ίδιου σας του εαυτού.

Μέσω των εξειδικευμένων υπηρεσιών και εργαλείων μας, βοηθάμε στην αναβάθμιση, τόσο της ποιότητα ζωής, όσο και της επίδοσης του ατόμου.

Αναγνωρίζοντας τη μοναδικότητα και τη πολυπλοκότητα της ανθρώπινης συμπεριφοράς, στόχος μας είναι να βελτιώσουμε τη συνολική λειτουργικότητα του ατόμου, κάτι το οποίο δεν ωφελεί μόνο το ίδιο, αλλά κατ’ επέκταση και τις ομάδες ή τα συστήματα στα οποία ανήκει.

Στα 30 χρόνια λειτουργίας μας έχουμε αναπτύξει μεθόδους και εργαλεία που μπορούν, με σιγουριά και αξιοπιστία, να στηρίξουν άτομα από όλα τα επαγγελματικά, κοινωνικά και πολιτισμικά υπόβαθρα. 

Με γνώμονα την επίτευξη των στόχων σας, η ομάδα μας είναι έτοιμη να συνεργαστεί μαζί σας, υποσχόμενη να προσεγγίσει και να καλύψει τις ανάγκες σας με την απαραίτητη φροντίδα και προσοχή.

 

ISON Tests

ISON Tests Platform

isontests logo 1

Η ISONtests είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα η  οποία μπορεί να φιλοξενήσει κάθε είδους ερωτηματολόγιο ή τεστ που πρόκειται να χορηγηθεί σε μεγάλο αριθμό εξεταζόμενων, σε οποιαδήποτε γλώσσα.

Η πλατφόρμα μπορεί να παράγει ατομικά αποτελέσματα σε μορφή διαγραμμάτων και αναλυτικών εκθέσεων. Όλοι οι επαγγελματίες    μπορούν να γίνουν εξεταστές και να χορηγούν ερωτηματολόγια    μέσω της πλατφόρμας ISONtests.

Όπως οι γιατροί στηρίζονται στις κλινικές εξετάσεις για να κάνουν ασφαλείς διαγνώσεις (ακτινογραφίες, καρδιογραφήματα, εξετάσεις αίματος κλπ), οι ειδικοί ψυχικής υγείας χρησιμοποιούν για το έργο τους τα ψυχομετρικά τεστ.

MMPI 2 logo

Το τεστ προσωπικότητας MMPI®-2 αποτελεί το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο και περισσότερο διερευνθέν εργαλείο για την αξιολόγηση της ενήλικης ψυχοπαθολογίας στον κόσμο. Δείτε την ελληνική στάθμιση του MMPI-2 εδώ.

Εξετάζει 120 δείκτες της ανθρώπινης προσωπικότητας και συμπεριφοράς, και περιέχει 8 κλίμακες εγκυρότητας οι οποίες εξασφαλίζουν την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.

Το τεστ χρησιμοποιείται:
– Σε κλινικά πλαίσια, για ακριβή διαφοροδιάγνωση πιθανής ψυχοπαθολογίας
– Σε δικαστικά πλαίσια
– Στην επιλογή προσωπικού, για την αναγνώριση κρίσιμων ψυχολογικών παραγόντων για θέσεις επικινδυνότητας ή ασφαλείας
– Σε πλαίσια συμβουλευτικής γάμου και οικογένειας

Δείτε την βιβλιογραφία που αναφέρεται στο MMPI- 2 εδώ.

PEQ51 logo

Το τεστ προσωπικότητας Personality Evaluation Questionnaire (PEQ), έκδοση 5.1 (PEQ5.1) αποτελεί την πλέον αναβαθμισμένη έκδοση του PEQ5.0.

Εκτός των γενικών παραγόντων που εξετάζει, αξιολογεί επιπλέον 30 διαστάσεις της προσωπικότητας και διαθέτει 7 ειδικούς δείκτες εγκυρότητας για την αξιολόγηση της στάσης του εξεταζόμενου κατά τη διάρκεια συμπλήρωσης του τεστ (ύφος παρουσίασης, ενδεχόμενες προσπάθειες αλλοίωσης της εικόνας του).

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα του PEQ5.1 είναι ότι όλες οι κλίμακες του τεστ έχουν θετικό πρόσημο, διευκολύνοντας τη συναγωγή συμπερασμάτων.

Καθένας από εμάς χαρακτηρίζεται από ένα σύστημα εσωτερικών κινήτρων που καθορίζουν τη γενικότερή μας στάση, συμπεριφορά και προσέγγιση στη ζωή. Το τεστ CV1V2 εξετάζει αυτό το σύστημα των θεμελιωδών αρχών του ατόμου.

