fbpx
Skip links

Μια καλύτερη
πραγματικότητα

Μια καλύτερη πραγματικότητα

Αναβαθμίστε την επαγγελματική και προσωπική σας ζωή μειώνοντας το ρίσκο και παίρνοντας σωστές αποφάσεις.
• Σύγχρονα Ψυχομετρικά Τεστ και εξελιγμένες υπηρεσίες Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας με διακριτικότητα, αποτελεσματικότητα, εμπιστοσύνη και σεβασμό.
• Ακριβείς διαγνώσεις, με επιστημονική σιγουριά. • Ορθές, αντικειμενικές και δίκαιες γνωμοδοτήσεις σχετικά με ανθρώπους.
• Καλύτερες προβλέψεις με συγκεκριμένα κριτήρια, μεγαλύτερη ασφάλεια σε όλα τα πεδία. • Σωστός Επαγγελματικός Προσανατολισμός και σταθερή υποστήριξη στην επαγγελματική ζωή με ρεαλισμό και διορατικότητα.

0
Χρόνια τεχνογνωσίας & πείρας
0
Σωστές διαγνώσεις
0
Μετεκπαιδεύσεις επιστημόνων

Οι υπηρεσίες της ISON στους Ψυχολόγους:

🔸Παρέχουν ολοκληρωμένη εικόνα για τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, τη συναισθηματική λειτουργία και την ψυχοπαθολογία του ατόμου.

🔸 Καθιστούν δυνατή τη διαμόρφωση ακριβέστερων διαγνώσεων και πλάνων θεραπείας.

🔸Διευκολύνουν την παρακολούθηση της προόδου και των αποτελεσμάτων της θεραπείας με την πάροδο του χρόνου.

🔸 Προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες για ερευνητικούς σκοπούς, συμβάλλοντας στην πρόοδο της κατανόησης των ψυχολογικών παραγόντων που επηρεάζουν την ανθρώπινη συμπεριφορά.

Οι υπηρεσίες της ISON στους HR:

🔸Επιτρέπουν την αξιολόγηση της ψυχολογικής καταλληλότητας των υποψηφίων για συγκεκριμένους ρόλους εντός του οργανισμού.

🔸Συμβάλλουν στον εντοπισμό πιθανών κινδύνων, όπως αντιπαραγωγικές και επικίνδυνες συμπεριφορές ή διαπροσωπικές συγκρούσεις στο χώρο εργασίας.

🔸Διευκολύνουν την ανάπτυξη στοχευμένων προγραμμάτων κατάρτισης και παρεμβάσεων για τη βελτίωση της ευημερίας και της απόδοσης των εργαζομένων.

🔸Παρέχουν ένα αντικειμενικό μέτρο σύγκρισης σε σχέση με άλλες μεθόδους αξιολόγησης κατά τη διαδικασία της πρόσληψης ή καταγραφής απόδοσης.

Οι υπηρεσίες της ISON στους Δικηγόρους:

🔸Διευκολύνουν την αξιολόγηση της ψυχολογικής κατάστασης και της αξιοπιστίας των μαρτύρων, των κατηγορουμένων και των εναγόντων σε νομικές υποθέσεις.

🔸Παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με την ψυχολογική λειτουργία των πελατών σας και τους πιθανούς ελαφρυντικούς παράγοντες σε ποινικές ή αστικές υποθέσεις.

🔸Επιτρέπουν τη δημιουργία αποτελεσματικών νομικών στρατηγικών και επιχειρημάτων με βάση τα ψυχολογικά προφίλ των εμπλεκομένων μερών.

Οι υπηρεσίες της ISON στους Ψυχιάτρους:

🔸Ενισχύουν την ακρίβεια των ψυχιατρικών διαγνώσεων παρέχοντας λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη συμπτωματολογία και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των ασθενών.

🔸Αναβαθμίζουν τον σχεδιασμό της θεραπείας και την παρακολούθηση της προόδου των ασθενών στη θεραπεία ή τη διαχείριση φαρμάκων.

🔸Συμβάλλουν στη διαφοροποίηση μεταξύ ψυχιατρικών διαταραχών και χαρακτηριστικών προσωπικότητας που μπορεί να επηρεάσουν τα αποτελέσματα της θεραπείας.

