Skip links
Υπηρεσίες

Shipping

Τα ψυχομετρικά εργαλεία της ISON στον τομέα της Ναυτιλίας

Χρόνια ISON
0
Ψυχομετρικές Αξιολογήσεις σε Πληρώματα
0 +
Διαθέσιμες Γλώσσες των Τεστ
0

Λίγα λόγια για εμάς

H ΙSON είναι μια σύγχρονη εταιρία έντασης γνώσης και εργασίας με στόχο την πλήρη κάλυψη των απαιτητικών έργων που αναλαμβάνει. Για τον λόγο αυτό, λειτουργεί σαν ανοικτό σύστημα, διατηρώντας έτσι την ευελιξία, την ταχύτητα και την προσαρμοστικότητα ως βασικές της αρχές.

Δείτε μερικούς από τους πελάτες μας

Διαθέσιμες Υπηρεσίες

PEQ51_logo psychometric test in shipping
peq-safety-ISON-Test psychometric test in shipping

Η Αναφορά Προσωπικότητας – Ασφάλειας PEQ5.1™

Η Αναφορά Προσωπικότητας – Ασφάλειας PEQ5.1™ αναπτύχθηκε ειδικά για την υποστήριξη της αξιολόγησης και της επιλογής προσωπικού σε περιβάλλοντα όπου η ασφάλεια είναι ύψιστης σημασίας και οι κίνδυνοι ελλοχεύουν.

Χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση υποψηφίων και εργαζομένων σε ποικίλους τομείς συμπεριλαμβανομένων των ναυτιλιακών, κατασκευαστικών και πετρελαϊκών εταιριών, βιομηχανικών εγκαταστάσεων, security, κλπ.

Η Αναφορά Προσωπικότητας – Ασφάλειας PEQ5.1™ προσδιορίζει 12 δείκτες ασφάλειας

Η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων υποστηρίζεται από 6 δείκτες ειλικρίνειας.

Από τα αποτελέσματα του εξεταζόμενου σε όλους τους επιμέρους δείκτες ασφάλειας, υπολογίζεται ένα συνολικό αποτέλεσμα (μέσος όρος), που αποτυπώνεται ως ο Γενικός Δείκτης Ασφάλειας του ατόμου.

Βασισμένη στο ερωτηματολόγιο προσωπικότητας
Personality Evaluation Questionnaire™ 5.1 (PEQ5.1™), η
Αναφορά Προσωπικότητας – Ασφάλειας PEQ5.1™
αναπτύχθηκε για να προσδιορίζει συμπεριφορές και
στάσεις εξεταζόμενων που μπορεί να θέσουν σε
κίνδυνο την ασφάλεια στον εργασιακό χώρο. 

Τόσο ιστορικά, όσο και από την ερευνητική βιβλιογραφία, οι μη ασφαλείς συμπεριφορές συνδέονται με ατυχήματα στον εργασιακό χώρο (accident proneness), καθώς και με άλλες ανεπιθύμητες καταστάσεις, καθιστώντας την ανάγκη για έγκυρη και έγκαιρη παρέμβαση απαραίτητη για την σωστή και ομαλή λειτουργία των εκάστοτε διαδικασιών.

 • Ελληνικά 
 • Αγγλικά
 • Ρωσικά
MMPI-2_logo300px psychometric test in shipping
ison-mmpi2-naftilia2 psychometric test in shipping

Το τεστ προσωπικότητας MMPI®-2 στη Ναυτιλία

Το MMPI®-2 κατατάσσεται στην κορυφαία θέση των
τεστ προσωπικότητας παγκοσμίως και είναι το πλέον έγκυρο εργαλείο στην πρόβλεψη της συμπεριφοράς του εργαζόμενου, καθώς επίσης και το πιο ευέλικτο για την επιλογή ιδιαίτερων επιθυμητών χαρακτηριστικών για την κάθε θέση.

Η εκτίμηση μέσω του τεστ MMPI®-2 διενεργείται κατόπιν αιτήματος της εταιρείας, υπό την επίβλεψη πιστοποιημένου ψυχολόγου.

Το MMPI®-2 αξιολογεί 120 διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ενδεικτικά:

▪ Αντοχή σε συνθήκες πίεσης / Συναισθηματικός έλεγχος
▪ Αντικοινωνική συμπεριφορά
▪ Αποδοχή ανατροφοδότησης, επίβλεψης, εξουσίας
▪ Έλεγχος θυμού, Επιθετικότητα και Συναισθηματική Αστάθεια
▪ Επαρκής έλεγχος παρόρμησης
▪ Παρεκκλίνουσες σκέψεις και συμπεριφορές
▪ Ακεραιότητα και Αξιοπιστία
▪ Κίνητρο για επίτευξη στόχων/ Ηγεσία
▪ Συμμόρφωση σε κανόνες και κανονισμούς
▪ Προσαρμοστικότητα / Ευελιξία
▪ Ομαδικότητα / Ικανότητα εργασίας με άλλους
▪ Μη αμυντική προσέγγιση στη διαχείριση συγκρούσεων/σχέσεων
▪ Προδιάθεση για κατάχρηση ουσιών
▪ Εγρήγορση / Προσοχή στη λεπτομέρεια

 

ison-training-keimeno psychometric test in shipping
-Επιμορφώσεις-πληρώματος-σε-κρίσιμα-πόστα​ psychometric test in shipping

Εκπαιδεύσεις - Επιμορφώσεις πληρώματος σε κρίσιμα πόστα

Η ναυτιλία είναι μια περίπλοκη και απαιτητική βιομηχανία που απαιτεί από το πλήρωμα να έχει ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων, τόσο τεχνικών όσο και soft skills. Οι κρίσιμες θέσεις στη ναυτιλία, όπως αυτές των αξιωματικών γέφυρας, των μηχανικών και των ναυτικών, απαιτούν ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Σημασία της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης:

