Skip links
Tεστ Ικανοτήτων

Τεστ Ικανοτήτων – Classic Abilities Battery (CAB)

Τι είναι το Τεστ CAB;

Το Tεστ Ικανοτήτων – Classic Abilities Battery (CAB) αποτελεί μια από τις τρεις κατηγορίες δοκιμασιών που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα προσανατολισμού e-mellon της ISON Psychometrica. Η συστοιχία CAB μετρά την έμφυτη ικανότητα του εξεταζόμενου στην εκτέλεση βασικών λειτουργιών που απαιτούνται στην επαγγελματική ζωή, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει στην ανακάλυψη των κλίσεων και των τομέων στους οποίους είναι περισσότερο αποτελεσματικός και τα καταφέρνει με μεγαλύτερη ευκολία.

Τα ψυχομετρικά τεστ ικανοτήτων CAB είναι ιδιαιτέρως χρήσιμα, αφού βοηθούν τους ανθρώπους να αποκτήσουν μεγαλύτερη κατανόηση των δυνατοτήτων τους και να αυξήσουν την αυτογνωσία τους. Κάτι τέτοιο συμβάλλει καθοριστικά στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την επιλογή επαγγέλματος, αλλά και στο σχεδιασμό και διαμόρφωση της επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

Θεωρητικό υπόβαθρο και Ψυχομετρικές Ιδιότητες

Η ανάπτυξη των τεστ ικανοτήτων e-mellon βασίστηκε στην πιο ολοκληρωμένη και εμπειρικά υποστηριζόμενη ψυχομετρική θεωρία της δομής των γνωστικών ικανοτήτων των Cattell-Horn-Carroll (Alfonso, Flanagan, & Radwan, 2005; Horn & Blankson, 2005; McGrew, 2005; Schneider & McGrew, 2012).

Η μεθοδολογία που ακολουθείται στο CAB είναι αυτή του αμερικανικού Ινστιτούτου για την Ανάλυση της Προσωπικότητας και των Ικανοτήτων (ΙΡΑΤ), είναι σταθμισμένη στον ελληνικό πληθυσμό και έχει χρησιμοποιηθεί με απόλυτη επιτυχία σε χιλιάδες περιπτώσεις στην Ελλάδα. Η συστοιχία των ικανοτήτων CAB σταθμίστηκε ως μέρος της διαδικασίας στάθμισης των εργαλείων e-mellon της ISON Psychometrica. Η αρχική στάθμιση υλοποιήθηκε κατά το διάστημα 2007-2009 σε δείγμα εξακοσίων ογδόντα εννέα (N=689) ατόμων.

Η εν λόγω στάθμιση παρουσιάστηκε στο ετήσιο συνέδριο της ΕΛΕΣΥΠ τον Δεκέμβριο 2011. Ωστόσο, η στάθμιση επαναλήφθηκε με στοιχεία που συλλέχθηκαν κατά τα έτη 2016-2020, σε δείγμα 1897 ατόμων. Το CAB εμφάνισε πολύ υψηλούς επαναληπτικών μετρήσεων (r= .83-.89), καθιστώντας το επιστημονικά αξιόπιστο και έγκυρο.

Ποιες ικανότητες εξετάζονται στο CAB;

Η συστοιχία CAB αποτελείται από δέκα τεστ. Ο εξεταζόμενος έχει στην διάθεσή του συγκεκριμένο χρόνο κάθε φορά, ο οποίος αναφέρεται στις οδηγίες του τεστ. Συνολικά, η διάρκεια συμπλήρωσης όλων των τεστ είναι 1 ώρα και 20 λεπτά.

Οι ικανότητες που αξιολογούνται είναι οι ακόλουθες:

1) Χρήση Αριθμών
Η Χρήση Αριθμών αναφέρεται στην ικανότητα γρήγορης και ακριβούς διεξαγωγής αριθμητικών υπολογισμών σε πράξεις, όπως η πρόσθεση, η αφαίρεση, η διαίρεση, ο πολλαπλασιασμός, τα κλάσματα, οι δυνάμεις και άλλα.

2) Λογική Σκέψη
Η Λογική Σκέψη είναι η ικανότητα του ατόμου να επεξεργάζεται μία συγκεκριμένη πληροφορία και να καταλήγει διεξοδικά στην διαμόρφωση μίας γενικής αρχής, βασιζόμενος/η στην αρχική πληροφορία, να χειρίζεται σύμβολα με αφηρημένο περιεχόμενο, να προβαίνει σε λογικές πράξεις και συμπεράσματα και να επιλύει προβλήματα που απαιτούν τη χρήση λογικής.

3) Γλωσσική Ικανότητα
Η Γλωσσική Ικανότητα σχετίζεται με την ευχέρεια στον γραπτό και προφορικό λόγο και αποτελεί κύριο παράγοντα επιτυχίας στις ακαδημαϊκές επιδόσεις, και σε επαγγέλματα που απαιτούν σύνταξη κειμένων και αναφορών και εν γένει σωστή χρήση του προφορικού και γραπτού λόγου.

4) Ικανότητα Αντίληψης Χώρου
Η Ικανότητα Αντίληψης Χώρου αναφέρεται στην ακριβή αντίληψη του σχήματος και της φοράς των αντικειμένων μέσα στο χώρο στον οποίο παρουσιάζονται.

5) Παρατηρητικότητα
Η Παρατηρητικότητα αφορά την ικανότητα να εντοπίζει κανείς συγκεκριμένα οπτικά ερεθίσματα (σχήματα) στο οπτικό του πεδίο, αγνοώντας τα άσχετα οπτικά ερεθίσματα.

6) Κατανόηση Mηχανικών Aρχών
Στο τεστ Κατανόησης Mηχανικών Aρχών το άτομο εξετάζεται στην κατανόηση αρχών λειτουργίας μηχανικών συστημάτων και αναγνώριση εργαλείων και μηχανημάτων, όπως και τον τρόπο λειτουργίας τους ή τη χρησιμότητα τους.

7) Ορθογραφικός έλεγχος
Ο Ορθογραφικός Έλεγχος αφορά στη σωστή γραφή των λέξεων.

8) Ταχύτητα και Ακρίβεια Αντίληψης
Η Ταχύτητα και Ακρίβεια Αντίληψης αναφέρεται στη γρήγορη επεξεργασία των επιμέρους στοιχείων οπτικών ερεθισμάτων.

9) Ικανότητα Μηχανικής Απομνημόνευσης

10) Ικανότητα Απομνημόνευσης με Χρήση Συνειρμών
Η Ικανότητα Μηχανικής Απομνημόνευσης και η Ικανότητα Απομνημόνευσης με Χρήση Συνειρμών αφορούν αντίστοιχα την ικανότητα του ατόμου να ανακαλεί σωστά υλικό που απομνημόνευσε μηχανικά και χωρίς να χρησιμοποιήσει συνειρμούς, και την απομνημόνευση με χρήση συνειρμών.

Ήταν οι πληροφορίες αυτές χρήσιμες;
ΝαιΌχι