Ψυχομετρικα Τεστ

Τεστ Προσωπικοτητας

Εξετάζουν τον τρόπο που σκέπτεται και αντιδρά το άτομο στις διάφορες καταστάσεις

Τεστ Ψυχοπαθολογιας (κλινικά εργαλεία):

Αφορούν στη διερεύνηση πιθανής παθολογίας της προσωπικότητας και βοηθούν τους ειδικούς στην χάραξη της κατάλληλης θεραπευτικής στρατηγικής

Τεστ Δεξιοτητων

Aφορούν στην ευχέρεια που έχει αποκτήσει κάποιος να διεξάγει συγκεκριμένες εργασίες.

Τεστ Ικανοτητων

Aφορούν στη φυσική ευκολία των ανθρώπων να κάνουν κάποιες βασικές λειτουργίες.

Τεστ Αξιων & Ενδιαφεροντων

Αφορούν στα κίνητρα των επιλογών που κάνουν οι άνθρωποι στη ζωή τους και στις δραστηριότητες που είναι περισσότερο ελκυστικές για κάποιον.

Επαγγελματικου Προσανατολισμου

Αφορούν νέους από 14 ετών όπου προσφέρεται η ειδική ολοκληρωμένη συστοιχία τεστ e-mellon.

Τα Ψυχομετρικά τεστ της ISON Psychometrica

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

ISBN TEST ΓΛΩΣΣΑ
ISBN:978-618-84858-3-9
Personality Evaluation Questionnaire (PEQ) 4.0
Ελληνικά
ISBN:978-618-84858-2-2
PEQ4.0
Αγγλικά
ISBN:978-618-84858-9-1
PEQ5.0
Ελληνικά
ISBN:978-618-84858-1-5
PEQ5.0
Αγγλικά
ISBN:978-618-5510-34-3
PEQ5.0
Ρώσικα
ISBN:978-960-88799-9-7
PEQ5.1
Αγγλικά
ISBN:978-960-88799-8-0
PEQ5.1
Ελληνικά
ISBN:978-618-5510-09-1
Core Values 1Values 2 (Τεστ αξιών & κινήτρων CV1V2)
Ελληνικά
ISBN:978-618-5510-10-7
CV1V2 Values & Motives Indicator
Αγγλικά
ISBN:978-618-5510-41-1
Ερωτηματολόγιο Ιδιοσυγκρασίας I01
Ελληνικά
ISBN:978-618-5510-42-8
I01
Αγγλικά
ISBN:978-618-5510-11-4
Δείκτης προσωπικότητας POLAR-t
Ελληνικά

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ e-mellon

ISBN TEST ΓΛΩΣΣΑ
ISBN:978-618-84858-7-7
Ελληνικά
ISBN:978-618-84858-6-0
PTQ
Αγγλικά
ISBN:978-618-84858-5-3
Ελληνικά
ISBN:978-618-84858-4-6
CAB
Αγγλικά
ISBN:978-618-84858-0-8
Vocational Interests Survey 2
Ελληνικά
ISBN:978-618-84858-8-4
VIS 2
Αγγλικά
ISBN:978-618-5510-31-2
VIS 1
Ελληνικά
ISBN:978-618-5510-32-9
VIS 1
Αγγλικά

ΕΝΤΥΠΑ

ISBN TEST ΓΛΩΣΣΑ
ISBN:978-960-88799-6-6
TCI-Ερωτηματολόγιο επαγγελματικών σκέψεων, εγχειρίδιο χρήσης & ερμηνείας [εξαντλημένο]
Ελληνικά
ISBN:978-960-88799-5-9
TCI-Ερωτηματολόγιο επαγγελματικών σκέψεων, μαθαίνω να σκέφτομαι σωστά για την επαγγελματική μου εξέλιξη
Ελληνικά
ISBN:978-960-88799-4-2
TCI-Ερωτηματολόγιο επαγγελματικών σκέψεων
Ελληνικά
ISBN:978-960-88799-3-5
ΤΑΤ Τεστ θεματικής αντίληψης : Εγχειρίδιο
Ελληνικά
ISBN:960-88799-2-2
MMPI-2 Minnesota – Multiphasic Personality Inventory Φυλλάδιο ερωτήσεων
Ελληνικά
ISBN:960-88799-1-4
MMPI-2 Minnesota Multiphasic Personality. Inventory 2 : Εγχειρίδιο για την χορήγηση Βαθμόλογηση και Ερμηνεία
Ελληνικά
ISBN:960-88799-0-6
MMPI-2 Minnesota Multiphasic Personality. Inventory 2 : Αναδομημένες Κλινικές Κλίμακες Δημιουργίας & Στάθμιση
Ελληνικά
ISBN:978-960-88799-7-3
Personality evaluation questionnaire, PEQ 5.0
Ελληνικά

