Skip links

See the English version of the WEBSITE TERMS OF USE in the end of Greek version.

Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή.

Πριν συνεχίσετε την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα ison.gr (εφεξής ο «Ιστότοπος») θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ο Ιστότοπος δημιουργήθηκε προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους επισκέπτες του. Η χρήση του διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι επισκέπτες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Οπωσδήποτε και σε κάθε περίπτωση η παραμονή του επισκέπτη στις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου καθώς και η αξιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας ή υπηρεσίας παρέχεται μέσα από αυτές τις ιστοσελίδες συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών των όρων και προϋποθέσεων.

1. Περιεχόμενο

Ο Ιστότοπος παρέχει στους επισκέπτες του πληροφορίες αναφορικά με τις υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με ΑΡ. ΓΕΜΗ 001568201000 και Α.Φ.Μ 095407750 που εδρεύει επί της οδού Λ. Ριανκούρ 64 στους Αμπελόκηπους Αττικής (εφεξής η «ISON»),  στον τομέα της διενέργειας ψυχομετρικών τεστ, τεστ προσωπικότητας, επαγγελματικού προσανατολισμού και εκπαιδευτικών σεμιναρίων, ενώ παράλληλα επιτρέπει μέσω της λειτουργίας ηλεκτρονικού καταστήματος την απόκτηση σχετικού υλικού (εφεξής το «Περιεχόμενο»).

Το σύνολο του παρεχόμενου μέσω του Ιστότοπου Περιεχομένου υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης, εκτός εάν σε ορισμένη περίπτωση κατ’ εξαίρεση προβλέπεται ρητά το αντίθετο.

2. Πνευματική ιδιοκτησία

Εκτός συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων (πνευματικά και άλλα), όλο το περιεχόμενο που κάθε φορά περιέχεται στον παρόντα δικτυακό τόπο (ενδεικτικά: σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, φωτογραφίες, οπτικογραφίματα, κείμενα, λογισμικό επεξεργασίας τεστ, νόρμες και όλα εν γένει τα αρχεία), αποτελεί πνευματική εμπορική και βιομηχανική ιδιοκτησία της ISON και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου. Το περιεχόμενο αυτό δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε χρήστη χωρίς σχετική γραπτή άδεια από την ISON και χωρίς να αναφέρεται ρητά η πηγή του και να υπάρχει σχετική παραπομπή στον ιστότοπο αυτό. Οι επισκέπτες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, υποκείμενοι εκτός των άλλων και στη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα προς κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες. 

Ως εκ τούτου, οι επισκέπτες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου για:

α) Να μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που:

i) παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων (πχ. πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας),

ii) προσβάλει την προσωπικότητα τρίτων (πχ. συκοφαντικό, ρατσιστικό περιεχόμενο),

iii) έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη,

iv) παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων.

β) Να παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου, να ζημιώσουν, με οποιονδήποτε τρόπο, τη φήμη των ιδιοκτητών ή τρίτων, να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου τους, να εμποδίσουν οποιονδήποτε επισκέπτη να έχει πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο ή οποιοδήποτε υπηρεσία στεγάζεται στο δίκτυο των ιδιοκτητών ή να παρακάμπτουν τον έλεγχο της ταυτότητάς τους από αυτούς.

γ) Να εγκαταστήσουν και προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και να εγκαταστήσουν και προωθήσουν διαφημίσεις χωρίς την έγγραφη συναίνεση της ISON.

δ) Να εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει οποιοδήποτε ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους επισκέπτες να χρησιμοποιούν τον παρόντα δικτυακό τόπο (ιούς).

3. Περιορισμός Ευθύνης

Το διαδίκτυο δεν είναι ασφαλές περιβάλλον και η πληροφορία που διακινείται μέσω αυτού είναι ενδεχόμενο να αλλοιωθεί ή να υποκλαπεί ή κατ’ άλλον τρόπο να χρησιμοποιηθεί με τρόπο ανεπιθύμητο. Η ISON καταβάλλει κάθε προσπάθεια στα πλαίσια της υπάρχουσας τεχνολογίας και των δυνατοτήτων της να προστατεύει κάθε πληροφορία που διαχειρίζεται. Παρόλα αυτά η ISON δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για οποιεσδήποτε τυχόν παραβιάσεις της ασφάλειας των χρηστών του Ιστότοπου από κακόβουλους τρίτους και οι επισκέπτες της ιστοσελίδας αποδέχονται αυτό το απευκταίο ενδεχόμενο και παρέχουν τις όποιες πληροφορίες με δική τους αποκλειστικά ευθύνη.