Συγκεκριμένα, μέσω αυτού του τεστ, το άτομο μαθαίνει ποιες είναι οι βασικές του προτεραιότητες όσον αφορά τις σχέσεις του με τους άλλους ανθρώπους, και ενημερώνεται για τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει τις προκλήσεις της εργασίας και της καθημερινής ζωής.

Κάθε άτομο έχει κάποια προσωπικά χαρακτηριστικά τα οποία είναι σχετικά σταθερά και τα οποία συνηθίζεται να λέμε ότι χαρακτηρίζουν την ιδιοσυγκρασία του. Αυτά τα χαρακτηριστικά αποτυπώνουν την εικόνα που έχει το άτομο για τον εαυτό του και δεν επηρεάζονται από εξωγενείς κοινωνικές συνθήκες, από τα πιστεύω, τις προκαταλήψεις αλλά και τις πρόσφατες εμπειρίες τόσο του ατόμου όσο και της οικογένειάς του.

Το Ερωτηματολόγιο Αυτοεικόνας ΙΟ1® δημιουργήθηκε με σκοπό να αποτυπωθεί ο τρόπος με τον οποίο το άτομο βλέπει τον εαυτό του. Η ανάλυση της αυτοαντίληψης και της αυτοεικόνας του οδηγούν σε σημαντικά συμπεράσματα για τη συγκρότηση και την ωριμότητά του.

 

Στόχος του VIS2 είναι να βοηθήσει τους νέους να αποκτήσουν την απαραίτητη αυτογνωσία ώστε να πάρουν τις σωστές αποφάσεις για το μέλλον τους, και να απαντήσουν στην κρίσιμη ερώτηση «τι μου αρέσει να κάνω περισσότερο, και τι λιγότερο;».

Μέσα από μια σειρά 192 ερωτήσεων, το τεστ μεταφράζει τα ενδιαφέροντα των εξεταζόμενων σε επαγγελματικούς τομείς, βοηθώντας τους να παίρνουν ενημερωμένες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές αποφάσεις. Το τεστ είναι δυνατό να συμπληρωθεί μεμονωμένα, ή ως μέρος του Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαγγελματικού Προσανατολισμού e-mellon.

Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις - HR

Αξιολόγηση Προσωπικού

Βασιζόμενη στην καλή γνώση των ανθρώπινων δυνατοτήτων, η ISON επιτυγχάνει τη βελτιστοποίηση της λει­τουρ­­­­γίας των Οργα­νι­σμών σε σχέση με τη δομή τους, τις λει­τουργίες που πρέπει να επι­τελούνται και την επικοινωνία των ανθρώ­πων που συν­εργά­ζονται για να πετύχουν το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.

Σύστημα Επιλογής Ανθρώπινου Δυναμικού

Σύστημα Αξιολόγησης Προσωπικού

Σύστημα Αξιολόγησης της Απόδοσης

Διαχείριση της Αλλαγής

Σύστημα Ανάπτυξης & Ενδυνάμωσης Ανθρώπινου Δυναμικού

we4you™ – Συμβουλευτική Στήριξη Εργαζομένων

logo we4youΗ υπηρεσία we4you™ της ISON απευθύνεται σε οποιαδήποτε εταιρεία και οργανισμό που ενδιαφέρεται για την ενίσχυση της ψυχικής ευημερίας των εργαζομένων και των οικογενειών τους (ή και άλλων, στα πλαίσια δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας) και επιθυμεί να τους υποστηρίξει στην αντιμετώπιση τυχόν εργασιακών και προσωπικών ζητημάτων.

Τον ΑΝΘΡΩΠΟ - ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ

 • Άμεση ψυχολογική ανακούφιση του ωφελούμενου από καθημερινά ζητήματα που τον/την απασχολούν (π.χ. άγχος, φόβοι κ.λ.π.)
 • Ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας
 • Διαχείριση δύσκολων συναισθημάτων και καταστάσεων

Για την ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΑΣ:

 • Ενίσχυση της εργασιακής απόδοσης και παραγωγικότητας των εργαζομένων
 • Ενίσχυση της εργασιακής ικανοποίησης και καλύτερο εργασιακό κλίμα
 • Ενίσχυση του ανταγωνιστικού προφίλ και πλεονεκτήματος της εταιρείας/οργανισμού

