Skip links

MMPI®-2:
Minnesota Multiphasic Personality Inventory®-2

Πολυδιάστατο Ερωτηματολόγιο Προσωπικότητας της Μινεσότα®-2

MMPI®-2, το κορυφαίο διαγνωστικό εργαλείο στον κόσμο!

Αποκλειστικά δικαιώματα και διάθεση από την ISON σε Ελλάδα και Κύπρο

13.000+
Χορηγήσεις Εργαλείου
1.050+
Εκπαιδευμένοι Ψυχολόγοι
33+
Χρόνια ISON

ΤΟ 1º ΤΕΣΤ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Διευρύνετε το εύρος των υπηρεσιών σας με το πιο διαδεδομένο, έγκυρο, αξιόπιστο και καλύτερα μελετημένο ψυχομετρικό τεστ για την αξιολόγηση της ενήλικης ψυχοπαθολογίας στον κόσμο. 

MMPI®-2-βιβλιογραφία MMPI®-2 Πληροφορίες

Μάθε τα πάντα για το MMPI®-2

Το Πολυδιάστατο Ερωτηματολόγιο Προσωπικότητας της Μινεσότα®-2 εξετάζει 120 χαρακτηριστικά της ανθρώπινης προσωπικότητας και συμπεριφοράς, καθιστώντας το, το κορυφαίο και πιο συχνά χρησιμοποιούμενο ψυχομετρικό τεστ στον κόσμο.

Το MMPI®-2 σας βοηθά να ακολουθήσετε μια προληπτική προσέγγιση για την ασφάλεια στο χώρο εργασίας, εντοπίζοντας πιθανούς ψυχολογικούς κινδύνους προτού γίνουν μετρήσιμα προβλήματα. Είτε αφορά την ναυτιλιακή βιομηχανία, τις υπηρεσίες ασφαλείας, τις δημόσιες συγκοινωνίες ή οποιονδήποτε τομέα υψηλού κινδύνου, το MMPI®-2 είναι ένα ανεκτίμητο εργαλείο για τη διατήρηση ενός ασφαλούς και παραγωγικού χώρου εργασίας.

Το MMPI®-2 έχει προσαρμοστεί και εκδοθεί στην Ελλάδα με αποκλειστικά δικαιώματα που παραχώρησε γι’ αυτό το Πανεπιστήμιο της Μινεσότα.

Το τεστ υποστηρίζεται από αυστηρά δομημένα πρωτόκολλα ερμηνείας. Οι τίτλοι και μόνον της βιβλιογραφίας που διερευνά διάφορες περιπτώσεις χρήσης του τεστ ξεπερνούν τις 280 σελίδες. Δείτε την βιβλιογραφία που αναφέρεται στο MMPI®-2.

Το MMPI®-2 χρησιμοποιείται για διαφορετικούς σκοπούς σε διαφορετικά πλαίσια όπως:

 • Κλινικό πλαίσιο: Αξιολόγηση και διάγνωση διαταραχών ψυχικής υγείας.
 • Δικαστικό πλαίσιο: Αντικειμενική αξιολόγηση της ψυχικής κατάστασης και υγείας των εμπλεκομένων.
 • Εργασιακό πλαίσιο: Αξιολόγηση της ψυχολογικής καταλληλόλητας των υποψηφίων για θέσεις εργασίας υψηλού κινδύνου, όπως η επιβολή του νόμου ή οι στρατιωτικές θέσεις.
 • Ερευνητικό πλαίσιο: Μελέτη των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας και της ψυχοπαθολογίας.

Το MMPI®-2 δίνει νέο βάθος και ακρίβεια στην έννοια της ψυχολογικής εκτίμησης μέσα από:

 • Την ολοκληρωμένη αξιολόγηση: Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ψυχολογικών καταστάσεων, παρέχοντας πλήρη κατανόηση τόσο της προσωπικότητας, όσο και της ψυχολογικής κατάστασης ενός ατόμου.
 • Την σωστή μεθοδολογία: Βασίζεται σε εκτενή δεδομένα στάθμισης για τον ελληνικό πληθυσμό, καθιστώντας το, το πιο αξιόπιστο εργαλείο σύγκρισης για τον Ελληνικό πληθυσμό.
 • Τις κλίμακες εγκυρότητας: Περιλαμβάνει μέτρα για τον εντοπισμό ασυνεπών απαντήσεων ή τυχαίων απαντήσεων, διασφαλίζοντας την ακρίβεια των αποτελεσμάτων.
 • Την ευελιξία του: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορα περιβάλλοντα και για διάφορους σκοπούς, από την κλινική διάγνωση έως την διαδικασία πρόσληψης.

