Skip links

Ευκαιρίες Συνεργασίας

Η ISON αποτελεί μια σύγχρονη εταιρεία εντάσεως γνώσεων και εργασίας. Προκειμένου να καλύπτει την ποικιλία των απαιτήσεων των έργων που αναλαμβάνει, λειτουργεί ως ανοικτό σύστημα, επιδιώκοντας τη σύμπραξη με άτομα που δραστηριοποιούνται και έξω από τα πλαίσια λειτουργίας της.

Μάλιστα, συνεργάτες της γίνονται άνθρωποι με διαφορετικό γνωστικό υπόβαθρο, όλων των ακαδημαϊκών, κοινωνικών και επαγγελματικών βαθμίδων: από εκπαιδευόμενοι τελειόφοιτοι σπουδαστές, μέχρι καθηγητές πανεπιστημίου και ανώτατα στελέχη του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα, Έλληνες και ξένοι, Ευρωπαίοι και μη.

Για να επιτυγχάνουμε συνεχώς πρωτοποριακές και καινοτόμες δράσεις, επιθυμούμε να συνεργαζόμαστε με πρόσωπα ευρύτερης καλλιέργειας, τα οποία διαθέτουν ένα υψηλό επίπεδο προβληματισμού και γνώσεων γύρω από τα συναρπαστικά θέματα της ανθρώπινης συνείδησης και συμπεριφοράς, σε συνδυασμό με μία εις βάθος κατανόηση του σύγχρονου διεθνούς επιχειρησιακού περιβάλλοντος και των μεθοδολογιών ανάλυσης και βελτίωσής του.

Σε κάθε περίπτωση, η αποδοχή και τήρηση των θεμελιωδών αρχών μας συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για οποιαδήποτε συνεργασία.

Επιδιώκουμε να συνθέτουμε ομάδες έργου με κριτήριο τη δυνατότητα των συμμετεχόντων να εργάζονται ομαδικά, να λαμβάνουν πρωτοβουλίες, να επεξεργάζονται εναλλακτικές λύσεις για κάθε ζήτημα και να επιμένουν ακούραστα μέχρι την επίτευξη του κοινού σκοπού.

Τα έργα που αναλαμβάνουμε, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο σχετίζονται με τον Άνθρωπο και, ως εκ τούτου, είναι εξ ορισμού πάντοτε πρωτότυπα. Επομένως, οι συνεργάτες μας εκτός από εχεμύθεια πρέπει να διαθέτουν όρεξη, ενθουσιασμό, φαντασία και ευρηματικότητα.

Αυτονόητο είναι, βέβαια, ότι για πολλές από τις δραστηριότητές μας οι επικοινωνιακές δεξιότητες των συνεργατών μας, τόσο στον γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο, θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα υψηλές, προκειμένου και οι ίδιοι να μπορούν να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του εκάστοτε έργου.

Η εμπεδωμένη γνώση των αρχών της διαχείρισης ολικής ποιότητάς μας και αποτελεσματικής διαχείρισης γνώσης και χρόνου είναι ούτως ή άλλως πάντοτε ζητούμενο.

Στο αντικείμενο της δουλειάς μας είναι απαραίτητο να παράγουμε διαρκώς αξία και, συνεπώς, οι συνεργάτες μας χρειάζεται να διαθέτουν πηγαία ενέργεια και ακτινοβολία, ούτως ώστε με πρακτικό πνεύμα και ικανότητα γρήγορης μάθησης να μπορούν να προσαρμόζονται στο μεταβαλλόμενο τοπίο και να αντεπεξέρχονται επιτυχώς σε νέες συνθήκες και προκλήσεις.

Μπορούμε να ξεκινήσουμε μία συνεργασία με διαφορετικές αφορμές. Συχνά είναι με ανθρώπους που εκπαιδεύονται σε κάποιο πρόγραμμά μας και στη συνέχεια ασκούν επαγγελματικά αυτό το αντικείμενο.

Συγχρόνως, είμαστε ιδιαίτερα πρόθυμοι να συνεργαστούμε με άτομα που επιθυμούν να αναπτύξουν περαιτέρω
κάποιον από τους τομείς της δραστηριότητάς μας, ή ακόμα και να δημιουργήσουν έναν καινούργιο. Άλλωστε, πάντοτε επιδιώκουμε να υποστηρίζουμε νέες ιδέες και να συμβάλλουμε ενεργά και υπεύθυνα στην υλοποίησή τους.

Αν αισθάνεστε ότι έχετε τη φιλοδοξία, την αυτοπαρακίνηση, το ηγετικό δυναμικό και την αυτάρκεια που απαιτείται για κάτι τέτοιο, παρακαλούμε να στείλτε το βιογραφικό σας στο cv[at]ison.gr ή να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας. Ευχόμαστε καλή συνεργασία!

    Ήταν οι πληροφορίες αυτές χρήσιμες;
    ΝαιΌχι