Οι επισκέπτες αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα την χρήση του Ιστότοπου «ως έχει» αναγνωρίζοντας ότι το σύνολο του περιεχομένου του Ιστότοπου παρέχεται χωρίς καμία απολύτως εγγύηση οποιουδήποτε είδους πέραν των όσων ρητά αναφερόνται ως τέτοιες στον Ιστότοπο.

4. Περιεχόμενο άλλων διαδικτυακών τόπων

Ο παρών δικτυακός τόπος ενδέχεται να παραπέμπει μέσω “συνδέσμων” hyperlinks ή banners σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν και την πλήρη αστική και ποινική ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης της ISON, όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου.

Ως εκ τούτου οι επισκέπτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών και να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους αυτών για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση αυτών.

5. Ευθύνη Χρηστών

Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης, στους παρόντες Όρους, χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου, οι επισκέπτες υποχρεούνται να αποζημιώνουν την ISON για κάθε θετική και αποθετική της ζημία. Η μη ενάσκηση από τους δικαιούχους των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων τους δεν συνεπάγεται παραίτησή τους από τα δικαιώματά τους αυτά.

Για την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες του Ιστότοπου ενδέχεται να ζητηθούν τα στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών με σκοπό την απονομή σχετικού κωδικού (ή κωδικών) πρόσβασης για την λήψη υπηρεσιών. Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να είναι πάντοτε αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη. Οι επισκέπτες είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τον κωδικό πρόσβασης και υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα την ιδιοκτήτρια εταιρεία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού, ακόμα και για απόπειρα παραβίασης ασφαλείας. Τα στοιχεία αυτά δε γνωστοποιούνται από την ISON σε τρίτους υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Οι ιδιοκτήτες δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης από τρίτους, λόγω διαρροής του ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν την καταβολή αποζημίωσης από τον επισκέπτη, σε περίπτωση που υποστούν οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης. Οι ιδιοκτήτες δικαιούνται οποτεδήποτε να αρνηθούν την απονομή κωδικού πρόσβασης ή να ακυρώσουν απονεμηθέντα κωδικό ή να τερματίσουν την παροχή των υπηρεσιών αυτών στον επισκέπτη και να αρνηθούν οποιαδήποτε τρέχουσα ή μέλλουσα χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου σε περίπτωση παραβίασης αυτών των Όρων Χρήσης.

6. Υπηρεσίες

Η ISON PSYCHOMETRICA παρέχει σεμινάρια για διαδικτυακή παρακολούθηση (στο εξής «online σεμινάρια»), τα χαρακτηριστικά των οποίων περιγράφονται αναλυτικά στο διαδικτυακό τόπο https://ison.gr/shop. Στην ως άνω ιστοσελίδα είναι επίσης διαθέσιμα σεμινάρια συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού, ψυχομετρικά και άλλα τεστ, ενώ είναι δυνατή η αγορά βίντεο διευρυμένης θεματολογίας, καθώς και η αγορά πακέτων υπηρεσιών που προσφέρει η ISON PSYCHOMETRICA. Η αγορά των online σεμιναρίων, των τεστ και των λοιπών υπηρεσιών από τους χρήστες πραγματοποιείται με τους τρόπους πληρωμής που περιγράφονται κατωτέρω, στο άρθρο 7 των παρόντων Όρων Χρήσης.

Το πρόγραμμα του κάθε σεμιναρίου (ύλη), η διάρκειά του και το κόστος αγοράς του, καθώς και οι πληροφορίες σχετικά με τα τεστ, τη συμβουλευτική και τις υπόλοιπες υπηρεσίες που παρέχει η ISON, περιγράφονται αναλυτικά στο διαδικτυακό τόπο https://ison.gr/shop. Με την αγορά του κάθε προϊόντος/ υπηρεσίας, ο χρήστης αποκτά αυτομάτως πρόσβαση στην παρακολούθησή/χρήση του, όπως περιγράφεται στον ως άνω αναφερόμενο διαδικτυακό τόπο.

