Skip links
τη Προκατάληψη Αγκαλιάστε τη Διαφορετικότητα

Εξαφανίστε τη Προκατάληψη, Αγκαλιάστε τη Διαφορετικότητα. Η δύναμη της ψυχομετρικής αξιολόγησης κατά της προκατάληψης και της μεροληψίας.

Προκατάληψη στην πρόσληψη

Η προκατάληψη στην διαδικασία πρόσληψης και οι επικίνδυνες απόρροιές της αποτελούν φαινόμενα που έχουν εξεταστεί διεξοδικά από την παγκόσμια ερευνητική κοινότητα. Πάραυτα, μεγάλος αριθμός εργοδοτών συνεχίζει να αγνοεί τη σημαντικότητα της αξιοπιστίας και της διαδικαστικής δικαιοσύνης στο πλαίσιο της πρόσληψης εργαζομένων.

Η αντίσταση στη μείωση της προκατάληψης σημαίνει ότι υποψήφιοι ορισμένων υποβάθρων λαμβάνουν προνομιακή μεταχείριση κατά τη διαδικασία πρόσληψης, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη ποικιλομορφίας στον εργασιακό χώρο. Η ποικιλομορφία, τόσο σε θέμα δημογραφικών στοιχείων όσο και σε θέμα δεξιοτήτων, είναι άκρως απαραίτητη στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, καθώς δημιουργεί το υπόβαθρο για τη γέννηση της καινοτομίας και την ανάδειξη ταλαντούχων υποψηφίων.

Η προκατάληψη στην διαδικασία πρόσληψης μπορεί να εκδηλωθεί με διάφορους τρόπους. Η πλειοψηφία αυτών των τρόπων αποδίδεται στην ύπαρξη προκαταλήψεων ή γνωστικών μεροληψιών από την πλευρά των συνεντευκτών.

image-1 Εξαφανίστε τη Προκατάληψη, Αγκαλιάστε τη Διαφορετικότητα. Η δύναμη της ψυχομετρικής αξιολόγησης κατά της προκατάληψης και της μεροληψίας.

Πώς επηρεάζει τους υποψήφιους;

Ανεξάρτητα από το βαθμό αυτοεπίγνωσης και αντικειμενικότητας των υπεύθυνων πρόσληψης, η συνειδητή ή ασυνείδητη διαστρέβλωση ορισμένων στοιχείων των υποψηφίων είναι αναπόφευκτη. Αρχικά, είναι ευρέως καθιερωμένο και επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των υποψηφίων — όπως το φύλο, η ηλικία, η εθνικότητα, η θρησκεία, κ.α. — επηρεάζουν σε τεράστιο βαθμό τη διαδικασία επιλογής.

Επιπροσθέτως, έρευνες αποδεικνύουν ότι οι συνεντευκτές τείνουν να αξιολογούν θετικά υποψηφίους που προσομοιάζουν στους ίδιους ή την επαγγελματική τους πορεία. Επιπλέον, πολύ συχνά, οι συνεντευκτές επηρεάζονται από ένα θετικό χαρακτηριστικό του υποψηφίου, το οποίο όμως δεν έχει άμεση σχέση με τις απαιτήσεις της εκάστοτε εργασιακής θέσης (π.χ. να έχουν και οι δύο ένα κοινό γνωστό που συμπαθούν εξίσου).

Το φαινόμενο αυτό, γνωστό και ως φαινόμενο «φωτοστέφανου», οδηγεί σε εσφαλμένη αξιολόγηση του υποψηφίου, και σε πιθανή παράβλεψη έλλειψης απαραίτητων δεξιοτήτων. Όπως είναι αντιληπτό, η υπόκυψη σε τέτοιου είδους προκαταλήψεις, όχι μόνο βλάπτει την αντικειμενικότητα της πρόσληψης, αλλά, σε βάθος χρόνου, μειώνει το δυναμικό εξέλιξης και καινοτομίας της εκάστοτε εταιρείας ή οργανισμού. Προκειμένου μια εταιρεία να ανταπεξέλθει στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις του σύγχρονου εργασιακού κόσμου, είναι απαραίτητο να αγκαλιάσει και να αξιοποιήσει τη δύναμη της ποικιλομορφίας και της διαφορετικότητας!