ISBN ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΕΣΤ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ISBN TEST ΓΛΩΣΣΑ
ISBN:978-618-5510-06-0
NA Προσεγγιστικός υπολογισμός
Ελληνικά
ISBN:978-618-5510-33-6
NA Numerical approximation
Αγγλικά
ISBN:978-618-5510-04-6
Ελληνικά
ISBN:978-618-5510-05-3
V-Verbal ability
Αγγλικά
ISBN:978-618-5510-02-2
N-Αριθμητική ικανότητα
Ελληνικά
ISBN:978-618-5510-03-9
N-Numerical ability
Αγγλικά
ISBN:978-618-5510-00-8
Ελληνικά
ISBN:978-618-5510-01-5
S-Spatial Perception
Αγγλικά
ISBN:978-618-5510-12-1
Ελληνικά
ISBN:978-618-5510-13-8
Mm-Associative Memory
Αγγλικά
ISBN:978-618-5510-14-5
Ελληνικά
ISBN:978-618-5510-15-2
Mk-Mechanical Knowledge
Αγγλικά
ISBN:978-618-5510-17-6
Ελληνικά
ISBN:978-618-5510-16-9
Ma-Mechanical Memory
Αγγλικά
ISBN:978-618-5510-18-3
Ελληνικά
ISBN:978-618-5510-19-0
Cf-Carefulness & Fastidiousness
Αγγλικά
ISBN:978-618-5510-21-3
Ελληνικά
ISBN:978-618-5510-22-0
DP-Ability Battery Decision Profile
Αγγλικά
ISBN:978-618-5510-23-7
Ελληνικά
ISBN:978-618-5510-24-4
UAR1-Understanding and Applying Rules Entry Level
Αγγλικά
ISBN:978-618-5510-25-1
Ελληνικά
ISBN:978-618-5510-26-8
UAR2-Understanding and Applying Rules Middle Level
Αγγλικά
ISBN:978-618-5510-27-5
Ελληνικά
ISBN:978-618-5510-28-2
P1-Speed and Precision of Perception Test Entry Level
Αγγλικά
ISBN:978-618-5510-29-9
Ελληνικά
ISBN:978-618-5510-30-5
P2-Speed and Precision of Perception Test Middle Level
Αγγλικά
ISBN:978-618-5510-07-7
Ελληνικά
ISBN:978-618-5510-08-4
ART – ABSTRACT REASONING TEST
Αγγλικά
ISBN:978-618-5510-35-0
Ελληνικά
ISBN:978-618-5510-36-7
NAT -NUMERICAL ABILITY TEST
Αγγλικά
ISBN:978-618-5510-37-4
Thales-C Δείκτης Λογικού Δυναμικού Μάθησης
Ελληνικά
ISBN:978-618-5510-38-1
Thales-C Rational Learning Indicator
Αγγλικά
ISBN:978-618-5510-39-8
Thales-M Δείκτης Αριθμητικής Ευχέρειας
Ελληνικά
ISBN:978-618-5510-40-4
Thales-M Arithmetic Problem-Solving Indicator
Αγγλικά

Γιατί τα ψυχομετρικά τεστ στα χέρια των ειδικών αποτελούν εργαλεία, τα οποία αποτυπώνουν τις διάφορες πτυχές της ανθρώπινης φύσης. Βασισμένα σε διεθνώς αποδεκτές και εδραιωμένες επιστημονικές μεθόδους και μοντέλα, τα ψυχομετρικά τεστ μπορούν να δώσουν σημαντικές και αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τον χαρακτήρα, την συμπεριφορά, τις έμφυτες τάσεις,  τις ικανότητες, τα κίνητρα και τις προτιμήσεις του κάθε ατόμου.

Η μορφή, ο τρόπος χορήγησης, και η μέθοδος ανάλυσης των αποτελεσμάτων κάθε ψυχομετρικού τεστ εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά ή τις συμπεριφορές που επιθυμούμε να εξετάσουμε. Ιδιαίτερα σημαντικές είναι η αξιοπιστία και η εγκυρότητα του κάθε ψυχομετρικού τεστ, όπως ορίζονται στην επιστήμη της ψυχομετρίας, καθώς υποδεικνύουν σε ποιο βαθμό τα αποτελέσματα είναι ακριβή και αντιπροσωπευτικά.

 Τα ψυχομετρικά τεστ μπορούν να εφαρμοστούν σε πληθώρα περιστάσεων, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Τα κατάλληλα τεστ χρησιμοποιούνται στις διαδικασίες πρόσληψης, στην αξιολόγηση καταλληλότητας για θέσεις υψηλής επικινδυνότητας, στην αξιολόγηση προσωπικού (assessment), στη συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού και σταδιοδρομίας, στο coaching, στην κλινική πράξη των ειδικών ψυχικής υγείας, καθώς και σε δικαστικά πλαίσια