Outplacement

ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΤΗΝ ISON PSYCHOMETRICA

outplacement keimenoH ISON το 1997 ξεκίνησε την εφαρμογή προγραμμάτων Ανατοποθέτησης στην  Εργασία. Για την αποτελεσματικότητά της έχει επιλεγεί να προσφέρει στην Ελλάδα τα σχετικά προγράμματα της Challenger Gray & Christmas, που επινόησε το outplacement, της μεγαλύτερης στον κόσμο εταιρίας που παρέχει ανάλογες υπηρεσίες Right Management Consultants, και σημαντικών άλλων ευρωπαϊκών και αμερικανικών εταιρειών.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ezgif.com-gif-maker

Total Mindfulness

total mindfulness logo keimenoΟ όρος “Mindfulness” σημαίνει το να παραμένουμε προσηλωμένοι στο παρόν, παρατηρώντας τι συμβαίνει γύρω μας και μέσα μας χωρίς κριτική. Είναι μία δεξιότητα, που σημαίνει ότι ο κάθε άνθρωπος μπορεί να την εξασκήσει και να την καλλιεργήσει μέσα από απλές ασκήσεις και τεχνικές.

Ζώντας σε έναν κόσμο διαρκώς μεταβαλλόμενο, είναι σημαντικό να βλέπουμε και να αποδεχόμαστε την πραγματικότητα όπως είναι. Αυτό μας βοηθά να νιώθουμε καλά όπου κι αν βρισκόμαστε, ανεξάρτητα από τις εξωτερικές συνθήκες. Ταυτόχρονα, φροντίζοντας ουσιαστικά τον εαυτό μας, ενδυναμώνουμε την ψυχοσωματική μας υγεία ώστε να μπορούμε να στηρίζουμε και τους ανθρώπους που είναι σημαντικοί για εμάς δημιουργώντας μαζί τους σχέσεις αγάπης και αρμονίας.

Δοκιμάστε τώρα μια άσκηση!

Για την ISON Psychometrica «κάθε άνθρωπος μετράει». Γι’ αυτό, δίνουμε τη δυνατότητα σε όλους να βιώσουν τα οφέη μίας πρακτικής Total Mindfulness.

 

Υπηρεσίες Σταδιοδρομίας

Επαγγελματικός Προσανατολισμός - e-mellon®

e mellon keimeno

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές 14 ετών και άνω και αποσκοπεί στην ενθάρρυνση και την καλλιέργεια του ενδιαφέροντος των νέων για την ορθή επιλογή της κατεύθυνσης σπουδών τους βραχυπρόθεσμα και την επίτευξη των επαγγελματικών τους στόχων μακροπρόθεσμα.

Συμβάλλει επίσης στην ανάπτυξη της αυτογνωσίας μέσω της διερεύνησης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και στην καλύτερη κατανόηση του εαυτού, της προσωπικότητας, αλλά και της αγοράς εργασίας.

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας - Job one 1

JOB1 keimeno

Το JOB ONE 1 απευθύνεται σε ενήλικες, ανέργους ή/και εργαζομένους που επιθυμούν αλλαγή καριέρας ή επαναπροσδιορισμό επαγγελματικών στόχων.

Απώτερος σκοπός είναι η επιστημονική καθοδήγηση του ενδιαφερόμενου προς τους κυριότερους τομείς όπου θα μπορούσε να βρει απασχόληση, να λειτουργήσει παραγωγικά και να αποκομίσει επαγγελματική ικανοποίηση, καθώς επίσης και να προετοιμαστεί κατάλληλα για τη διαδικασία αναζήτησης εργασίας και παρουσίασης στη συνέντευξη επιλογής.

Εκπαιδεύσεις

Εκπαιδεύσεις – Σεμινάρια

ison training keimenoΟι εκπαιδεύσεις προκύπτουν ως αποτέλεσμα της πολυετούς συνεργασίας μας με έμπειρους επαγγελματίες σε πανεπιστημιακά και εργασιακά πλαίσια στην κορυφή της διεθνούς αναγνώρισης.
 
Επίσης, οι εκπαιδεύσεις της ISON είναι μια επένδυση που αποσβένει τα δίδακτρα σε σύντομο χρονικό διάστημα, επειδή είναι σχεδιασμένες με τη μέθοδο του Evidence Based Training.
 
Δείτε τα προγράμματά μας και θυμηθείτε ότι μπορούμε να σχεδιάζουμε νέες εκπαιδεύσεις, για κάθε καινούρια ανάγκη που παρουσιάζεται.

