Skip links

Υπηρεσίες HR

 Επιλογή ανθρώπινου Δυναμικού  Αξιολόγηση προσωπικού  Αξιολόγηση 360°  Αξιολόγηση απόδοσης   we4you™ Ψυχολογική στήριξη εργαζομένων  Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού  Διαχείριση αλλαγής 

Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού​

Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε να ανακαλύψετε και να αναδείξετε το δυναμικό των ανθρώπων σας, αλλά και του ίδιου σας του εαυτού. Αναβαθμίστε τη ζωή σας με τα κατάλληλα εργαλεία και υπηρεσίες και ξεγνοιάστε. Εμπιστευτείτε μας και θα δείτε πώς μπορείτε να λαμβάνετε τις καλύτερες αποφάσεις για ό,τι σχετίζεται με τους γύρω σας και τον εαυτό σας.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ HR

Σύστημα Επιλογής Ανθρώπινου Δυναμικού​

Μέσω του Συστήματος Επιλογής Ανθρώπινου Δυναμικού, η ISON σας παρέχει υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις σύγχρονες εργασιακές εξελίξεις, οι οποίες σας επιτρέπουν να εξοικονομήσετε χρόνο και χρήμα ως προς την εξεύρεση και αξιολόγηση των υποψηφίων.
Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της συγκεκριμένης διαδικασίας είναι ότι η εξεύρεση και αξιολόγηση των υποψηφίων πραγματοποιείται με έναν πρακτικό συνδυασμό μεθόδων.
Οι συνεργάτες μας το χρησιμοποιούν για θέσεις ευθύνης όλων των επιπέδων, από πρωτοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας μέχρι ανώτατα στελέχη και γενικούς διευθυντές ακολουθώντας τα εξής στάδια:

-Επιλογής-Ανθρώπινου-Δυναμικού​​ Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις

1

Προσέλκυση υποψηφίων

Σύγχρονη αναζήτηση με την χρήση κοινωνικών δικτύων (Social Media Recruiting)

Συστηματική καταχώρηση αγγελιών στα site αναζήτησης εργασίας υψηλής επισκεψιμότητας

Αναζήτηση των κατάλληλων υποψηφίων μέσω των προσωπικών μας δικτύων (Word of Mouth)

2

Αξιολόγηση

Συλλογή και αξιολόγηση βιογραφικών

Ατομικές συνεντεύξεις

Αποτύπωση του προφίλ των καταλληλότερων υποψηφίων μέσω ψυχομετρικών τεστ

Διαμόρφωση συγκριτικών αποτελεσμάτων

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Σύστημα Αξιολόγησης Προσωπικού

Το Σύστημα Αξιολόγησης Προσωπικού που προτείνει η ISON συνιστά ένα αποτελεσματικό εργαλείο τόσο για την ανάδειξη των δυνατοτήτων και των αδυναμιών των υποψήφιων, όσο και για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας του υπάρχοντος προσωπικού, συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων της εταιρίας σας. Επιπλέον, μέσω του συστήματος αυτού καθίσταται εφικτός ο εντοπισμός ενδεχόμενων αναγκών εκπαίδευσης και κατάρτισης των εργαζομένων.

Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να διασφαλίσετε ότι οι άνθρωποι που πλαισιώνουν την εταιρεία σας διαθέτουν τις ικανότητες και τα προσόντα που θα τη βοηθήσουν να ευδοκιμήσει και να αναδειχθεί μέσα στο ανταγωνιστικό περιβάλλον της σύγχρονης εργασιακής πραγματικότητας.

