Skip links

Ψυχομετρικά Τεστ

Τα ψυχομετρικά τεστ που διαθέτει η ISON χρησιμοποιούνται από εκπαιδευμένους ειδικούς σε διάφορα πλαίσια και αξιολογούν ένα ευρύ φάσμα της ανθρώπινης λειτουργίας και συμπεριφοράς:

🔸Τεστ Προσωπικότητας
🔸Τεστ Ικανοτήτων
🔸Τεστ Αξιών
🔸Τεστ Ενδιαφερόντων
🔸Τεστ Νοημοσύνης
🔸Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Οι δείκτες εγκυρότητας και αξιοπιστίας των ψυχομετρικών τεστ της ISON είναι πολύ υψηλοί και ξεπερνούν τους αντίστοιχους πολλών από τα γνωστότερα ιατρικά τεστ (π.χ τεστ Παπανικολάου).

Τελευταία, συμμετέχουμε σε Ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα για την δημιουργία ψυχομετρικών τεστ νέας γενιάς, που λειτουργούν με την μορφή σοβαρών παιγνίων (serious games) και υποστηρίζονται από Τεχνητή Νοημοσύνη.

Τα ψυχομετρικά τεστ της ISON χρησιμοποιούνται από μεγάλο εύρος φορέων στην Ελλάδα, την Κύπρο και άλλες χώρες: Κρατικοί φορείς, επιχειρήσεις κάθε είδους, εκπαιδευτικά ιδρύματα, ιδιώτες επαγγελματίες, φορείς υγείας και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που συνεργάζονται μαζί μας επί τρεις δεκαετίες. 

Δείτε με ένα κλικ όλες μας τις εκπαιδεύσεις.

 

Μετρώμενα χαρακτηριστικά
0

Με αποκλειστικά πνευματικά δικαιώματα, έχουμε προσαρμόσει και εκδώσει στα ελληνικά τεστ αναγνωρισμένων φορέων, όπως των Πανεπιστημίων του Χάρβαρντ και της Μινεσότα, του αμερικανικού Ινστιτούτου για την Εξέταση της Προσωπικότητας & των Ικανοτήτων και του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα έχουμε αναπτύξει πρωτότυπες συστοιχίες, κατάλληλες για ειδικές χρήσεις, στα ελληνικά, αγγλικά και ρωσικά. Κάθε τεστ είναι μια δοκιμασία σταθμισμένη στον ελληνικό πληθυσμό. 

MMPI-2
 ISON Tests

Γνωρίστε το ΜΜΡΙ®-2

Το Πολυδιάστατο Ερωτηματολόγιο Προσωπικότητας της Μινεσότα (MMPI-2®) εξετάζει 120 χαρακτηριστικά της ανθρώπινης προσωπικότητας και συμπεριφοράς, καθιστώντας το κορυφαίο διαγνωστικό εργαλείο σε πλήθος εφαρμογών.

Αποτελεί το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο και περισσότερο διερευνηθέν ψυχομετρικό τεστ στον κόσμο. Η μεγάλη αξιοπιστία του έγκειται στις 10 κλίμακες εγκυρότητας που συμπεριλαμβάνει, οι οποίες εξασφαλίζουν την εγκυρότητα και ακρίβεια των αποτελεσμάτων.

Το MMPI-2® έχει προσαρμοστεί και εκδοθεί στην Ελλάδα με αποκλειστικά δικαιώματα που παραχώρησε γι’ αυτό το Πανεπιστήμιο της Μινεσότα στην ISON. Δείτε εδώ τη δημοσίευση της ελληνικής στάθμισης.

Το τεστ υποστηρίζεται από αυστηρά δομημένα πρωτόκολλα ερμηνείας. Οι τίτλοι και μόνον της βιβλιογραφίας που διερευνά διάφορες περιπτώσεις χρήσης του τεστ ξεπερνούν τις 280 σελίδες. Δείτε την βιβλιογραφία που αναφέρεται στο MMPI-2®

MMPI-2_logo ISON Tests

Το τεστ χρησιμοποιείται:

 

Στην επιλογή προσωπικού, για την αναγνώριση κρίσιμων ψυχολογικών παραγόντων για θέσεις επικινδυνότητας ή ασφαλείας