🔸Υποστηρίζουν τις ιατροδικαστικές αξιολογήσεις παρέχοντας αντικειμενικά δεδομένα για την ψυχολογική λειτουργία των ασθενών.

Οι υπηρεσίες της ISON στις εταιρείες ασφαλείας:

🔸 Επιτρέπουν την αξιολόγηση της ψυχολογικής καταλληλότητας των υποψηφίων για ρόλους που σχετίζονται με την ασφάλεια, όπως σώματα ασφάλειας και ιδιωτική φρούρηση χώρων ή προσώπων.

🔸 Προσδιορίζουν πιθανούς παράγοντες κινδύνου που συσχετίζονται με αντικοινωνικές και ανάρμοστες συμπεριφορές, τόσο μεταξύ του προσωπικού ασφαλείας, όσο και προς τρίτους.

🔸 Διευκολύνουν την ανάπτυξη στοχευμένων προγραμμάτων κατάρτισης για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων ψυχολογικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες ασφάλειας.

🔸 Ενισχύουν τη συνολική ασφάλεια και αποτελεσματικότητα των πρωτοκόλλων διασφαλίζοντας ότι το προσωπικό είναι κατάλληλο για τους ρόλους του.

ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΑ ΤΕΣΤ
ISON Tests

ISON Tests

Τα ψυχομετρικά τεστ που διαθέτει η ISON μετρούν τις παραμέτρους της συμπεριφοράς. Περιλαμβάνουν τεστ Προσωπικότητας, τεστ Ικανοτήτων, τεστ Αξιών, τεστ Ενδιαφερόντων, τεστ Νοημοσύνης, τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού...

Περισσότερα
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ
MMPI®-2 Πολυφασικό Ερωτηματολόγιο Προσωπικότητας της Minnesota

MMPI®-2 Πολυφασικό Ερωτηματολόγιο Προσωπικότητας της Minnesota

Το τεστ προσωπικότητας MMPI®-2 αποτελεί το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο και περισσότερο διερευνθέν εργαλείο για την αξιολόγηση της ενήλικης ψυχοπαθολογίας στον κόσμο.

Περισσότερα
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
Πλήρης Επαγγελματικός Προσανατολισμός    emellon®

Πλήρης Επαγγελματικός Προσανατολισμός emellon®

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές 14 ετών και άνω και αποσκοπεί στην ενθάρρυνση και την καλλιέργεια του ενδιαφέροντος των νέων για την ορθή επιλογή της κατεύθυνσης σπουδών τους...

Περισσότερα
ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Ευρωπαϊκά Προγράμματα – E.U Projects

Ευρωπαϊκά Προγράμματα – E.U Projects

Η ISON διαθέτει εμπειρία οργάνωσης ομάδων Έργου με στελέχη που διαθέτουν μακρόχρονη και διεθνή εμπειρία στο χώρο της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Βασισμένη σε αυτήν, προσφέρει ένα πλέγμα ερευνητικών...

Περισσότερα
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ
Εκπαιδεύσεις – Σεμινάρια

Εκπαιδεύσεις – Σεμινάρια

Οι εκπαιδεύσεις προκύπτουν ως αποτέλεσμα της πολυετούς συνεργασίας μας με έμπειρους επαγγελματίες σε πανεπιστημιακά και εργασιακά πλαίσια στην κορυφή της διεθνούς αναγνώρισης. Επίσης, οι εκπαιδεύσεις της ISON είναι μια επένδυση που αποσβένει...

Περισσότερα
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ HR
Total Mindfulness

Total Mindfulness

Ο όρος “Mindfulness” σημαίνει το να παραμένουμε προσηλωμένοι στο παρόν, παρατηρώντας τι συμβαίνει γύρω μας και μέσα μας χωρίς κριτική. Είναι μία δεξιότητα, που σημαίνει ότι ο κάθε άνθρωπος μπορεί να την εξασκήσει και να την καλλιεργήσει μέσα από...

Περισσότερα
ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Ανθρώπινο Δυναμικό

Ανθρώπινο Δυναμικό

Βασιζόμενη στην καλή γνώση των ανθρώπινων δυνατοτήτων, η ISON επιτυγχάνει τη βελτιστοποίηση της λει­τουρ­­­­γίας των Οργα­νι­σμών σε σχέση με τη δομή τους, τις λει­τουργίες που πρέπει να επι­τελούνται και την επικοινωνία των ανθρώ­πων που συν­εργά­ζονται για να πετύχουν το επιδιωκόμενο...

