Γλωσσική Ικανότητα (V Test)

Advanced Aptitude Tests – Γλωσσική Ικανότητα (V Test)

Τα Advanced Aptitude Tests (AAT) αποτελούν μία συστοιχία 12 ψυχομετρικών τεστ τα οποία στοχεύουν στην αξιολόγηση των ικανοτήτων του ατόμου, απαραίτητων στο πλαίσιο διαφόρων εργασιακών συνθηκών. Αξιολογείται, δηλαδή, το κατά…

Αριθμητική Ικανότητα (N Test)

Advanced Aptitude Tests – Αριθμητική Ικανότητα (N Test)

Τα Advanced Aptitude Tests (AAT) αποτελούν μία συστοιχία 12 ψυχομετρικών τεστ τα οποία στοχεύουν στην αξιολόγηση των ικανοτήτων του ατόμου, απαραίτητων στο πλαίσιο διαφόρων εργασιακών συνθηκών. Αξιολογείται, δηλαδή, το κατά…

Test Ικανοτήτων

Τεστ Ικανοτήτων – Classic Abilities Battery (CAB)

Το Tεστ Ικανοτήτων – Classic Abilities Battery (CAB) αποτελεί μια από τις τρεις κατηγορίες δοκιμασιών που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα προσανατολισμού e-mellon της ISON Psychometrica. Η συστοιχία CAB μετρά την έμφυτη…

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ερωτηματολόγιο Προσωπικότητας PTQ – Personality Traits Questionnaire

To Personality Traits Questionnaire (PTQ) αποτελεί ένα ψυχομετρικό εργαλείο αξιολόγησης της προσωπικότητας το οποίο αναλύει τα χαρακτηριστικά του εξεταζόμενου σε τέσσερις βασικούς παράγοντες: α) Ενεργοποίηση: Εξωστρέφεια ή Εσωστρέφεια, β) Τρόπο…

Advanced Aptitude Tests (AAT)

Advanced Aptitude Tests

Τα Advanced Aptitude Tests (AAT) αποτελούν μία συστοιχία 12 Τεστ τα οποία στοχεύουν στην αξιολόγηση ικανοτήτων, απαραίτητων στο πλαίσιο διαφόρων εργασιακών συνθηκών. Αξιολογείται, δηλαδή, το κατά πόσο ένα άτομο είναι…

ART-Test-ISON

Τεστ Αφαιρετικής Λογικής – ART

Το ψυχομετρικό τεστ ART είναι μια μη-λεκτική δοκιμασία αξιολόγησης της Γενικότερης Νοητικής Ικανότητας/ Νοημοσύνης («general intelligence») του ατόμου. Ο όρος «Νοημοσύνη» περιλαμβάνει πολλές ικανότητες και δεξιότητες, όπως η ικανότητα οργάνωσης…

Εξαφανίστε τη Προκατάληψη, Αγκαλιάστε τη Διαφορετικότητα. Η δύναμη της ψυχομετρικής αξιολόγησης κατά της προκατάληψης και της μεροληψίας.

Η προκατάληψη στην διαδικασία πρόσληψης και οι επικίνδυνες απόρροιές της αποτελούν φαινόμενα που έχουν εξεταστεί διεξοδικά από την παγκόσμια ερευνητική κοινότητα. Πάραυτα, μεγάλος αριθμός εργοδοτών συνεχίζει να αγνοεί τη σημαντικότητα…

Το μέλλον του HR | Πού πρέπει να εστιάσουμε, και τί πρέπει να περιμένουμε;

Η άφιξη του κορονοϊού αποτέλεσε παράγοντα δραματικών αλλαγών, τόσο στη παγκόσμια οικονομία, όσο και στο εργατικό δυναμικό. Από τον τρόπο που εργαζόμαστε, το μέρος που δουλεύουμε, τις τεχνολογίες που αξιοποιούμε,…

MMPI-2 article

Αξιολόγηση Ψυχοπαθολογίας και Εργασιακή Ευημερία | Η σημαντικότητα του MMPI-2 στη πρόσληψη εργαζομένων

Είναι γεγονός ότι, στις ελληνικές επιχειρήσεις, η επιλογή ανθρώπινου δυναμικού εξακολουθεί να χρησιμοποιεί παραδοσιακές μεθόδους πρόσληψης. Κυρίαρχη θέση στις στρατηγικές που επιλέγουν οι εταιρίες έχουν η προσωπική συνέντευξη βάσει βιογραφικού,…