 • Ασφάλεια: Η εκπαίδευση και η επιμόρφωση είναι απαραίτητες για την εξασφάλιση της ασφάλειας της ναυτιλίας. Το πλήρωμα που έχει εκπαιδευτεί σωστά είναι λιγότερο πιθανό να κάνει λάθη που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ατυχήματα.
 • Αποτελεσματικότητα: Η εκπαίδευση και η επιμόρφωση μπορούν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα του πληρώματος, οδηγώντας σε αυξημένη παραγωγικότητα και μειωμένο κόστος.
 • Προσαρμογή: Η ναυτιλιακή βιομηχανία αλλάζει συνεχώς, και το πλήρωμα πρέπει να είναι σε θέση να προσαρμοστεί στις νέες τεχνολογίες και τους κανονισμούς. Η εκπαίδευση και η επιμόρφωση μπορούν να βοηθήσουν το πλήρωμα να παραμείνει ενημερωμένο και προετοιμασμένο για τις αλλαγές.
 • Καριέρα: Η εκπαίδευση και η επιμόρφωση μπορούν να βοηθήσουν το πλήρωμα να προχωρήσει στην καριέρα του. Το πλήρωμα με υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων είναι πιο πιθανό να προαχθεί σε ανώτερες θέσεις.

Τύποι εκπαίδευσης και επιμόρφωσης:

Υπάρχουν διάφοροι τύποι εκπαίδευσης και επιμόρφωσης που μπορεί να διεκπεραιώσει η ISON Psychometrica. 

 • Επιμόρφωση: Η βασική επιμόρφωση παρέχει στο πλήρωμα τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για να εκτελέσει τα καθήκοντά του με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.
 • Εξειδικευμένη εκπαίδευση: Η εξειδικευμένη εκπαίδευση παρέχει στο πλήρωμα συμπληρωματικές  γνώσεις και δεξιότητες που μπορεί να ειναι χρήσιμες σε καθημερινή βάση.
cropped-ison-favicon3 psychometric test in shipping
-Μελέτες-Παρουσιάσεις​ psychometric test in shipping

Ειδικές Μελέτες & Παρουσιάσεις

Χρησιμοποιώντας πραγματικά δεδομένα, η ISON χαρτογραφεί, επικυρώνει και αποκρυπτογραφεί
μεταβλητές που σχετίζονται με το εργασιακό περιβάλλον των ναυτιλιακών εταιριών, όπως η ασφάλεια και η δέσμευση,
βοηθώντας έτσι τους ηγέτες να βελτιστοποιούν τα οργανωτικά αποτελέσματα.  

Μέσω τεχνικών behavioral modeling, η ISON βοηθά τις ναυτιλιακές εταιρίες να εντοπίζουν τους καταλληλότερους υποψήφιους για τους διαθέσιμους ρόλους,
και να προσδιορίζουν τα προφίλ των ήδη υπαρχόντων εργαζομένων με βάση τη τάση τους για επίδειξη ριψοκίνδυνων συμπεριφορών.

Κατόπιν αιτήματος, η ISON διεξήγαγε μελέτη, αξιοποιώντας ως δείγμα τα μέλη του πληρώματος μιας μεγάλης ναυτιλιακής εταιρίας (εφεξής "Εταιρία Χ").

Εξετάζοντας συνολικά 2.000 ναυτικούς - με δεδομένα που συλλέχθηκαν σε μία περίοδο 12 μηνών - ο σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνήσει τους δώδεκα δείκτες
ασφάλειας ως προβλεπτικούς παράγοντες της γενικότερης ασφάλειας των ναυτικών στο πλαίσιο της Εταιρίας Χ.

Μέσα από την διερεύνηση συσχετισμών και μοτίβων μεταξύ των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας και των βαθμολογιών ασφάλειας, παρήχθησαν τύποι συμπεριφορών
που σχετίζονται με την ασφάλεια μεταξύ των διαφόρων προφίλ των εργαζομένων, χρησιμοποιώντας μια προσωποκεντρική προσέγγιση.

Η σημασία των ψυχομετρικών τεστ στους ναυτικούς - άρθρο στη Ναυτεμπορική

Test-για-ναυτιλία-ISON-Psychometrica psychometric test in shipping
Βραβείο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Με πολύ μεγάλη χαρά, ενημερωθήκαμε για την τιμητική διάκρισή μας ως Key Innovator από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ison-key-innovator-1024x538 psychometric test in shipping
Ison-key-innovator psychometric test in shipping

Αρθρογραφία

 • All Posts
 • Eng
 • HR
 • Tests
 • Total Mindfulness
 • Uncategorized
 • Άλλα νέα
 • Επαγγελματικός Προσανατολισμός
 • Ευρωπαϊκά Προγράμματα
 • Σύγχρονη Θεραπεία και Συμβουλευτική
  •   Back
  • MMPI-2
  •   Back
  • We4You
-Ψυχοπαθολογίας-και-Εργασιακή-Ευημερία-Η-σημαντικότητα-του-MMPI-2®-στη-πρόσληψη-εργαζομένων psychometric test in shipping

/

Τεστ Προσωπικότητας MMPI-2 Είναι γεγονός ότι, στις ελληνικές επιχειρήσεις, η επιλογή ανθρώπινου δυναμικού εξακολουθεί να χρησιμοποιεί παραδοσιακές μεθόδους πρόσληψης. Κυρίαρχη…

Ήταν οι πληροφορίες αυτές χρήσιμες;
ΝαιΌχι