fbpx
Skip links

Ψυχομετρικά Τεστ

Τα ψυχομετρικά τεστ που διαθέτει η ISON χρησιμοποιούνται από εκπαιδευμένους ειδικούς σε διάφορα πλαίσια και αξιολογούν ένα ευρύ φάσμα της ανθρώπινης λειτουργίας και συμπεριφοράς:

🔸Τεστ Προσωπικότητας
🔸Τεστ Ικανοτήτων
🔸Τεστ Αξιών
🔸Τεστ Ενδιαφερόντων
🔸Τεστ Νοημοσύνης
🔸Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Οι δείκτες εγκυρότητας και αξιοπιστίας των ψυχομετρικών τεστ της ISON είναι πολύ υψηλοί και ξεπερνούν τους αντίστοιχους πολλών από τα γνωστότερα ιατρικά τεστ (π.χ τεστ Παπανικολάου).

Τελευταία, συμμετέχουμε σε Ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα για την δημιουργία ψυχομετρικών τεστ νέας γενιάς, που λειτουργούν με την μορφή σοβαρών παιγνίων (serious games) και υποστηρίζονται από Τεχνητή Νοημοσύνη.

Τα ψυχομετρικά τεστ της ISON χρησιμοποιούνται από μεγάλο εύρος φορέων στην Ελλάδα, την Κύπρο και άλλες χώρες: Κρατικοί φορείς, επιχειρήσεις κάθε είδους, εκπαιδευτικά ιδρύματα, ιδιώτες επαγγελματίες, φορείς υγείας και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που συνεργάζονται μαζί μας επί τρεις δεκαετίες. 

Δείτε με ένα κλικ όλες μας τις εκπαιδεύσεις.

 

Με αποκλειστικά πνευματικά δικαιώματα, έχουμε προσαρμόσει και εκδώσει στα ελληνικά τεστ αναγνωρισμένων φορέων, όπως των Πανεπιστημίων του Χάρβαρντ και της Μινεσότα, του αμερικανικού Ινστιτούτου για την Εξέταση της Προσωπικότητας & των Ικανοτήτων και του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα έχουμε αναπτύξει πρωτότυπες συστοιχίες, κατάλληλες για ειδικές χρήσεις, στα ελληνικά, αγγλικά και ρωσικά. Κάθε τεστ είναι μια δοκιμασία σταθμισμένη στον ελληνικό πληθυσμό. 

MMPI-2
 ISON Tests

Γνωρίστε το ΜΜΡΙ®-2

Το Πολυδιάστατο Ερωτηματολόγιο Προσωπικότητας της Μινεσότα (MMPI-2®) εξετάζει 120 χαρακτηριστικά της ανθρώπινης προσωπικότητας και συμπεριφοράς, καθιστώντας το κορυφαίο διαγνωστικό εργαλείο σε πλήθος εφαρμογών.

Αποτελεί το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο και περισσότερο διερευνηθέν ψυχομετρικό τεστ στον κόσμο. Η μεγάλη αξιοπιστία του έγκειται στις 10 κλίμακες εγκυρότητας που συμπεριλαμβάνει, οι οποίες εξασφαλίζουν την εγκυρότητα και ακρίβεια των αποτελεσμάτων.

Το MMPI-2® έχει προσαρμοστεί και εκδοθεί στην Ελλάδα με αποκλειστικά δικαιώματα που παραχώρησε γι’ αυτό το Πανεπιστήμιο της Μινεσότα στην ISON. Δείτε εδώ τη δημοσίευση της ελληνικής στάθμισης.

Το τεστ υποστηρίζεται από αυστηρά δομημένα πρωτόκολλα ερμηνείας. Οι τίτλοι και μόνον της βιβλιογραφίας που διερευνά διάφορες περιπτώσεις χρήσης του τεστ ξεπερνούν τις 280 σελίδες. Δείτε την βιβλιογραφία που αναφέρεται στο MMPI-2®

MMPI-2_logo ISON Tests

Το τεστ χρησιμοποιείται:

 

Στην επιλογή προσωπικού, για την αναγνώριση κρίσιμων ψυχολογικών παραγόντων για θέσεις επικινδυνότητας ή ασφαλείας

Σε κλινικά πλαίσια, για ακριβή διαφοροδιάγνωση πιθανής ψυχοπαθολογίας

Σε δικαστικά πλαίσια

Σε πλαίσια συμβουλευτικής γάμου και οικογένειας

PEQ5.1
 ISON Tests

Γνωρίστε το PEQ 5.1

Το τεστ προσωπικότητας Personality Evaluation Questionnaire (PEQ), έκδοση 5.1 (PEQ5.1) αποτελεί την πλέον αναβαθμισμένη έκδοση του Ψυχομετρικού Εργαλείου PEQ5.0.Εκτός των γενικών παραγόντων που εξετάζει, αξιολογεί επιπλέον 30 διαστάσεις της προσωπικότητας και διαθέτει 7 ειδικούς δείκτες εγκυρότητας για την αξιολόγηση της στάσης του εξεταζόμενου κατά τη διάρκεια συμπλήρωσης του τεστ (ύφος παρουσίασης, ενδεχόμενες προσπάθειες αλλοίωσης της εικόνας του).Ένα σημαντικό πλεονέκτημα του PEQ5.1 είναι ότι όλες οι κλίμακες του τεστ έχουν θετικό πρόσημο, διευκολύνοντας τη συναγωγή συμπερασμάτων
PEQ51_logo ISON Tests