Τα online σεμινάρια αποτελούν κυριότητα της ISON και υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα. Τα online σεμινάρια διατίθενται μόνο για προσωπική χρήση/παρακολούθηση και απαγορεύεται ρητά η δημόσια προβολή τους. Επίσης απαγορεύεται ρητά η μεταφόρτωση του περιεχομένου τους (download/ upload), η ηχογράφηση ή με άλλο μέσο καταγραφή τους και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή τους εκτός της πλατφόρμας του Ιστότοπου. Η ISON δύναται να αξιώνει αποζημίωση από οποιονδήποτε προβαίνει στις παράνομες αυτές ενέργειες.

Tα online σεμινάρια τα οποία πραγματοποιούνται σε πραγματικό χρόνο καταγράφονται από την ISON μέσω της πλατφόρμας Zoom με σκοπό τη διάθεσή τους στους συμμετέχοντες αποκλειστικά για ιδιωτική παρακολούθηση μέσω της πλατφόρμας του Ιστότοπου για διάστημα ενός μήνα από τη διενέργεια εκάστου σεμιναρίου. Σε περίπτωση που κάποιος συμμετέχων δεν επιθυμεί την καταγραφή του ονόματος, της εικόνας του ή οποιουδήποτε άλλου προσωπικού του δεδομένου, δύναται να απενεργοποιεί την κάμερα ή/και να εισέρχεται με ψευδώνυμο στο σεμινάριο, σύμφωνα με τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στην Πολιτική Απορρήτου της ISON.

7. Τρόποι Πληρωμής

Η πληρωμή θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας Stripe, και με τους τρόπους και την διαδικασία που ορίζεται στην ως άνω πλατφόρμα. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται ένα ασφαλές πλαίσιο για τις πληρωμές και συναλλαγές των επισκεπτών με την ISON.

Στην περίπτωση αυτή δεν αποθηκεύονται πουθενά τα στοιχεία σας, παρά μόνο χρησιμοποιούνται κατά την διάρκεια ελέγχου και χρέωσης. Έτσι οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε είναι απόλυτα ασφαλείς. Η εταιρεία μας δε συλλέγει ούτε αποθηκεύει με οποιονδήποτε τρόπο τα στοιχεία σας, και για αυτό το λόγο χρειάζεται να τα καταχωρείτε εκ νέου για συναλλαγές μέσω αυτού του Ιστότοπου.

Σημείωση: Τις υπηρεσίες μας δύνανται να απολαμβάνουν και κάτοικοι εξωτερικού, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Stripe.

Αφού ολοκληρώσετε την πληρωμή σας θα ειδοποιηθείτε με email, και θα σας αποσταλεί στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο το παραστατικό πληρωμής (απόδειξη ή τιμολόγιο) που έχετε επιλέξει κατά την διαδικασία της αγορά σας.

Σημείωση: Είστε υπεύθυνοι για τη σωστή συμπλήρωση των στοιχείων σας στην αίτηση πληρωμής. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε πως όλα τα πεδία είναι συμπληρωμένα και οι πληροφορίες εντός τους ακριβείς. Η ISON δεν ευθύνεται για ανεπιτυχή αιτήματα πληρωμής που οφείλονται σε λανθασμένα ή μη επαρκή στοιχεία Χρήστη.

8. Δικαίωμα υπαναχώρησης

Σε περίπτωση που το επιθυμείτε, έχετε τη δυνατότητα να υπαναχωρήσετε από την αγορά σας και να σας καταβάλλουμε το τίμημα, εάν μας κοινοποιήσετε γραπτώς το αίτημά σας αυτό, εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της αγοράς (άρθρο 4 § 10 ν. 2251/1994, σε συνδυασμό με ΚΥΑ Ζ1-891/2013), εφόσον δεν έχει γίνει ήδη χρήση των αγορασθέντων. Με την άσκηση της υπαναχώρησης, δεν θα μπορείτε πλέον να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας, ενώ εντός της ίδιας προθεσμίας υποχρεούμαστε να σας επιστρέψουμε τυχόν ποσά που μας έχετε καταβάλλει. Για την υπαναχώρηση εντός της περιόδου των 14 ημερών, δεν απαιτείται αιτιολόγηση από την πλευρά σας, ωστόσο ενθαρρύνουμε τους χρήστες μας να την παρέχουν για λόγους πληροφόρησης και βελτίωσης των υπηρεσιών μας.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της ISON προς διευκόλυνση των χρηστών/καταναλωτών, προτείνει τους ακόλουθους εναλλακτικούς τρόπους άσκησης του δικαιώματός τους αναιτιολόγητης υπαναχώρησης:

1. με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ISON ή

2. με συστημένη επιστολή προς την ISON στην ταχυδρομική διεύθυνση.