Η αξιολόγηση των εξεταζόμενων ακολουθεί διαφορετικά προγράμματα, ανάλογα με το επίπεδο και τη θέση εργασίας. Η ISON χρησιμοποιεί ένα αξιόπιστο μοντέλο αξιολόγησης συνδυαστικών χαρακτηριστικών βάσει των εξειδικευμένων αναγκών της εταιρίας σας, το οποίο λαμβάνει υπ’ όψιν στοιχεία προσωπικότητας, αξίες, κίνητρα, ικανότητες και επαγγελματική συμπεριφορά, έτσι ώστε να διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα για κάθε εξεταζόμενο. Η διαπίστωση των επιθυμητών χαρακτηριστικών και του βαθμού στον οποίο αυτά εμφανίζονται μπορεί να γίνει με συνδυαστική ανάλυση των αποτελεσμάτων μέσω:

-Αξιολόγησης-Προσωπικού-1024x538 Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις

Τεστ Προσωπικότητας (5) & Αξιών και Κινήτρων

Τεστ Ικανοτήτων (12)

Ειδικές Εταιρικές Αξιολογήσεις

Τεστ Αναγνώρισης του Τρόπου Διοίκησης (SAS-RI®)

Ερωτηματολόγιο Εργασιακού Κλίματος (OSI®)

Ερωτηματολόγιο Ηγεσίας (LOQ®)

Διαμόρφωση συγκριτικών αποτελεσμάτων

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 360

Σύστημα Αξιολόγησης 360

Μερικές φορές ο μόνος τρόπος για να δεις τον εαυτό σου καθαρά είναι μέσα από τα μάτια των άλλων

Η αποδοτικότητα και ο βαθμός συνεργασίας του προσωπικού σας είναι καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη του Οργανισμού. Αντίστοιχης βαρύτητας είναι και η συνεχής αξιολόγηση των προϊσταμένων και των ηγετικών τους ικανοτήτων. Το Σύστημα Αξιολόγησης 360° Leadership Survey που προτείνει η ISON είναι μία αξιόπιστη μέθοδος αξιολόγησης ενός ευρέος φάσματος ηγετικών δεξιοτήτων, ικανών να διαμορφώνουν την αποτελεσματική ηγεσία. Το Σύστημα παρέχει τη δυνατότητα ανατροφοδότησης για τις ικανότητες και τα χαρακτηριστικά ανώτατων και ανώτερων στελεχών, όπως αυτά γίνονται αντιληπτά τόσο από τα ίδια τα στελέχη όσο και από τους συνεργάτες τους. Αρχικά οι συμμετέχοντες αυτο- αξιολογούνται, προκειμένου να εξοικειωθούν με το περιεχόμενο της διαδικασίας, ενώ στη συνέχεια κάθε συμμετέχων αξιολογεί διαδοχικά τους υπόλοιπους.

-Αξιολόγησης-360-1024x538 Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις

Το Σύστημα Αξιολόγησης 360° Leadership Survey της ISON έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα πρακτικό και χρήσιμο, καθώς μπορεί να αξιοποιηθεί για:

Την αυτοβελτίωση και την ανάπτυξη των στελεχών

Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συστημάτων κατάλληλων για τη βελτίωση της αποδοτικότητας

Την ανατοποθέτηση (Outplacement)

Την ανάθεση συγκεκριμένων αντικειμένων ευθύνης

Την ανάδειξη εξατομικευμένων εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών αναγκών

Τη συσχέτιση της απόδοσης με τους στόχους της εταιρίας

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Σύστημα Αξιολόγησης Απόδοσης