Επόμενα Σεμινάρια

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα – E.U Projects

eu flag keimenoΗ ISON διαθέτει εμπειρία οργάνωσης ομάδων Έργου με στελέχη που διαθέτουν μακρόχρονη και διεθνή εμπειρία στο χώρο της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Βασισμένη σε αυτήν, προσφέρει ένα πλέγμα ερευνητικών, συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών, κατάλληλων για την υλοποίηση προγραμμάτων που συνάδουν με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκούς πόρους

Τα πιο πρόσφατα Ευρωπαϊκά Προγράμματα

2018
Horizon 2020

NADINE: Υποστήριξη στην ένταξη των μεταναστών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

2021
Erasmus+

Cultura Universalis: Ενίσχυση της Διαπολιτισμικής Δεξιότητας μέσω της Τέχνης

2021
Erasmus+

Tackle Project: Ψηφιακή εργαλειοθήκη για σχολεία για την αντιμετώπιση της Σχολικής Διαρροής μέσω καθοδήγησης

2019
Erasmus+

4.0 ANDCOM: Διδακτικές προσεγγίσεις ανάπτυξης των ικανοτήτων των εκπαιδευτών ενηλίκων

2019
Erasmus+

Connect!: Σύνδεση συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στις επιχειρήσεις και την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

2019
Erasmus+

C Game: Δημιουργία παιχνιδιού για τον επαγγελματικό προσανατολισμό παιδιών ηλικίας 12-14 ετών

2019
Erasmus+

Strength: Ενδυνάμωση των κοινωνικοσυναισθηματικών ικανοτήτων των συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού

2019
Erasmus+

Entre-ForwardΕνισχύοντας τις επιχειρηματικές δεξιότητες

Σχετικά με εμάς

Η ISON είναι μια σύγχρονη εταιρία εντάσεως γνώσεων και εργασίας. Για να καλύπτει την ποικιλία των απαιτήσεων των έργων που αναλαμβάνει, λειτουργεί ως ανοικτό σύστημα. Συνεργάτες της γίνονται άνθρωποι με διαφορετικό γνωστικό υπόβαθρο, όλων των ακαδημαϊκών, κοινωνικών και επαγγελματικών βαθμίδων: από εκπαιδευόμενους τελειόφοιτους σπουδαστές, μέχρι καθηγητές πανεπιστημίου και ανώτατα στελέχη του ιδιωτικού είτε του δημόσιου τομέα, έλληνες και ξένους, ευρωπαίους και μη.

Για να βρισκόμαστε συνεχώς στην πρωτοπορία, επιθυμούμε και προσπαθούμε να συνεργαζόμαστε με πρόσωπα ευρύτερης καλλιέργειας, που έχουν αναπτύξει υψηλό επίπεδο προβληματισμού και γνώσεων γύρω από τα συναρπαστικά θέματα της ανθρώπινης συνείδησης και συμπεριφοράς, σε συνδυασμό με τη κατανόηση του σύγχρονου διεθνούς επιχειρησιακού περιβάλλοντος και των μεθοδολογιών ανάλυσης και βελτίωσής του. Η αποδοχή και τήρηση των Αρχών μας είναι προϋπόθεση για τη συνεργασία.

Διεθνείς Συνεργασίες

01. Άνθρωπος

Η ομάδα της ISON εστιάζει στον παράγοντα Άνθρωπο παρέχοντας αξιόπιστα μέσα και υπηρεσίες για τη λήψη ορθότερων αποφάσεων σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με την ανθρώπινη συμπεριφορά και επίδοση.

02. Αποστολή

Η Αποστολή μας είναι να βοηθάμε ανθρώπους να ζουν καλύτερα και να προοδεύουν, αισθανόμενοι ασφαλείς, αναβαθμίζοντας τις γνώσεις και τις ικανότητές τους, ώστε να παίρνουν τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις και να βελτιώνουν τη συμπεριφορά και τις επιδόσεις τους.

03. Αξίες

Για την εκπλήρωση της αποστολής μας, ενεργούμε σύμφωνα με Αξίες που συνθέτουν την εταιρική μας συνείδηση και ταυτότητα.

 • Ακεραιότητα και Συνέπεια
 • Εμπιστοσύνη και Υποστήριξη
 • Σεβασμός και Ευγένεια
 • Συνεχής Βελτίωση
 • Απόλυτη Εχεμύθεια 

Τα νέα μας

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Πύργος Απόλλων – Λ. Ριανκούρ 64 Αμπελόκηποι – Μετρό Πανόρμου Αθήνα 11523

Τηλέφωνο : 2106420001

Email:  info[at]ison.gr