Σε κάθε περίπτωση η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα.

Επισημαίνεται ότι για τον υπολογισμό της ως άνω δεκατετραήμερης προθεσμίας εκπρόθεσμης άσκησης του δικαιώματος αναιτιολόγητης υπαναχώρησης του καταναλωτή λαμβάνεται υπόψη μόνο ο χρόνος υποβολής της δήλωσης υπαναχώρησης.

Δικαίωμα υπαναχώρησης δεν υφίσταται στις περιπτώσεις του άρθρου 3ιβ του ν.2251/94, και σε κάθε άλλη περίπτωση που αυτό προβλέπεται από τον νόμο ή την παρούσα σύμφωνα με το νόμο.

9. Τιμολόγηση

Η ISON διατηρεί το δικαίωμα να διαμορφώνει ελεύθερα την τιμολογιακή πολιτική του ηλεκτρονικού καταστήματος, να τροποποιεί τις αναγραφόμενες τιμές, να αλλάζει ή/και αποσύρει προσφορές με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των Χρηστών/Πελατών, οι οποίοι θα ενημερώνονται για την ισχύουσα κάθε φορά τιμή, από την σχετική ανάρτησή της στην ιστοσελίδα. Όλες οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι σε ευρώ και περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες έχουν μια καθορισμένη τιμή, η οποία μπορεί να αντικατασταθεί προσωρινά από ειδικές/προωθητικές τιμές, ενώ δύναται να υπάρξουν προσφορές, εκπτωτικοί κωδικοί και ‘πακέτα χρήσεων των τεστ’, τα οποία η ISON PSYCHOMETRICA μπορεί να αποσύρει οποτεδήποτε κατά τη βούλησή της. Η τελική τιμή γνωστοποιείται στον χρήστη κατά τη διαδικασία της αγοράς και πριν την τοποθέτηση της παραγγελίας και την πληρωμή.

10. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων σας ως χρήστη της ιστοσελίδας διέπεται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας παρακαλούμε να διαβάσετε την Πολιτική Απορρήτου.

11. Γενικοί Όροι

Οι ανωτέρω Όροι Χρήσης του Ιστότοπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς σχετικά με το παρόν είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Ιστότοπου ως αυτός νομίμως διαχειρίζεται και του επισκέπτη/χρήστη του Ιστοτόπου και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης δύναται να τροποποιούνται οποτεδήποτε, δίχως να απαιτείται προηγούμενη ενημέρωση των Χρηστών για την τροποποίηση αυτή. Κάθε τροποποίηση των Όρων θα ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής τους.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024

WEBSITE TERMS OF USE

Please read carefully.

Before continuing your navigation on ison.gr website (hereinafter the “Website”) you should be aware that the Website was created to offer information and services to its visitors. Its use is governed by these terms and conditions, which visitors are requested to read carefully and comply with. In any case, the visitor’s stay on the pages of this website as well as the use of any information or service provided through these websites implies unconditional acceptance of these terms and conditions.

1. Content

The Website provides its visitors with information regarding the products and services which are the property of the company “ADVANCE APPLICATIONS IN MANAGEMENT SYSTEMS LIMITED LIABILITY COMPANY” and the distinctive title “ISON PSYCHOMETRICA» (hereafter “ISON”), with its registered office in Ampelokipi Attica, at 64 Louise Riancourt Str., 115 23, GR, with GEMI number 001568201000 and V.A.T. number 095407750,  in the field of conducting psychometric tests, personality tests, career guidance and educational seminars, while allowing through the operation of an online store the acquisition of relevant material (hereinafter the “Content”).

All Content provided through the Website is subject to these Terms of Use, unless in a specific case, exceptionally, it is expressly provided otherwise.