CV1V2

Γνωρίστε το CV1V2

Καθένας από εμάς χαρακτηρίζεται από ένα σύστημα εσωτερικών κινήτρων που καθορίζουν τη γενικότερή μας στάση, συμπεριφορά και προσέγγιση στη ζωή. Το Ψυχομετρικό Εργαλείο τεστ CV1V2 εξετάζει αυτό το σύστημα των θεμελιωδών αρχών του ατόμου.

Συγκεκριμένα, μέσω αυτού του τεστ, το άτομο μαθαίνει ποιες είναι οι βασικές του προτεραιότητες όσον αφορά τις σχέσεις του με τους άλλους ανθρώπους, και ενημερώνεται για τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει τις προκλήσεις της εργασίας και της καθημερινής ζωής.

CV1V2-logo-ISON ISON Tests

VIS2

Γνωρίστε το VIS2

Στόχος του Ψυχομετρικού Εργαλείου VIS2 είναι να βοηθήσει τους νέους να αποκτήσουν την απαραίτητη αυτογνωσία, ώστε να λάβουν τις σωστές αποφάσεις για το μέλλον τους και να απαντήσουν στην κρίσιμη ερώτηση «τι μου αρέσει να κάνω περισσότερο και τι λιγότερο;».

Μέσα από μια σειρά 192 ερωτήσεων, το τεστ μεταφράζει τα ενδιαφέροντα των εξεταζόμενων σε επαγγελματικούς τομείς, βοηθώντας τους να προβαίνουν σε  ενημερωμένες και ώριμες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές αποφάσεις. Το τεστ είναι δυνατό να συμπληρωθεί μεμονωμένα ή ως μέρος του Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαγγελματικού Προσανατολισμού e-mellon.

cv1v2 ISON Tests

PTQ

Γνωρίστε το PTQ

Το Ερωτηματολόγιο Προσωπικότητας Personality Traits Questionnaire στηρίζεται στη διάσημη τυπολογία του Carl Jung. Πρόκειται για την ευρύτερα χρησιμοποιούμενη τυπολογία για σκοπούς Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας παγκοσμίως, λόγω του εύληπτου τρόπου με τον οποίο περιγράφονται οι ατομικές διαφορές.

Τα αποτελέσματα του τεστ βοηθούν τους εξεταζόμενους να αποκτήσουν μία αντικειμενική εικόνα των χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς τους και να τα συνδέσουν άμεσα με συγκεκριμένα εκπαιδευτικά πεδία και επαγγελματικές κατηγορίες, ούτως ώστε να είναι σε θέση να επιλέξουν ανάμεσα στα επαγγέλματα που τους ταιριάζουν καλύτερα.

Το τεστ PTQ είναι δυνατό να συμπληρωθεί μεμονωμένα ή ως μέρος του Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαγγελματικού Προσανατολισμού e-mellon.

Στόχος του e-mellon είναι να βοηθήσει τους νέους να αποκτήσουν αυτογνωσία, έτσι ώστε να πάρουν τις σωστές αποφάσεις για το μέλλον τους. Με το e-mellon μπορούν να αποσαφηνίσουν σε τι έχουν μεγαλύτερη ευκολία, τι τους ταιριάζει καλύτερα και τι τους αρέσει περισσότερο.

ptq ISON Tests

CAB

Γνωρίστε το CAB

Η εξέταση αυτή περιλαμβάνει 10 σύντομα τεστ Ικανοτήτων και βοηθά τους μαθητές να ανακαλύψουν τα έμφυτα ταλέντα τους. Καθεμία από αυτές τις ικανότητες είναι αναγκαία για την απόδοση σε ποικίλες επαγγελματικές δραστηριότητες.

cab ISON Tests

Η συστοιχία CAB μετράει:

Αφαιρετική Ικανότητα – Λογική Σκέψη

Παρατηρητικότητα και ευχέρεια αναγνώρισης αντικειμένων

Χρήση Αριθμών

Ικανότητα απομνημόνευσης με χρήση συνειρμών

Ικανότητα απομνημόνευσης με μηχανικό τρόπο

Ικανότητα Αντίληψης χώρου

Ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης

Ικανότητα έκφρασης

Ορθογραφικό Έλεγχο

Κατανόηση Μηχανικών Αρχών

Ήταν οι πληροφορίες αυτές χρήσιμες;
ΝαιΌχι
ESPA logo banner EU logo banner EPANEK logo banner