Η αντικειμενική αξιολόγηση προσωπικού οδηγεί σε Ανάπτυξη και Επιτυχία

Είμαστε βέβαιοι πως η Διοίκησή σας θέτει φιλόδοξους στόχους για τη λειτουργία και ανάπτυξη της εταιρίας. Ωστόσο, αν οι στόχοι δεν γνωστοποιηθούν, αν δεν εξασφαλιστεί η δέσμευση των εργαζομένων και αν δεν τεθεί συγκεκριμένο πλάνο δράσης, δεν μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή. Η Αξιολόγηση της Απόδοσης συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη των στόχων σας αποτελώντας πυξίδα για κάθε εργαζόμενο. Με τη διαδικασία αυτή εξασφαλίζεται η προσωπική εξέλιξή του, η οποία συμβάλλει στην αύξηση της εργασιακής ικανοποίησης, της παρακίνησης και της αφοσίωσης στην εταιρία. Το Σύστημα Αξιολόγησης της Απόδοσης της ISON είναι μία αξιόπιστη μέθοδος μέτρησης της απόδοσης των εργαζομένων σε σχέση με το είδος, τον όγκο, τον χρόνο και την ποιότητα εργασίας. Τα Ερωτηματολόγια Αξιολόγησης της Απόδοσης προσαρμόζονται στα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες σας και αφορούν την αξιολόγηση τόσο ποιοτικών όσο και ποσοτικών στοιχείων.
Ενδεικτικά στοιχεία είναι τα εξής:

Εξακρίβωση της καταλληλότητας των εργαζομένων

Σωστή αξιοποίηση δεξιοτήτων και ταλέντων

Καταγραφή δυσκολιών αναφορικά με τη ροή εργασίας

Μέτρηση αποτελέσματος και benchmarking

Υπακοή στους κανόνες

Συναδελφικότητα

Επίλυση Προβλημάτων

Επικοινωνιακές Δεξιότητες & Συνέπεια​

Από τα αποτελέσματα μπορείτε να εντοπίσετε τις ανάγκες εκπαίδευσης και ανάπτυξης των εργαζομένων σας, ενώ παράλληλα ωφελείτε τους εξεταζόμενους παρέχοντάς τους ανατροφοδότηση για την ανάπτυξη της σταδιοδρομίας τους. Σας βοηθά επίσης στη λήψη αποφάσεων που αφορούν προαγωγές, μετακινήσεις, απολύσεις και επιπρόσθετες παροχές.

Ανάπτυξη Ομαδικού Πνεύματος

Διαχείριση Συγκρούσεων

Παρακίνηση Προσωπικού

Διαχείριση Εργασιακού Άγχους

Τεχνικές Διαπραγματεύσεων

Ανάπτυξη Ηγεσίας & Επικοινωνιακές Δεξιότητες

Διαχείριση Χρόνου

Ανάπτυξη Συναισθηματικής Νοημοσύνης

Εσωτερικό Coaching Στελεχών

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

WE4YOU

we4you™ – Συμβουλευτική Στήριξη Εργαζομένων

Στην προσπάθεια να συμβάλουμε στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, καθώς και της ποιότητας της καθημερινότητας των εργαζομένων, δημιουργήσαμε μία υπηρεσία Συμβουλευτικής Ψυχολογικής Στήριξης Εργαζομένων και Μελών της Οικογένειας τους – we4you™. Η ψυχική και σωματική υγεία των εργαζομένων επιδρά στην εργασιακή απόδοση και την παραγωγικότητα. Η έντονη ένταση, το άγχος, και η πίεση λόγω προθεσμιών ή φόρτου εργασίας, είναι συναισθήματα που βιώνονται καθημερινά στο επαγγελματικό περιβάλλον. Ακόμα, δυσκολίες στην οικογένεια ή/και στις διαπροσωπικές σχέσεις των εργαζομένων επηρεάζουν την λειτουργικότητά τους.

Το we4you™ είναι μία υπηρεσία που προσφέρεται από την ISON με στόχο την καλύτερη αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων στη δουλειά ή στο σπίτι και την ενδυνάμωση των εργαζομένων και των ανθρώπων του άμεσου περιβάλλοντός τους.

Το we4you™ με τη συνδρομή κατάλληλα καταρτισμένων ειδικών, δίνει την ευκαιρία στους εργαζόμενους ή και μέλη των οικογενειών τους να αντιμετωπίσουν ζητήματα και δυσκολίες της καθημερινότητας και να ενισχύσουν την ψυχική τους ευημερία.

