Ψυχομετρικά Τεστ

isontests_logo

Τα ψυχομετρικά τεστ που διαθέτει η ISON μετρούν τις παραμέτρους της συμπεριφοράς. Περιλαμβάνουν τεστ Προσωπικότητας, τεστ Ικανοτήτων, τεστ Αξιών, τεστ Ενδιαφερόντων, τεστ Νοημοσύνης, τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού και χρησιμοποιούνται από εκπαιδευμένους ειδικούς σε διάφορα πλαίσια. Δείτε τις εκπαιδεύσεις. 

Οι δείκτες εγκυρότητας και αξιοπιστίας των ψυχομετρικών τεστ της ISON είναι πολύ υψηλοί και ξεπερνούν τους αντίστοιχους πολλών από τα γνωστότερα ιατρικά τεστ (π.χ. τεστ Παπανικολάου).

Με αποκλειστικά πνευματικά δικαιώματα, έχουμε εξελληνίσει και εκδώσει τεστ αναγνωρισμένων φορέων όπως τα Πανεπιστήμια του Χάρβαρντ και της Μινεσότα, του αμερικανικού Ινστιτούτου για την Εξέταση της Προσωπικότητας & των Ικανοτήτων και του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα έχουμε αναπτύξει πρωτότυπες συστοιχίες, κατάλληλες για ειδικές χρήσεις, στα Ελληνικά, Αγγλικά και Ρωσικά.
Κάθε τεστ είναι μια δοκιμασία σταθμισμένη στον Ελληνικό πληθυσμό. Δείτε τα τεστ.

Τελευταία, συμμετέχουμε σε Ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα για την δημιουργία ψυχομετρικών τεστ νέας γενιάς, που εξετάζουν με την μορφή σοβαρών παιγνίων (serious games) και υποστηρίζονται από Τεχνητή Νοημοσύνη.

Δείτε τα πρωτοποριακά έργα. Τα ψυχομετρικά τεστ της ISON χρησιμοποιούνται από μεγάλο εύρος φορέων στην Ελλάδα, την Κύπρο και άλλες χώρες: Κρατικοί φορείς, επιχειρήσεις κάθε είδους, εκπαιδευτικά ιδρύματα, ιδιώτες επαγγελματίες, φορείς υγείας και μη κυβερνητικές οργανώσεις που συνεργάζονται μαζί μας επί τρεις δεκαετίες. Δείτε τους πελάτες μας.

MMPI-2_logo

Γνωρίστε το ΜΜΡΙ®-2

Το Πολυδιάστατο Ερωτηματολόγιο Προσωπικότητας της Μινεσότα (MMPI-2®) εξετάζει 120 χαρακτηριστικά της ανθρώπινης προσωπικότητας και συμπεριφοράς, καθιστώντας το κορυφαίο διαγνωστικό εργαλείο σε πλήθος εφαρμογών. 

Αποτελεί το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο και περισσότερο διερευνθέν ψυχομετρικό τεστνστον κόσμο. Η μεγάλη αξιοπιστία του έγκειται στις 10 κλίμακες εγκυρότητας που συμπεριλαμβάνει, οι οποίες εξασφαλίζουν την εγκυρότητα και ακρίβεια των αποτελεσμάτων.

Το MMPI-2® έχει προσαρμοστεί και εκδοθεί στην Ελλάδα με αποκλειστικά δικαιώματα που παραχώρησε γι’ αυτό το Πανεπιστήμιο της Μινεσότα στην ISON. Δείτε εδώ τη δημοσίευση της ελληνικής στάθμισης.

Το τεστ υποστηρίζεται από αυστηρά δομημένα πρωτόκολλα ερμηνείας. Οι τίτλοι και μόνον της βιβλιογραφίας που διερευνά διάφορες περιπτώσεις χρήσης του τεστ ξεπερνούν τις 280 σελίδες. Δείτε την βιβλιογραφία που αναφέρεται στο MMPI-2®

Το τεστ χρησιμοποιείται:

Στην επιλογή προσωπικού, για την αναγνώριση κρίσιμων ψυχολογικών παραγόντων

 • για θέσεις επικινδυνότητας ή ασφαλείας
 • Σε κλινικά πλαίσια, για ακριβή διαφοροδιάγνωση πιθανής ψυχοπαθολογίας
 • Σε δικαστικά πλαίσια
 • Σε πλαίσια συμβουλευτικής γάμου και οικογένειαν
 
 
 
 
 
 
 
PEQ51_logo

Γνωρίστε το PEQ 5.1

Το τεστ προσωπικότητας Personality Evaluation Questionnaire (PEQ), έκδοση 5.1 (PEQ5.1) αποτελεί την πλέον αναβαθμισμένη έκδοση του Ψυχομετρικού Εργαλείου PEQ5.0.