Το MMPI®-2 αποτελείται από 567 ερωτήσεις μορφής «Αληθές/Ψευδές», χωρισμένες σε διαφορετικούς τύπους κλιμάκων:

 • Κλίμακες εγκυρότητας: Αξιολογούν τη στάση του ερωτώμενου κατά την διάρκεια της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου, εντοπίζοντας τυχόν απόπειρες εξαπάτησης ή ασυνεπείς απαντήσεις.
 • Κλινικές κλίμακες: Αξιολογούν σημαντικά στοιχεία εν δυνάμει ψυχοπαθολογίας, όπως κατάθλιψη, παράνοια και σχιζοφρένεια.
 • Αναδομημένες κλινικές κλίμακες: Παρέχουν μια πιο καθαρή, συμπληρωματική εικόνα των βασικών Κλινικών κλιμάκων, ενισχύοντας τη διαγνωστική ακρίβεια του MMPI-2®.
 • Κλίμακες περιεχομένου: Αξιολογούν συγκεκριμένα θέματα, όπως θυμό και κυνισμό
 • Συμπληρωματικές κλίμακες: Παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες σε συγκεκριμένους τομείς όπως το άγχος, η απώθηση και η κοινωνική υπευθυνότητα.
 • Κλίμακες PSY-5: Αξιολογούν ευρείες διαστάσεις προσωπικότητας όπως η επιθετικότητα και ο ψυχωτισμός.
 • Χαρτί-μολύβι 
 • On-line

Αποκλειτική εκπαίδευση και πιστοποίηση στη χρήση και την ερμηνεία του πολυφασικού εργαλείου MMPI®-2 σε Ελλάδα και Κύπρο. 

Κόστος Συμμετοχής: 687 ευρώ

Ώρες διεξαγωγής των σεμιναρίων:  Σάββατο – Κυριακή 10:00 – 16:00

Εκπτώσεις: Ειδικές εκπτώσεις  για φοιτητές, ανέργους ή με έγκαιρη εγγραφή μέχρι και μία εβδομάδα πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

Εφαρμογή του MMPI®-2 σε σημαντικούς τομείς

Ναυτιλία

Υπηρεσίες Ασφάλειας

Αεροπορία

Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού (HR)

Κλινική Χρήση​

Δικαστική Χρήση​

Ναυτιλία

Ασφάλεια στη θάλασσα: Το MMPI®-2 διασφαλίζει ότι τα μέλη του πληρώματος είναι ψυχικά κατάλληλα για τις θέσεις τους, μειώνοντας τον κίνδυνο ανθρώπινου λάθους και ενισχύοντας τη συνολική ασφάλεια του πληρώματος. Αξιολογώντας χαρακτηριστικά όπως το άγχος και οι αντικοινωνικές πρακτικές, το MMPI®-2 βοηθά στη δημιουργία ενός ανθεκτικού και αξιόπιστου ανθρώπινου δυναμικού στη ναυτιλία.

Ενίσχυση της Δυναμικής της Ομάδας: Η κατανόηση του ψυχολογικού προφίλ των μελών του πληρώματος ενισχύει την καλύτερη επικοινωνία και την ομαδική εργασία, χαρακτηριστικά απαραίτητα για μια επιτυχημένη ναυτιλιακή εταιρία.

Υπηρεσίες Ασφάλειας - Ένοπλες Δυνάμεις

Εμπιστοσύνη και αξιοπιστία: Το MMPI®-2 αξιολογεί τη ψυχική σταθερότητα του προσωπικού ασφαλείας, διασφαλίζοντας ότι οι κρίσιμες ευθύνες σε σχέση με την ασφάλεια προσώπων/χώρων θα ανατίθενται μόνο σε εκείνους με το κατάλληλο ψυχολογικό προφίλ.

Διαχείριση κρίσεων: Ο εντοπισμός πιθανών ψυχολογικών «αδύναμων» σημείων επιτρέπει την καλύτερη προετοιμασία και ανταπόκριση σε καταστάσεις υψηλής πίεσης, βελτιώνοντας τη συνολική αποτελεσματικότητα του προσωπικού ασφαλείας.

