Skip links
Αξιολόγηση Ψυχοπαθολογίας και Εργασιακή Ευημερία Η σημαντικότητα του MMPI-2® στη πρόσληψη εργαζομένων

Αξιολόγηση Ψυχοπαθολογίας και Εργασιακή Ευημερία | Η σημαντικότητα του MMPI-2 στη πρόσληψη εργαζομένων

Τεστ Προσωπικότητας MMPI-2

Είναι γεγονός ότι, στις ελληνικές επιχειρήσεις, η επιλογή ανθρώπινου δυναμικού εξακολουθεί να χρησιμοποιεί παραδοσιακές μεθόδους πρόσληψης. Κυρίαρχη θέση στις στρατηγικές που επιλέγουν οι εταιρίες έχουν η προσωπική συνέντευξη βάσει βιογραφικού, ή η συνέντευξη βάσει δεξιοτήτων. Οι ανάγκες στον εργασιακό χώρο, όμως, αλλάζουν συνεχώς. Τα απαραίτητα χαρακτηριστικά προσωπικότητας που κρίνονται ως λειτουργικά και επιθυμητά για την εργασιακή απόδοση των υπαλλήλων βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο των στοιχείων που αναζητούν οι εργοδότες.

Από τα πιο γνωστά και αξιόπιστα τεστ προσωπικότητας παγκοσμίως είναι το Πολυδιάστατο Ερωτηματολόγιο Προσωπικότητας της Μινvεσότα MMPI® -2 (Minnesota Multiphasic Personality Inventory® -2). Το MMPI αναπτύχθηκε από τους S. R. Hathaway και J.C. McKinley, καθηγητές του Πανεπιστημίου της Μινεσότα, και δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά το 1943. Το MMPI αντικαταστάθηκε το 1989 από την ενημερωμένη έκδοσή του, το MMPI-2, και αποτελείται από 567 ερωτήματα.

image-4 Αξιολόγηση Ψυχοπαθολογίας και Εργασιακή Ευημερία | Η σημαντικότητα του MMPI-2 στη πρόσληψη εργαζομένων

Πρόβλεψη της απόδοσης των εργαζομένων

Το MMPI-2 δικαίως φέρει τον τίτλο του πιο διάσημου και αξιόπιστου τεστ αξιολόγησης προσωπικότητας, καθώς τα τελευταία 60 χρόνια αξιοποιείται σε πληθώρα τομέων. Πέραν της ευρείας χρήσης του στον κλάδο της ψυχικής υγείας, το ψυχομετρικό αυτό εργαλείο χρησιμοποιείται συστηματικά και για την εισαγωγή και αξιολόγηση υποψηφίων στις αστυνομικές και στρατιωτικές σχολές. Εξίσου σημαντικό είναι να σημειωθεί ότι η αδιαμφισβήτητη εγκυρότητα και αξιοπιστία του MMPI®-2 το καθιστούν αποδεκτό εντός δικαστηρίου.

Τέλος, ειδικά τα τελευταία χρόνια, έχουν αρχίσει να αναγνωρίζουν την αξία και τη χρησιμότητά του όλο και περισσότερες εταιρίες στον ελληνικό χώρο. Συγκεκριμένα, πληθώρα οργανισμών—τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα—έχουν εντάξει το MMPI-2 στις διαδικασίες πρόσληψης ή αξιολόγησης προσωπικού, ειδικά για θέσεις υψηλής ευθύνης και κινδύνου.

Το συγκεκριμένο εργαλείο προσφέρει μία επιστημονική προσέγγιση για την πρόβλεψη του τρόπου εργασίας ενός εργαζομένου. Μέσω των κλιμάκων που περιέχει, μπορεί να αποτυπώσει με ακρίβεια το πόσο δεκτικός είναι κάποιος στην ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και πόσο, τελικά, μπορεί να συνεισφέρει στο μελλοντικό επιχειρηματικό πλάνο. Επιπροσθέτως, οι διαστάσεις του ψυχομετρικού αυτού εργαλείου παρέχουν γνώση για το πόσο καλά κάποιος συνεργάζεται με άλλους ανθρώπους, για το πώς διαχειρίζεται το άγχος, καθώς και για το πώς ανταπεξέρχεται στις διανοητικές απαιτήσεις του ζητούμενου ρόλου.

Είναι μία ψυχομετρική αξιολόγηση, αμερόληπτη και απαλλαγμένη από υποκειμενικές προκαταλήψεις, σημαντικό σήμερα ειδικά, που η νομοθεσία των ίσων ευκαιριών κυριαρχεί στον κόσμο της εργασίας. Έτσι, ο εργοδότης έχει στα χέρια του ένα εξαιρετικά χρήσιμο, δυνατό και αμερόληπτο εργαλείο που παρέχει καίριες και αξιόπιστες πληροφορίες για τη συνολική εικόνα του εργαζομένου.


Τι εξετάζει το MMPI-2;

Ενδεικτικοί ψυχολογικοί παράγοντες που εξετάζει η ψυχομετρική δοκιμασία MMPI-2 και σχετίζονται άμεσα με την αξιολόγηση προσωπικού είναι:
 Αντικοινωνική στάση και συμπεριφορά
 Διαπροσωπική δυσπιστία και δυσκολία στις κοινωνικές σχέσεις
 Συναισθηματική αστάθεια και δυσκολία στη λήψη αποφάσεων
 Έλλειψη κινήτρου και δυσκολία στην ανάληψη πρωτοβουλιών
 Παρορμητική συμπεριφορά
 Χαμηλή αυτοεκτίμηση
 Οικογενειακά προβλήματα, ή δυσκολίες στον εργασιακό χώρο
 Ακεραιότητα, συνέπεια, ευσυνειδησία
 Ανταπόκριση σε στρεσογόνες καταστάσεις

Αξιολόγηση προσωπικότητας

Όπως προαναφέρθηκε, η εμπιστοσύνη στα πορίσματα του ψυχομετρικού τεστ και η, εντούτοις, ευρεία χρήση του σε διάφορους τομείς οφείλονται στην υψηλή αξιοπιστία και εγκυρότητα του εργαλείου. Πέραν των πολυπληθών κλινικών κλιμάκων του, το τεστ επίσης περιέχει ειδικές κλίμακες ψεύδους και εκτενείς κλίμακες εντοπισμού αμυντικότητας και υπερβολικά θετικής αυτοπαρουσίασης, ώστε να διασφαλισθεί η εγκυρότητα της παρουσίασης του προφίλ του εξεταζόμενου. Επιπροσθέτως, πριν την έναρξη της χρήσης του εντός του ελλαδικού χώρου, το MMPI®-2 σταθμίστηκε στον ελληνικό πληθυσμό με βάση τις οδηγίες του Πανεπιστημίου της Μινεσότα και τις παγκοσμίως καθιερωμένες διαδικασίες στάθμισης ψυχομετρικών τεστ.

Η ISON Psychometrica έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα στάθμισης, έκδοσης και διάθεσης του MMPI®-2 στην Ελληνική γλώσσα από το Πανεπιστήμιο της Μινεσότα, και προσφέρει σεμινάρια Εκπαίδευσης στη Χρήση και Ερμηνεία του. Επίσης, η ISON Psychometrica διαθέτει την κατάλληλη τεχνογνωσία προκειμένου να υποστηρίξει συστηματικά επιχειρήσεις και οργανισμούς, και τα πρόσωπα που συμμετέχουν σε αυτούς, αναλαμβάνοντας εξολοκλήρου την χορήγηση και αξιολόγηση του MMPI-2.

Ήταν οι πληροφορίες αυτές χρήσιμες;
ΝαιΌχι