Εκτός των γενικών παραγόντων που εξετάζει, αξιολογεί επιπλέον 30 διαστάσεις της προσωπικότητας και διαθέτει 7 ειδικούς δείκτες εγκυρότητας για την αξιολόγηση της στάσης του εξεταζόμενου κατά τη διάρκεια συμπλήρωσης του τεστ (ύφος παρουσίασης, ενδεχόμενες προσπάθειες αλλοίωσης της εικόνας του).

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα του PEQ5.1 είναι ότι όλες οι κλίμακες του τεστ έχουν θετικό πρόσημο, διευκολύνοντας τη συναγωγή συμπερασμάτων

 
 
 
 
 

Γνωρίστε το CV1V2 

Καθένας από εμάς χαρακτηρίζεται από ένα σύστημα εσωτερικών κινήτρων που καθορίζουν τη γενικότερή μας στάση, συμπεριφορά και προσέγγιση στη ζωή. Το Ψυχομετρικό Εργαλείο τεστ CV1V2 εξετάζει αυτό το σύστημα των θεμελιωδών αρχών του ατόμου.

Συγκεκριμένα, μέσω αυτού του τεστ, το άτομο μαθαίνει ποιες είναι οι βασικές του προτεραιότητες όσον αφορά τις σχέσεις του με τους άλλους ανθρώπους, και ενημερώνεται για τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει τις προκλήσεις της εργασίας και της καθημερινής ζωής.

 
 
 
 
 
 
cv1v2

Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού e-mellon

vis2

Γνωρίστε το VIS2 

Στόχος του Ψυχομετρικού Εργαλείου VIS2 είναι να βοηθήσει τους νέους να αποκτήσουν την απαραίτητη αυτογνωσία ώστε να πάρουν τις σωστές αποφάσεις για το μέλλον τους, και να απαντήσουν στην κρίσιμη ερώτηση «τι μου αρέσει να κάνω περισσότερο, και τι λιγότερο;».

Μέσα από μια σειρά 192 ερωτήσεων, το τεστ μεταφράζει τα ενδιαφέροντα των εξεταζόμενων σε επαγγελματικούς τομείς, βοηθώντας τους να παίρνουν ενημερωμένες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές αποφάσεις. Το τεστ είναι δυνατό να συμπληρωθεί μεμονωμένα, ή ως μέρος του Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαγγελματικού Προσανατολισμού e-mellon.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ pTQ

Το Ερωτηματολόγιο Προσωπικότητας Personality Traits Questionnaire στηρίζεται στη διάσημη τυπολογία του Carl Jung. Πρόκειται για την ευρύτερα χρησιμοποιούμενη τυπολογία για σκοπούς Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας παγκοσμίως, λόγω του εύληπτου τρόπου με τον οποίο περιγράφονται οι ατομικές διαφορές.

Τα αποτελέσματα του τεστ βοηθούν τους εξεταζόμενους να αποκτήσουν μία αντικειμενική εικόνα των χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς τους και να τα συνδέσουν άμεσα με συγκεκριμένα εκπαιδευτικά πεδία και επαγγελματικές κατηγορίες, ούτως ώστε να είναι σε θέση να επιλέξουν ανάμεσα στα επαγγέλματα που τους ταιριάζουν καλύτερα.

Το τεστ PTQ είναι δυνατό να συμπληρωθεί μεμονωμένα ή ως μέρος του Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαγγελματικού Προσανατολισμού e-mellon.

Στόχος του e-mellon είναι να βοηθήσει τους νέους να αποκτήσουν αυτογνωσία, έτσι ώστε να πάρουν τις σωστές αποφάσεις για το μέλλον τους. Με το e-mellon μπορούν να αποσαφηνίσουν σε τι έχουν μεγαλύτερη ευκολία, τι τους ταιριάζει καλύτερα και τι τους αρέσει περισσότερο.

 
 
 
 
 
 
pic1
CAB

Γνωρίστε το CAB

Η εξέταση αυτή περιλαμβάνει 10 σύντομα τεστ Ικανοτήτων και βοηθά τους μαθητές να ανακαλύψουν τα έμφυτα ταλέντα τους. Καθεμία από αυτές τις Ικανότητες είναι αναγκαίες για την απόδοση σε ποικίλες επαγγελματικές δραστηριότητες.