2. Intellectual property

Except for specific rights of third parties (intellectual and other), all content contained in this website (including but not limited to: trademarks, distinctive features, photographs, visualizations, texts, test processing software, norms and all files in general), constitutes intellectual commercial and industrial property of ISON and is protected by the relevant provisions of Greek, European and international law. This content may not be traded, copied, modified, reproduced, transmitted or distributed in whole or in part by any user in any way whatsoever without written permission from ISON and without explicitly mentioning its source and without a reference to this website. Visitors accept, agree and consent that they will make lawful and appropriate use of this website, subject, among other things, to the legislation concerning the transmission of data from Greece to member states of the European Union and third countries.

Therefore, visitors indicatively and not restrictively agree that they will not use this website for:

a) Transmit or access content that:

i) violates any rights of third parties (e.g. intellectual and industrial property),

ii) insults the personality of third parties (e.g. slanderous, racist content),

(iii) is contrary to the law and to good and fair practice,

iv) violates in any way the privacy and individual and social rights of third parties.

b) Mislead anyone as to the origin of the content of this website, damage, in any way, the reputation of the owners or third parties, compromise the security of their network, prevent any visitor from accessing this website or any service housed on the owners’ network, or bypass the authentication of the owners.

c) Install and promote, in any way, any kind of unsolicited or unauthorized advertising or unsolicited emails (spam), pyramid schemes and any other form of unsolicited content promotion, as well as install and promote advertisements without the written consent of ISON.

d)  Install, promote and/or distribute content containing any electronic code, files or programs designed to interfere with, destroy or limit the functionality of any software or telecommunications equipment or to prevent other visitors from using this website (viruses);

3. Limitation of Liability

The internet is not a secure environment and information that is transmitted over it is likely to be altered or intercepted or otherwise used in an undesirable way. ISON makes every effort within the framework of existing technology and its capabilities to protect any information it manages. However, ISON accepts no responsibility whatsoever for any breaches of security of the users of the Website by malicious third parties and visitors to the Website accept this contingency and provide any information at their own sole responsibility.

Visitors fully and unconditionally accept the use of the Website “as is”, acknowledging that the entire content of the Website is provided without any warranty of any kind whatsoever other than those expressly stated as such on the Website.

4. Content of other websites

This website may refer through “hyperlinks” or banners to other websites, the providers of which have full civil and criminal responsibility for the security, legality and validity of the content of their websites and services, excluding any liability of ISON, such as, but not limited to, liability for intellectual and industrial property rights or any third party rights.

Therefore, visitors are obliged to comply with the terms of use of these websites and to address directly to their providers for anything arising from their visit and/or use.

5. User Liability

In any case of illegal or contrary to the present Terms, use of this website, visitors are obliged to compensate ISON for any positive and consequential damage. The non-exercise by the beneficiaries of their rights under these Terms does not imply a waiver of these rights.

To access certain services of the Website, the data of visitors/users may be requested in order to assign a relevant access code(s) – password(s) for receiving services. The above information must always be true, accurate, valid, and complete. Visitors are responsible for all actions carried out with the password and are obliged to immediately notify the owner company of any unauthorized use of it, even of an attempted security breach. These data is not disclosed by ISON to third parties under any circumstances. The owners are not liable for any damage or loss that may arise from the unauthorized or illegal use of the password by third parties, due to its leakage or for any other reason, and they reserve the right to request compensation from the visitor in case they suffer any kind of damage from the unauthorized or illegal use of the password.

The owners are entitled at any time to refuse to provide an access code or to cancel an assigned password or to terminate the provision of these services to the visitor and to refuse any current or future use of this website in case of violation of these Terms of Use.

6. Services

ISON PSYCHOMETRICA provides seminars for online attendance (hereinafter referred to as “online seminars”), the characteristics of which are described in detail on https://ison.gr/shop website. Counseling and career guidance seminars, psychometric and other tests are also available on the above website, while it is possible to purchase videos on a wider range of topics, as well as to purchase products and/or service packages offered by ISON PSYCHOMETRICA. The purchase of online seminars, of tests and other products and services by users is carried out with the payment methods described below, in article 7 of these Terms of Use.

The program of each seminar (syllabus), its duration and the cost of its purchase, as well as information about tests, counseling and other services and products provided by ISON, are described in detail on https://ison.gr/shop website. With the purchase of each product / service, the user automatically gains access to its monitoring / use, as described on the above mentioned website.