Σε κλινικά πλαίσια, για ακριβή διαφοροδιάγνωση πιθανής ψυχοπαθολογίας

Σε δικαστικά πλαίσια

Σε πλαίσια συμβουλευτικής γάμου και οικογένειας

PEQ5.1
 ISON Tests

Γνωρίστε το PEQ 5.1

Το τεστ προσωπικότητας Personality Evaluation Questionnaire (PEQ), έκδοση 5.1 (PEQ5.1) αποτελεί την πλέον αναβαθμισμένη έκδοση του Ψυχομετρικού Εργαλείου PEQ5.0.Εκτός των γενικών παραγόντων που εξετάζει, αξιολογεί επιπλέον 30 διαστάσεις της προσωπικότητας και διαθέτει 7 ειδικούς δείκτες εγκυρότητας για την αξιολόγηση της στάσης του εξεταζόμενου κατά τη διάρκεια συμπλήρωσης του τεστ (ύφος παρουσίασης, ενδεχόμενες προσπάθειες αλλοίωσης της εικόνας του).Ένα σημαντικό πλεονέκτημα του PEQ5.1 είναι ότι όλες οι κλίμακες του τεστ έχουν θετικό πρόσημο, διευκολύνοντας τη συναγωγή συμπερασμάτων
PEQ51_logo ISON Tests

CV1V2

Γνωρίστε το CV1V2

Καθένας από εμάς χαρακτηρίζεται από ένα σύστημα εσωτερικών κινήτρων που καθορίζουν τη γενικότερή μας στάση, συμπεριφορά και προσέγγιση στη ζωή. Το Ψυχομετρικό Εργαλείο τεστ CV1V2 εξετάζει αυτό το σύστημα των θεμελιωδών αρχών του ατόμου.

Συγκεκριμένα, μέσω αυτού του τεστ, το άτομο μαθαίνει ποιες είναι οι βασικές του προτεραιότητες όσον αφορά τις σχέσεις του με τους άλλους ανθρώπους, και ενημερώνεται για τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει τις προκλήσεις της εργασίας και της καθημερινής ζωής.

CV1V2-logo-ISON ISON Tests

VIS2

Γνωρίστε το VIS2

Στόχος του Ψυχομετρικού Εργαλείου VIS2 είναι να βοηθήσει τους νέους να αποκτήσουν την απαραίτητη αυτογνωσία, ώστε να λάβουν τις σωστές αποφάσεις για το μέλλον τους και να απαντήσουν στην κρίσιμη ερώτηση «τι μου αρέσει να κάνω περισσότερο και τι λιγότερο;».

Μέσα από μια σειρά 192 ερωτήσεων, το τεστ μεταφράζει τα ενδιαφέροντα των εξεταζόμενων σε επαγγελματικούς τομείς, βοηθώντας τους να προβαίνουν σε  ενημερωμένες και ώριμες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές αποφάσεις. Το τεστ είναι δυνατό να συμπληρωθεί μεμονωμένα ή ως μέρος του Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαγγελματικού Προσανατολισμού e-mellon.

cv1v2 ISON Tests

PTQ

Γνωρίστε το PTQ

Το Ερωτηματολόγιο Προσωπικότητας Personality Traits Questionnaire στηρίζεται στη διάσημη τυπολογία του Carl Jung. Πρόκειται για την ευρύτερα χρησιμοποιούμενη τυπολογία για σκοπούς Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας παγκοσμίως, λόγω του εύληπτου τρόπου με τον οποίο περιγράφονται οι ατομικές διαφορές.

Τα αποτελέσματα του τεστ βοηθούν τους εξεταζόμενους να αποκτήσουν μία αντικειμενική εικόνα των χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς τους και να τα συνδέσουν άμεσα με συγκεκριμένα εκπαιδευτικά πεδία και επαγγελματικές κατηγορίες, ούτως ώστε να είναι σε θέση να επιλέξουν ανάμεσα στα επαγγέλματα που τους ταιριάζουν καλύτερα.

Το τεστ PTQ είναι δυνατό να συμπληρωθεί μεμονωμένα ή ως μέρος του Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαγγελματικού Προσανατολισμού e-mellon.