Περισσότερα
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ
Εκπαίδευση Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Εκπαίδευση Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Εκπαιδεύσου και εσύ στη σύγχρονη μεθοδολογία της συμβουλευτικής, εξειδικεύσου στα αξιόπιστα ψυχομετρικά εργαλεία e-mellon, επέκτεινε την εμβέλεια των παρεμβάσεών σου και διεύρυνε το αντικείμενό σου ως επαγγελματίας.

Περισσότερα
ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Shipping


Η απασχόληση στον τομέα της ναυτιλίας προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, την κατοχή των λεγόμενων "soft skills", όπως η ευελιξία, η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και το ομαδικό πνεύμα. Με τη χρήση των κατάλληλων ψυχομετρικών test μπορείτε να διασφαλίσετε ότι θα επιλέξετε τους καλύτερους υποψηφίους για τις θέσεις που επιθυμείτε, περιορίζοντας τις πιθανότητες λαθών και ατυχημάτων και μεγιστοποιώντας την απόδοση του δυναμικού σας.

Περισσότερα
ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
we4you™ – Συμβουλευτική Στήριξη Εργαζομένων<br><br>

we4you™ – Συμβουλευτική Στήριξη Εργαζομένων

Η υπηρεσία we4you™ της ISON απευθύνεται σε οποιαδήποτε εταιρεία και οργανισμό που ενδιαφέρεται για την ενίσχυση της ψυχικής ευημερίας των εργαζομένων και των οικογενειών τους (ή και άλλων, στα πλαίσια δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής...

Περισσότερα
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας - Job one 1

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας - Job one 1

Το JOB ONE 1 απευθύνεται σε ενήλικες, ανέργους ή/και εργαζομένους που επιθυμούν αλλαγή καριέρας ή επαναπροσδιορισμό επαγγελματικών στόχων. Απώτερος σκοπός είναι η...

Περισσότερα
ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Outplacement

Outplacement

H ISON το 1997 ξεκίνησε την εφαρμογή προγραμμάτων Ανατοποθέτησης στην Εργασία. Για την αποτελεσματικότητά της έχει επιλεγεί να προσφέρει στην Ελλάδα τα σχετικά προγράμματα της Challenger Gray & Christmas, που επινόησε το outplacement, της μεγαλύτερης στον κόσμο εταιρίας

Περισσότερα
ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Workplace Harassment Prevention

Ο εντοπισμός και η αποτελεσματική αντιμετώπιση ανάρμοστων συμπεριφορών, οι οποίες ενδέχεται να βλάψουν τόσο τους εργαζομένους όσο και τον οργανισμό, απαιτείται από τον νόμο. Η πρόληψη αντίστοιχων φαινομένων είναι επίσης υποχρέωση του οργανισμού. Η παράλειψη των παραπάνω επισύρει τσουχτερές ποινές. Η ISON, μέσω της υπηρεσίας Workplace Harassment Prevention, αναλαμβάνει την προετοιμασία των επιχειρήσεων για την υιοθέτηση και εφαρμογή μέτρων και πολιτικών μηδενικής ανοχής στη βία και την παρενόχληση. Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζεται και η συμμόρφωση με τον νόμο, αλλά και η διαμόρφωση ενός πιο υγιούς περιβάλλοντος εργασίας.

Περισσότερα
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
Σχετικά με εμάς

Σχετικά με εμάς

Η ISON είναι μια σύγχρονη εταιρία εντάσεως γνώσεων και εργασίας. Για να καλύπτει την ποικιλία των απαιτήσεων των έργων που αναλαμβάνει, λειτουργεί ως ανοικτό σύστημα. Συνεργάτες της γίνονται άνθρωποι με διαφορετικό γνωστικό υπόβαθρο, όλων των ακαδημαϊκών, κοινωνικών και

Περισσότερα
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ

Ημερολόγιο εκπαιδεύσεων

Επερχόμενες Εκδηλώσεις

Περισσότερα

Συνεργασίες με Πανεπιστήμια

Ήταν οι πληροφορίες αυτές χρήσιμες;
ΝαιΌχι
ESPA logo banner EU logo banner EPANEK logo banner