Online seminars are the property of ISON and are subject to copyright. Online seminars are available for personal use / attendance only and their public display is expressly prohibited. It is also expressly forbidden to download their content (download / upload), record or otherwise record them and reproduce them in any way outside the platform of the Website. ISON may claim compensation from anyone who commits these illegal acts.

The online seminars that take place in real time are recorded by ISON through the Zoom platform to make them available to participants exclusively for private viewing through the platform of the Website for a period of one month from the date of each seminar. In case a participant does not wish to record his/her name, image, or any other personal data, he/she may deactivate the camera and/or enter the seminar under a pseudonym, in accordance with the specific provisions of ISON’s Privacy Policy.

7. Payment Methods

Payment will be made electronically, through the Stripe platform, and in the ways and procedure specified on the above platform. In this way, a secure framework is provided for visitors’ payments and transactions with ISON.

In this case, your personal information is not stored anywhere, but only used during control and billing. So, the transactions you make are completely safe. Our company does not collect or store your information in any way, and for this reason you need to re-enter it for transactions through this Website.

Note: Our services can also be enjoyed by residents abroad, through the online platform Stripe.

After completing your payment, you will be notified by email, and the payment document (receipt or invoice) you have selected during the purchase process, will be sent to your email you will be sent to your email.

Note: You are responsible for completing your details correctly in the payment form. Please make sure that all fields are completed and the information within them is accurate. ISON is not responsible for unsuccessful payment requests due to incorrect or insufficient User information.

8. Right of withdrawal

If you wish, you have the option to withdraw from your purchase and we will pay you the price, if you notify us in writing of this request, within 14 calendar days from the day of purchase (article 4 § 10 of Law 2251/1994, in conjunction with Joint Ministerial Decision Z1-891/2013), provided that the purchased items have not already been used. By exercising the withdrawal, you will no longer be able to use the services of our website, while within the same deadline period, we are obliged to refund any amounts you have paid us. No justification is required on your part to withdraw within the 14-day period, however we encourage our users to provide this for information and to improve our services.

ISON’s online store, to facilitate users / consumers, proposes the following alternative ways of exercising their right of unjustified withdrawal:

1. by email to ISON’s e-mail address or

2. by registered letter to ISON at the postal address.

In any case, the exercise of the right of withdrawal should be accompanied by the necessary legalizing documents.

It should be noted that for the calculation of the above fourteen-day period for the late exercise of the consumer’s right of unjustified withdrawal, only the time of submission of the withdrawal statement is taken into account.

The right of withdrawal does not exist in the cases provided for in Article 3ib of Law 2251/94, and in any other case where this is provided for by law or herein in accordance with the law.

9. Pricing

ISON reserves the right to freely formulate the pricing policy of the online store, to modify the indicated-listed prices, to change and/or withdraw offers with or without prior notice to the Users/Customers, who will be informed of the price in force at any given time, from the relevant posting on the website. All prices of the products of the online store are in euros and include VAT.

All products and services have a fixed price, which may be temporarily replaced by special/promotional prices, and there may be offers, discount codes and ‘test usage packages’, which ISON PSYCHOMETRICA may withdraw at any time at its discretion. The final price is communicated to the user during the purchase process and prior to placing the order and payment.

10. Privacy Policy

The protection of your personal data as a user of the website is governed by the General Data Protection Regulation 2016/679/EU and the applicable national and European legislative and regulatory framework for the protection of personal data. For more information on the processing of your personal data, please read our Privacy Policy.

11. General Terms

The above Terms of Use of the Website, as well as any modification thereof, are governed and supplemented by Greek law, the European Union law and the relevant international treaties. The courts of Athens shall have jurisdiction to settle any dispute relating to the present.

Any provision of the above terms that is contrary to the law shall automatically cease to apply and shall be removed from the present, without in any way affecting the validity of the other terms.

The present constitutes the entire agreement between the Website as it is legally managed and the visitor/user of the Website and is binding only on them.

These Terms of Use may be amended at any time, without requiring prior notice to the Users of such amendment. Any modification of the Terms will be effective from the date of their publication.

LAST AMMENDMENT: JANUARY 2024

Ήταν οι πληροφορίες αυτές χρήσιμες;
ΝαιΌχι