Skip links
image 9

Κορονοϊός και Ψυχική Υγεία | Τι κάνουν οι μεγαλύτερες εταιρίες του κόσμου για να προστατέψουν τους υπαλλήλους τους;

Εισαγωγή

Η νέα πραγματικότητα που διαμορφώθηκε μετά το ξέσπασμα την πανδημίας έφερε δραστικές αλλαγές τόσο στον εργασιακό χώρο, όσο και στην προσωπική καθημερινότητα των εργαζομένων. Αυτές οι αλλαγές, όπως για παράδειγμα το social distancing και η τηλεργασία, απέδειξαν πόσο σημαντική είναι η ενασχόληση των εταιριών με την ψυχική υγεία των εργαζομένων τους (employee wellness). Στο εξωτερικό, αρκετές εταιρίες έχουν ήδη πάρει μέτρα για την στήριξη της ψυχικής υγείας των υπαλλήλων τους. Παρακάτω παρατίθενται μερικές από τις πιο δημοφιλείς και καινοτόμες πρακτικές στον τομέα στήριξης της ψυχικής υγείας των εργαζομένων.

Α. Ανοιχτά κανάλια επικοινωνίας


Αρχικά, οι εταιρίες προσπάθησαν να ενθαρρύνουν και να διατηρήσουν την ενεργή επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων τους. Σε αυτή την ενέργεια, ζωτικής σημασίας ήταν η δραστηριοποίηση των CEO και των προϊσταμένων. Πολλές εταιρίες, λοιπόν, θέσπισαν εβδομαδιαίες κλήσεις well-being από τους managers. Επίσης, πολλές αναφέρουν ότι οι ίδιοι οι CEO των εταιρειών μοιράστηκαν τις δικές τους ιστορίες και εμπειρίες σχετικά με τη διαχείριση του εργασιακού άγχους, όπως για παράδειγμα στη Verizon Media. Σε άλλες εταιρίες εγκαταστάθηκε Intranet, μία μορφή εσωτερικού εταιρικού δικτύου, όπου οι εργαζόμενοι μπορούσαν να μοιράζονται μεταξύ τους προσωπικές εμπειρίες, tips διαχείρισης της νέα πραγματικότητας, καθώς και να προτείνουν ενδιαφέροντα βιβλία ή βίντεο για τους συναδέλφους τους.


Β. Ενίσχυση work-life balance & Εργασιακής Ευελιξίας


Ακολούθως, πραγματοποιήθηκαν ενέργειες σε πρακτικό επίπεδο προκειμένου να υποστηριχθούν κατάλληλα οι εργαζόμενοι που, λόγω της πανδημίας, αναγκάστηκαν να εργαστούν από το σπίτι. Σκοπός αυτών των ενεργειών ήταν η προστασία της ισορροπίας ανάμεσα στον «εργασιακό» και τον «προσωπικό» κόσμο των υπαλλήλων, επίσης γνωστή και ως work-life balance. Για την επίτευξη αυτής της ισορροπίας, πολλές εταιρίες παραχώρησαν τη δυνατότητα αυτοδιαχειριζόμενης άδειας. Στο ίδιο πλαίσιο, η PwC θέσπισε την «Pens Down Day», μία μέρα κατά την οποία οι εργαζόμενοι μπορούσαν να πάρουν ρεπό την Παρασκευή και να ακυρώσουν όλα τα meetings τους.


Γ. Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας


Τέλος, παρατηρείται ότι πολλές εταιρίες προσφέρουν υπηρεσίες ψυχικής υγείας στους εργαζόμενούς τους. Οι περισσότερες παρέχουν εβδομαδιαία one-to-one sessions με επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Για παράδειγμα, η Starbucks προσφέρει στους υπαλλήλους της, καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους, πρόσβαση ετησίως σε 20 δωρεάν συνεδρίες μέσω τις Lyra Health (εταιρία παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας). Επίσης, έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους στα σεμινάρια mindfulness και στις συνεδρίες wellbeing. Η Verizon Media, για παράδειγμα, παρέχει πρόγραμμα Mindfulness για να προσφέρει εναλλακτικές πηγές που θα βοηθήσουν τους εργαζόμενους να διαχειριστούν το άγχος τους, να βελτιώσουν την ποιότητα του ύπνου τους, αλλά και να αντιδράσουν αποτελεσματικότερα σε τυχόν κρίσεις, εντός ή εκτός του εργασιακού χώρου. Σε παρόμοιο πλαίσιο, πληθώρα εταιρειών προσφέρουν ομαδικές συνεδρίες ψυχολογικής υποστήριξης για γονείς, καθώς και για φροντιστές ατόμων με ειδικές ανάγκες.

image-9 Κορονοϊός και Ψυχική Υγεία | Τι κάνουν οι μεγαλύτερες εταιρίες του κόσμου για να προστατέψουν τους υπαλλήλους τους;

Η Ison Psychometrica, εναρμονισμένη με τις απαιτήσεις των καιρών, προσφέρει δύο υπηρεσίες στήριξης της ψυχικής υγείας, τόσο για τους οργανισμούς, όσο και για φυσικά πρόσωπα: τα προγράμματα Total Mindfulness, και η υπηρεσία we4you. Αντλώντας γνώση από ακαδημαϊκούς φορείς με μεγάλη επιρροή και γνώση επί της ψυχικής υγείας και ευημερίας, καθώς και από διεθνώς αναγνωρισμένες και κορυφαίες συμβουλευτικές εταιρείες, επίκεντρο των υπηρεσιών αυτών είναι ο άνθρωπος και η ευημερία του.


Μέσω των ολοκληρωμένων προγραμμάτων Total Mindfulness, στοχεύουμε στη καλλιέργεια ανθρώπων με μεγαλύτερη αυτογνωσία, κατανόηση, συμπόνια και, τελικά, διευρυμένη επίγνωση, καθώς και στη δημιουργία μιας κοινότητας επαγγελματιών που μπορούν να αποτελέσουν καταλυτικό παράγοντα θετικής αλλαγής. Συνεχίζοντας στο πλαίσιο της ψυχολογικής ενδυνάμωσης, η Ison Psychometrica παρέχει την υπηρεσία ψυχολογικής υποστήριξης we4you. Η υπηρεσία we4you περιλαμβάνει τηλεφωνική γραμμή επείγουσας παρέμβασης η οποία μπορεί να ακολουθείται από ένα σύντομο κύκλο συνεδριών. Στις συνεδρίες αυτές διερευνώνται και αποσαφηνίζονται τα θέματα που απασχολούν τον συμβουλευόμενο. Κύριες παροχές του προγράμματος είναι:


• Κύκλος ατομικών συνεδριών μέσω ίντερνετ για τους εργαζόμενους ή/και τα μέλη της οικογένειάς τους με στοχευμένες παρεμβάσεις.
• Εξέταση με ψυχομετρικά τεστ
• Ανοιχτή γραμμή 8ωρης ή 24ωρης υποστήριξης για εργαζομένους και μέλη της οικογένειάς τους.
• Μηνιαίο εμπεριστατωμένο ενημερωτικό υλικό αναφορικά με ζητήματα που απασχολούν το σύγχρονο άνθρωπο.

Οι καιροί απαιτούν εργοδότες και επαγγελματίες που επενδύουν, τόσο στην αντιμετώπιση, όσο και στη πρόληψη τυχόν ζητημάτων ψυχικής υγείας των υπαλλήλων και συνεργατών τους. Η Ison Psychometrica είναι εδώ να σας βοηθήσει να κάνετε το πρώτο βήμα!

Ήταν οι πληροφορίες αυτές χρήσιμες;
ΝαιΌχι