1

Για τον Άνθρωπο - Εργαζόμενο

Άμεση ψυχολογική ανακούφιση του ωφελούμενου από καθημερινά ζητήματα που τον/την απασχολούν (π.χ. άγχος, φόβοι κ.λ.π.)

Ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας

Διαχείριση δύσκολων συναισθημάτων και καταστάσεων

2

Για την Εταιρεία ή τον Οργανισμό σας

Ενίσχυση της εργασιακής απόδοσης και παραγωγικότητας των εργαζομένων

Ενίσχυση της εργασιακής ικανοποίησης και καλύτερο εργασιακό κλίμα

Ενίσχυση του ανταγωνιστικού προφίλ και πλεονεκτήματος της εταιρείας/οργανισμού

Διαμόρφωση συγκριτικών αποτελεσμάτων

OUTPLACEMENT

Εργασιακή Ανατοποθέτηση (Outplacement)

Οι δύσκολοι δρόμοι συχνά οδηγούν σε καλύτερους προορισμούς

Τα προγράμματα Eργασιακής Aνατοποθέτησης (outplacement) θεωρούνται από τις πλέον σημαντικές παροχές των εταιριών προς τους εργαζομένους σε περιπτώσεις λήξης της μεταξύ τους συνεργασίας. Υποστηρίζουν και καθοδηγούν τα άτομα προκειμένου να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας ενώ παράλληλα εξασφαλίζουν τη διαμόρφωση θετικής εικόνας για την εταιρία. Το πρόγραμμα Εργασιακής Ανατοποθέτησης της ISON παρέχει σημαντικά οφέλη τόσο στον εργαζόμενο που αποχωρεί όσο και στην εταιρία σας. Τα κυριότερα οφέλη για εσάς είναι η διευκόλυνση της διαδικασίας αποχώρησης του εργαζομένου, η ενίσχυση του προφίλ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η μείωση των δικαστικών προσφυγών και η υποστήριξη όσων ανακοινώνουν τη λήξη της συνεργασίας. Όσον αφορά τον εργαζόμενο που αποχωρεί, δίνεται πρόσβαση σε επαγγελματικές ευκαιρίες και λαμβάνει έμπρακτη βοήθεια για την διαχείριση της απώλειας, την αποδοχή της κατάστασης, τη διερεύνηση της αγοράς και την αναζήτηση νέων προοπτικών εργασίας. Χρησιμοποιούμε έναν πρακτικό συνδυασμό συμβουλευτικών – υποστηρικτικών μεθόδων, ανάλογα με το επίπεδο, τη θέση εργασίας και τον χρόνο υποστήριξης που έχει συμφωνηθεί, ο οποίος αναλύεται στα εξής στάδια:

Διαχείριση Απώλειας Εργασίας

Εξειδικευμένοι σύμβουλοι της ISON βοηθούν τον αποχωρούντα να αντιμετωπίσει τα διάφορα στάδια απογοήτευσης που σηματοδοτούνται από συναισθηματικές, διανοητικές, συμπεριφοριστικές και σωματικές αλλαγές.

Ανάλυση των Υποκειμενικών δεδομένων

Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συστημάτων κατάλληλων για τη βελτίωση της αποδοτικότητας

Εκπαίδευση σε Τεχνικές Εξεύρεσης Εργασίας

Εκπαίδευση του ενδιαφερόμενου από εξειδικευμένο Σύμβουλο στη στρατηγική του εντοπισμού στόχου και συστηματική καθοδήγηση στην μεθοδολογία κατάκτησής του.

Κινητοποίηση

Ένα κρίσιμο στάδιο για ανθρώπους που επιχειρούν να εισέλθουν σε ένα νέο εργασιακό χώρο ή για άτομα που κάνουν προσπάθειες να ξεκινήσουν μία καινούρια δική τους δουλειά.

