ΓΙΑΤΙ ΜΕ ΤΗΝ ISON PSYCHOMETRICA

Η ISON είναι ο πρώτος ελληνικός οργανισμός που δραστηριοποιήθηκε συστηματικά στη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας, οργανώνοντας από το 1993 το πρότυπο Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού™. Έχει εκπαιδεύσει εκατοντάδες Συμβούλους Σταδιοδρομίας και το 1997 ξεκίνησε την εφαρμογή προγραμμάτων Ανατοποθέτησης στην Εργασία. Για την αποτελεσματικότητά της έχει επιλεγεί να προσφέρει στην Ελλάδα τα σχετικά προγράμματα της Challenger Gray & Christmas, που επινόησε το outplacement, της μεγαλύτερης στον κόσμο εταιρίας που παρέχει ανάλογες υπηρεσίες Right Management Consultants, και σημαντικών άλλων ευρωπαϊκών και αμερικανικών εταιρειών.

Οι δραστηριότητες της ISON αποσκοπούν στη βελτίωση της σχέσης των ανθρώπων με το εργασιακό περιβάλλον. Σε συνεργασία με κορυφαίους Οργανισμούς όπως τα Πανεπιστήμια του Χάρβαρντ και της Μιννεσότα, την Society for Human Resource Management, τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Διοίκησης Επιχειρήσεων κλπ, προσφέρει ουσιαστικές υπηρεσίες Οργάνωσης, Στελέχωσης, Διαχείρισης της Αλλαγής και Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας. H αποτελεσματικότητά της βασίζεται στις σύγχρονες ανθρωποκεντρικές προσεγγίσεις της εργασιακής ψυχολογίας και της ανάλυσης συστημάτων, σε συνδυασμό με τη βαθιά κατανόηση του ελληνικού και διεθνούς επιχειρησιακού περιβάλλοντος.

outplacement1

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Η ΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Η διεξαγωγή προγραμμάτων Ανατοποθέτησης στην Εργασία είναι διεθνώς καθιερωμένη πρακτική διότι βοηθά αποτελεσματικά κάθε επαγγελματικό στέλεχος να χειριστεί με επιτυχία τα επόμενα βήματα της σταδιοδρομίας του.

Στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον της αγοράς εργασίας, ο σύμβουλος είναι ο φυσικός σύμμαχος στην καριέρα των ανθρώπων, που έχοντας διανύσει μια επιτυχημένη επαγγελματική διαδρομή, χρειάζεται να μετακινηθούν χωρίς να το έχουν προσχεδιάσει.

Η διαρκής επαφή και διασύνδεση των συμβούλων με την αγορά εργασίας αποδεικνύεται πολύτιμο εφόδιο στο μεταβατικό στάδιο, ενισχύοντας τις δυνατότητες επικοινωνίας των ενδιαφερόμενων, οι οποίοι υποστηρίζονται από εξειδικευμένους συνεργάτες τόσο για τη λήψη θετικών αποφάσεων, όσο και στη μεθόδευση της υλοποίησής τους, με όλους τους ενδεδειγμένους πρακτικούς τρόπους.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

AT&T
Aviva
Boots
Citigroup
Credit Suisse
CSL Behring
Dell
DepfaBank
Dow Chemical
Ericsson
HSBC
IATA
Johnson & Johnson
Motorola
NIKE
Orange
Pharmacia/Pfizer
SAP
SITA
Standard Chartered
SUN Microsystems
ThomsonREUTERS
TUI
Unilever
slide Clients