Στόχος του e-mellon είναι να βοηθήσει τους νέους να αποκτήσουν αυτογνωσία, έτσι ώστε να πάρουν τις σωστές αποφάσεις για το μέλλον τους. Με το e-mellon μπορούν να αποσαφηνίσουν σε τι έχουν μεγαλύτερη ευκολία, τι τους ταιριάζει καλύτερα και τι τους αρέσει περισσότερο.

ptq ISON Tests

AAT

Γνωρίστε το AAT

Τα Advanced Aptitude Tests (AAT) αποτελούν μία συστοιχία 12 Τεστ Ικανοτήτων που ως σκοπό έχουν την αξιολόγηση ικανοτήτων του υποψηφίου, απαραίτητων στο πλαίσιο διαφόρων εργασιακών συνθηκών. Αξιολογείται, δηλαδή, το κατά πόσο ένα άτομο είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που είναι σύμφυτες με το ίδιο το περιεχόμενο και το αντικείμενο της κάθε επαγγελματικής δραστηριότητας. Η δημιουργία των τεστ ικανοτήτων ΑΑΤ βασίστηκε στη θεωρία γνωστικών ικανοτήτων των Cattell – Horn - Carroll (CHC), η οποία αποτελεί μία από τις πιο καθιερωμένες, επιστημονικώς αποδεδειγμένες και επιβεβαιωμένες στην πράξη προσεγγίσεις για την ανάλυση δομής των γνωστικών ικανοτήτων του ατόμου. Οι μετρήσεις των ικανοτήτων συνεισφέρουν σημαντικά στο χώρο της ανάπτυξης και της οργάνωσης του ανθρώπινου δυναμικού. Το κάθε τεστ από τη συστοιχία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο του ή συνδυαστικά με κάποια από τα υπόλοιπα τεστ ικανοτήτων. Ο εξεταζόμενος καλείται να απαντήσει στο εκάστοτε τεστ εντός πλαισίου συγκεκριμένων χρονικών ορίων. Σκοπός είναι να αξιολογηθεί ο βαθμός απόδοσης του εξεταζόμενου στην υπό εξέταση ικανότητα σε συνθήκες περιορισμένου χρόνου.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις 12 ικανότητες που μετρούν τα τεστ.

Γλωσσική Ικανότητα (V)  |  Αριθμητική Ικανότητα (N)  | Προσεγγιστικός Υπολογισμός (NA) | Ταχύτητα και Ακρίβεια Αντίληψης (P) | Αντίληψη Χώρου (S) | Κατανόηση και Τήρηση Οδηγιών
(UAR) | Ικανότητα Σύγκρισης (TC) |Απομνημόνευση με Συνειρμικό Τρόπο (Mm) | Μηχανική Μνήμη (Ma) | Αναγνώριση Μηχανικών Αρχών (Mk) | Λήψη Απόφασης (DP) |Παρατηρητικότητα (Cf) 

ΙΟ1

Γνωρίστε το ΙΟ1

Το Ερωτηματολόγιο Αυτοεικόνας ΙΟ1® χρησιμοποιείται για να ανιχνεύσουμε τον τρόπο με τον οποίο, το ίδιο το άτομο βλέπει τον εαυτό του. Η ανάλυση της αυτοαντίληψης και της αυτοεικόνας του οδηγούν σε σημαντικά συμπεράσματα για την ωριμότητα και τη συγκρότηση του ατόμου. Η διάρκεια εξέτασης είναι 15 – 20 λεπτά.

CAB

Γνωρίστε το CAB

Η εξέταση αυτή περιλαμβάνει 10 σύντομα τεστ Ικανοτήτων και βοηθά τους μαθητές να ανακαλύψουν τα έμφυτα ταλέντα τους. Καθεμία από αυτές τις ικανότητες είναι αναγκαία για την απόδοση σε ποικίλες επαγγελματικές δραστηριότητες.

cab ISON Tests

Η συστοιχία CAB μετράει:

Αφαιρετική Ικανότητα – Λογική Σκέψη

Παρατηρητικότητα και ευχέρεια αναγνώρισης αντικειμένων

Χρήση Αριθμών

Ικανότητα απομνημόνευσης με χρήση συνειρμών

Ικανότητα απομνημόνευσης με μηχανικό τρόπο

Ικανότητα Αντίληψης χώρου

Ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης

Ικανότητα έκφρασης

Ορθογραφικό Έλεγχο

Κατανόηση Μηχανικών Αρχών

Ήταν οι πληροφορίες αυτές χρήσιμες;
ΝαιΌχι