Εμψύχωση (Coaching)

Σχετίζεται με την εργασιακή επίδοση και απόδοση, όπου το άτομο μαθαίνει να επικεντρώνει την προσοχή στην εργασία του και να μην αποσπάται από διάφορους εξωγενείς παράγοντες.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Σύστημα Ανάπτυξης & Ενδυνάμωσης Ανθρωπίνου Δυναμικού

Οι συνεχώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς επιτάσσουν τη συνεχή Ανάπτυξη και Ενδυνάμωση του Ανθρώπινου Δυναμικού προκειμένου να ανταπεξέλθει με αποτελεσματικότητα στις νέες συνθήκες, να διατηρήσει το ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα και να συμπράξει στη συνέχιση μιας επιτυχούς πορείας της εταιρίας. Οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την επανεκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση των εργαζομένων αφορούν:

την «πρόβλεψη» των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων που θα χρειαστούν στο μέλλον

την αύξηση των αρμοδιοτήτων των θέσεων εργασίας

την ομαλή προσαρμογή στις οργανωσιακές αλλαγές

την ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων

την ενίσχυση επιχειρηματικού σχεδιασμού

Το Σύστημα Ανάπτυξης & Ενδυνάμωσης που προτείνει η ISON σχεδιάζεται ανάλογα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις σας με σκοπό την βελτίωση των ειδικότερων δεξιοτήτων ανάλογα με τις ανάγκες της εργασιακής θέσης, οι οποίες παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ποιότητα του παραγόμενου αποτελέσματος και στην εργασιακή απόδοση.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαχείριση Αλλαγής

Το μυστικό της αλλαγής είναι να διοχετεύσεις την ενέργεια σου όχι πολεμώντας το παλιό, αλλά χτίζοντας το καινούριο

Μέσα στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον, το οποίο χαρακτηρίζεται από αστάθεια, ραγδαίες μεταβολές και απρόβλεπτες τεχνολογικές και οργανωτικές εξελίξεις, η προετοιμασία για την αφομοίωση και την διαχείριση των αλλαγών καθίσταται επιτακτική για κάθε εταιρία που προσβλέπει στην διάρκεια και την εδραίωσή της στην αγορά.

Εταιρίες με Ανθρώπινο Δυναμικό ικανό να προσαρμόζεται εύκολα και άμεσα στις νέες συνθήκες, αποκτούν ένα σημαντικό προβάδισμα έναντι των ανταγωνιστών τους και μπορούν να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητά τους. Συχνά, η έλλειψη πληροφόρησης, ο φόβος για το άγνωστο και την αποτυχία, η απροθυμία για πειραματισμό και η αντιμετώπιση των μεταβαλλόμενων συνθηκών ως «απειλητικών» τόσο για τον εργαζόμενο, όσο και για την εξέλιξη του οργανισμού, μπορεί να οδηγήσει σε αντίσταση στην αλλαγή. Οι αλλαγές σε ρόλους υποστηρίζονται με συστηματικό και εστιασμένο Coaching, ενώ στις υψηλότερες θέσεις της ιεραρχίας παρέχεται Mentoring για την αναδιαμόρφωση της συνολικής οπτικής και φιλοσοφίας των στελεχών.

Η ISON έχει την εμπειρία και την υποδομή να σας υποστηρίξει σε περιπτώσεις Διαχείρισης Αλλαγής εφαρμόζοντας ένα αποτελεσματικό πλάνο προσαρμοσμένο στους εταιρικούς στόχους και τα πρότυπα του οργανισμού σας, ώστε να επηρεάσει θετικά τις στάσεις των εργαζομένων απέναντι στις αλλαγές που ενδέχεται να λάβουν χώρα στον οργανισμό, αναδιαμορφώνοντας την δομή και το περιβάλλον του.

Συγχωνεύσεις και εξαγορές

Αλλαγή κουλτούρας

Αναδιάρθρωση επιχειρησιακών διαδικασιών

Αλλαγή πολιτικών

Αλλαγές στην οργανωτική δομή

Ανασυγκρότηση

Ήταν οι πληροφορίες αυτές χρήσιμες;
ΝαιΌχι