Η συστοιχία CAB μετράει:

 • Αφαιρετική Ικανότητα – Λογική Σκέψη
 • Παρατηρητικότητα και ευχέρεια αναγνώρισης αντικειμένων
 • Χρήση Αριθμών
 • Ικανότητα απομνημόνευσης με χρήση συνειρμών
 • Ικανότητα απομνημόνευσης με μηχανικό τρόπο
 • Ικανότητα Αντίληψης χώρου
 • Ταχύτητα και ακρίβεια αντίληψης
 • Ικανότητα έκφρασης
 • Ορθογραφικό Έλεγχο
 • Κατανόηση Μηχανικών Αρχών

Όλα μας τα test είναι διαθέσιμα εδώ

ήξερες οτι...

H ISONtests είναι μια πλατφόρμα στο διαδίκτυο που μπορεί να φιλοξενεί κάθε είδους ερωτηματολόγιο και τεστ που πρόκειται να χορηγηθεί σε μεγάλο αριθμό εξεταζόμενων, σε οποιαδήποτε γλώσσα. Η πλατφόρμα μπορεί να παράγει ατομικά αποτελέσματα σε μορφή διαγραμμάτων και αναλυτικών εκθέσεων, τα οποία είναι σε μορφή κατάλληλη για εκτύπωση

 
 

Ακόμα...

Η πλατφόρμα μπορεί να χορηγεί και να επεξεργάζεται αποτελέσματα ερωτηματολογίων κάθε τύπου, όπως multiple choice ή forced choice, να επιλέγει τυχαία λήμματα από δεξαμενές λημμάτων, ή να επιλέγει προοδευτικά τα χορηγούμενα λήμματα σύμφωνα με την Item Response Theory.

 
 

Τελος...

Όλοι οι επαγγελματίες με σχετική εκπαίδευση μπορούν να γίνουν Εξεταστές και να χορηγούν ερωτηματολόγια μέσω της ISONtests. 

Αν επιθυμούν, μπορούν να διαμορφώνουν το περιβάλλον εργασίας τους και να εμφανίζουν το λογότυπο του φορέα τους στο περιβάλλον εξέτασης και τα αποτελέσματα των τεστ. 

Οι ίδιοι οι Εξεταστές επιλέγουν αν θέλουν να δίνουν πρόσβαση στα αποτελέσματα των εξεταζόμενων στους ίδιους ή όχι.

 

Αποκλειστικά στην ISON

poster

Συχνες ερωτησεις

Γιατί τα ψυχομετρικά τεστ στα χέρια των ειδικών αποτελούν εργαλεία, τα οποία αποτυπώνουν τις διάφορες πτυχές της ανθρώπινης φύσης. Βασισμένα σε διεθνώς αποδεκτές και εδραιωμένες επιστημονικές μεθόδους και μοντέλα, τα ψυχομετρικά τεστ μπορούν να δώσουν σημαντικές και αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τον χαρακτήρα, την συμπεριφορά, τις έμφυτες τάσεις,  τις ικανότητες, τα κίνητρα και τις προτιμήσεις του κάθε ατόμου.

Η μορφή, ο τρόπος χορήγησης, και η μέθοδος ανάλυσης των αποτελεσμάτων κάθε ψυχομετρικού τεστ εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά ή τις συμπεριφορές που επιθυμούμε να εξετάσουμε. Ιδιαίτερα σημαντικές είναι η αξιοπιστία και η εγκυρότητα του κάθε ψυχομετρικού τεστ, όπως ορίζονται στην επιστήμη της ψυχομετρίας, καθώς υποδεικνύουν σε ποιο βαθμό τα αποτελέσματα είναι ακριβή και αντιπροσωπευτικά.

 Τα ψυχομετρικά τεστ μπορούν να εφαρμοστούν σε πληθώρα περιστάσεων, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Τα κατάλληλα τεστ χρησιμοποιούνται στις διαδικασίες πρόσληψης, στην αξιολόγηση καταλληλότητας για θέσεις υψηλής επικινδυνότητας, στην αξιολόγηση προσωπικού (assessment), στη συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού και σταδιοδρομίας, στο coaching, στην κλινική πράξη των ειδικών ψυχικής υγείας, καθώς και σε δικαστικά πλαίσια

Στοιχεία επικοινωνίας