Ενδεικτικοί Κλάδοι:  Σώματα Ασφαλείας, Υπηρεσίες Ασφάλειας

Αεροπορία

Καταλληλότητα πιλότων και πληρώματος: Το MMPI®-2 αξιολογεί την ψυχική κατάσταση των πιλότων και του πληρώματος, διασφαλίζοντας ότι είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν στις ψυχοπιεστικές συνθήκες του επαγγέλματος. Αυτό είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της ασφάλειας και την πρόληψη αρνητικών συμβάντων που σχετίζονται με τον ανθρώπινο παράγοντα.

Διαχείριση άγχους και κόπωσης: Εντοπίζοντας τα επίπεδα άγχους και την πιθανή εξάντληση, το MMPI®-2 βοηθά στην εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων για τη διαχείριση της κόπωσης και τη διασφάλιση της βέλτιστης απόδοσης των ιπτάμενων.

Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού (HR)

Βέλτιστες αποφάσεις πρόσληψης: Το MMPI®-2 βοηθά τους επαγγελματίες στον χώρο του ανθρώπινου δυναμικού στην επιλογή υποψηφίων που όχι μόνο είναι κατάλληλοι από άποψη δεξιοτήτων, αλλά και από άποψη ψυχικής κατάστασης, για τους ρόλους τους. Αυτό οδηγεί σε ένα πιο σταθερό και παραγωγικό ανθρώπινο δυναμικό.

Ανάπτυξη Εργαζομένων: Η κατανόηση του (ψυχολογικού) προφίλ των εργαζομένων βοηθά στη δημιουργία προσαρμοσμένων σχεδίων ανάπτυξης, στη βελτίωση της ικανοποίησης από την εργασία τους και μειώνει σημαντικά το turnover rate της εταιρίας.

Κλινική Χρήση

Ακριβείς διαγνώσεις: Το MMPI®-2 παρέχει σε ψυχολόγους και ψυχιάτρους ένα ολοκληρωμένο εργαλείο για τη διάγνωση διαταραχών ψυχικής υγείας, διασφαλίζοντας ακριβή και αποτελεσματικά σχέδια θεραπείας.

Θεραπευτικές ιδέες: Η λεπτομερής αποτύπωση του ψυχολογικού προφίλ βοηθά τους θεραπευτές να κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες των ασθενών τους, οδηγώντας σε πιο εξατομικευμένες και αποτελεσματικές συνεδρίες θεραπείας. Επιπλέον, η νέα μας πλατφόρμα μειώνει σημαντικά τόσο τον χρόνο όσο και το κόστος της χρήσης του ερωτηματολογίου και της παραγωγής των αποτελεσμάτων.

Δικαστική Χρήση

Αξιόπιστες αξιολογήσεις: Στο δικαστήριο, το MMPI®-2 χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της ψυχικής κατάστασης των ατόμων, παρέχοντας αξιόπιστα δεδομένα που μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά την αντικειμενικότητα νομικών αποφάσεων. Το παραπάνω στηρίζεται από το γεγονός ότι το MMPI®-2 έχει γίνει και επίσημα αποδεκτό τεκμήριο της ψυχικής κατάστασης του ατόμου από την ελληνική νομοθεσία.

Διαχείριση κινδύνου: Η κατανόηση του ψυχολογικού προφίλ των ατόμων που εμπλέκονται σε νομικές υποθέσεις βοηθά στη διαχείριση πιθανών κινδύνων και στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων.

Διαβάστε σχετικά με το MMPI®-2

Με πολύ μεγάλη χαρά, ενημερωθήκαμε για την τιμητική διάκρισή μας ως Key Innovator από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το Ραντάρ Καινοτομίας της Ε.Ε ‘έπιασε’ την πρωτοποριακή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και της μεθοδολογίας σοβαρών παιγνίων (serious games, gamification) για την αποτύπωση των επαγγελματικών δυνατοτήτων ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, εθνικότητας κλπ.

 

Ison-key-innovator MMPI®-2 Πληροφορίες

Αποκλειστικά στην ISON

Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε με οποιεσδήποτε ερωτήσεις και να παρέχουμε την υποστήριξη που χρειάζεστε για να αξιοποιήσετε στο έπακρο αυτό το ισχυρό εργαλείο ψυχολογικής αξιολόγησης.

Τηλεφωνήστε στο 2106420001 ή στείλτε email στο info@ison.gr.

Ήταν οι πληροφορίες αυτές χρήσιμες;
ΝαιΌχι