Μειώστε τη προκατάληψη στην πρόσληψη με ψυχομετρικά εργαλεία

Υπάρχουν, βέβαια τρόποι να μειωθεί η προκατάληψη κατά τη διαδικασία πρόσληψης. Η εταιρία μας, ISON Psychometrica, μπορεί να αποδειχτεί ένας αξιόλογος και σημαντικός συνεργάτης στην επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος. Χρησιμοποιώντας τις πιο αξιόπιστες, έγκυρες, και παγκοσμίως συστημένες μεθόδους έρευνας, αναπτύξαμε μια σειρά ψυχομετρικών εργαλείων που μπορούν να σας βοηθήσουν να κάνετε το σωστό βήμα προς την αμερόληπτη επιλογή προσωπικού.

image-2 Εξαφανίστε τη Προκατάληψη, Αγκαλιάστε τη Διαφορετικότητα. Η δύναμη της ψυχομετρικής αξιολόγησης κατά της προκατάληψης και της μεροληψίας.

Αρχικά, η εταιρία μας προσφέρει τη συστοιχία ψυχομετρικών τεστ Advanced Aptitude Tests (AAT). Πρόκειται για μια σειρά τεστ ικανοτήτων που μετρούν την ιδιαίτερη έμφυτη ικανότητα ενός ατόμου στην εκτέλεση των βασικών λειτουργιών που απαιτούνται στην επαγγελματική ζωή. Η συστοιχία αποτελείται από 13 διαφορετικά τεστ, καθένα από τα οποία μετράει ξεχωριστό γνωστικό χαρακτηριστικό. Σημαντικό πλεονέκτημα της συστοιχίας είναι ότι δίνει τη δυνατότητα επιλογής ορισμένων από τα 13 χαρακτηριστικά, προσαρμοσμένα στις ανάγκες της κάθε εταιρείας. Η συστοιχία ΑΑΤ βοηθά τους εργοδότες να γνωρίζουν, σε πρώιμο στάδιο της διαδικασία επιλογής προσωπικού, ποια άτομα πληρούν τις απαραίτητες ικανότητες για την κάλυψη της εκάστοτε εργασιακής θέσης, κρίνοντάς τους με ένα αξιόπιστο, έγκυρο και αμερόληπτο ψυχομετρικό εργαλείο.

Εξίσου ωφέλιμο στη διαδικασία επιλογής προσωπικού είναι να διερευνάται το σύστημα αξιών των υποψηφίων. Μαθαίνοντας ποιες αξίες πρεσβεύουν, οι εργοδότες μπορούν με ακρίβεια να εξετάσουν εάν οι υποψήφιοι ταιριάζουν με την κουλτούρα της εταιρίας, καθώς και αν προσθέτουν κάτι νέο και διαφορετικό στο δυναμικό τους.

Στην ISON Psychometrica προσφέρουμε το ψυχομετρικό Τεστ Αξιών & Κινήτρων (CV1V2), το οποίο μετρά το σύστημα των θεμελιωδών αξιών του ατόμου, και τις βασικές προτεραιότητές του στη σχέση του με τους άλλους. Το εργαλείο αυτό επίσης μετρά τον τρόπο με τον οποίο το άτομο προσεγγίζει τις προκλήσεις, τόσο της εργασίας, όσο και της καθημερινής του ζωής.

Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε να κάνετε το πρώτο, και πιο σημαντικό, βήμα προς την αμεροληψία και την εξάλειψη της προκατάληψης!

Ήταν οι πληροφορίες αυτές χρήσιμες;
ΝαιΌχι