Skip links
προσωπικότητας στη συνέντευξη Αναβαθμίστε τις προσλήψεις σας

Τεστ προσωπικότητας στη συνέντευξη: Αναβαθμίστε τις προσλήψεις σας

Εισαγωγή: Τα τεστ προσωπικότητας στη συνέντευξη

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, οι περισσότεροι υπεύθυνοι προσλήψεων τείνουν να επικεντρώνονται στην παρελθοντική συμπεριφορά των υποψηφίων. Ωστόσο, υπό τις κατάλληλες συνθήκες, οι άνθρωποι μπορούν να αλλάξουν ή να προσαρμόσουν τη συμπεριφορά τους. Για παράδειγμα, κάποιος που τείνει να είναι ανοργάνωτος μπορεί να αναπτύξει συνήθειες για να διατηρείται οργανωμένος, ακόμα κι αν αυτό δεν είναι εγγενές στην προσωπικότητά του. Ωστόσο, σε μια νέα κατάσταση, η προσωπικότητά είναι αυτό που είναι πιο πιθανό να φανεί. Χρησιμοποιώντας τη γνωστή αναλογία του παγόβουνου, η συμπεριφορά αποτελεί μόνο τη κορυφή του, ενώ η προσωπικότητα — η πραγματική κινητήριος δύναμη πίσω από την ανθρώπινη συμπεριφορά — «κρύβεται» κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Τα τεστ προσωπικότητας μπορούν να αποκαλύψουν αυτή τη κρυφή πλευρά, καθιστώντας τα απαραίτητα στη διαδικασία πρόσληψης. Τα τεστ προσωπικότητας αποτελούν κατάλληλα εργαλεία τα οποία μπορούν να διαδραματίσουν εξαιρετικά βοηθητικό ρόλο στη διαδικασία πρόσληψης, υπό την προϋπόθεση ότι 1) είναι επιστημονικώς αποδεκτά, 2) η ανάλυση των αποτελεσμάτων τους γίνεται σωστά και ολοκληρωμένα, και 3) δεν αποτελούν το μόνο τρόπο με τον οποίο καθορίζεται η επιλογή του υποψηφίου.

Ο κίνδυνος του εκτροχιασμού

Αν και η ευφυΐα, η εμπειρία, και η εκπαίδευση ενός υποψηφίου αποτελούν σημαντικούς παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη, η εξασφάλιση αυτών δεν θα αποτρέψει, υποχρεωτικά, τον εκτροχιασμό.

Ο όρος «εκτροχιασμός» αναφέρεται στο φαινόμενο όπου οι άνθρωποι παύουν να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τη συμπεριφορά τους στην εργασία τους, συνήθως λόγω αυξημένου άγχους ή πίεσης. Δεδομένου ότι το στρες στο χώρο εργασίας είναι σχεδόν αναπόφευκτο, ο τρόπος με τον οποίο οι υποψήφιοι το διαχειρίζονται καθορίζει το πόσο αποτελεσματική θα είναι τελικά η εργασιακή τους απόδοση. Εάν η προσωπικότητα ενός υποψηφίου δεν ευθυγραμμίζεται με τον ρόλο, ο κίνδυνος χαμηλής απόδοσης και εκτροχιασμού είναι υψηλός. Εκεί έγκειται και η σημασία των τεστ στη διαδικασία πρόσληψης. Οι συνεντευξιαστές γνωρίζουν ότι η προσωπικότητα των υποψηφίων είναι σημαντική. Κατά συνέπεια, οι περισσότεροι, προσπαθούν να την αξιολογήσουν επισκοπικά κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων («με το μάτι»), ζητώντας από τους υποψηφίους είτε να μιλήσουν περισσότερο για στοιχεία που εμφανίζουν στο βιογραφικό τους, είτε κάνοντας τυχαίες επακόλουθες ερωτήσεις. Ωστόσο, πληθώρα επιστημονικών ερευνών δείχνουν ότι οι συνεντεύξεις χωρίς αντικειμενικά δεδομένα αξιολόγησης της προσωπικότητας αποκαλύπτουν λίγα χρήσιμα στοιχεία για τους υποψηφίους.

Οι συνεντεύξεις πρέπει να υποστηρίζονται από δεδομένα

Όλοι οι υποψήφιοι, συνειδητά ή μη, παρουσιάζουν την καλύτερη συμπεριφορά τους κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι υπεύθυνοι προσλήψεων χρειάζονται δεδομένα για να διακρίνουν τις λεπτές διαφορές μεταξύ εκείνων που είναι σπουδαίοι, εκείνων που είναι καλοί και εκείνων που είναι αναποτελεσματικοί. Οι συνεντεύξεις χωρίς δεδομένα αποτελούν πιθανή απειλή. Συχνά, υποψήφιοι «διαμάντια» παραβλέπονται, και αντ’ αυτού επιλέγονται υποψήφιοι που είναι ικανοί στο να δημιουργούν μία καλή πρώτη εντύπωση. Με άλλα λόγια, οι συνεντεύξεις χωρίς δεδομένα ενδέχεται να επιτρέψουν σε μη-κατάλληλους (ή αναποτελεσματικούς) υποψηφίους να ανέβουν στην κορυφή της λίστας προτίμησης.

Αυτοί οι μη-κατάλληλοι υποψήφιοι είναι συχνά εξαιρετικά χαρισματικοί με υψηλά επίπεδα αυτοεκτίμησης. Λόγω αυτού, συχνά ξεπερνούν υποψηφίους που είναι αποτελεσματικοί ή εργατικοί, αλλά δεν επιζητούν εξίσου την προσοχή των άλλων. Κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων που δεν στηρίζονται σε απτά δεδομένα, οι ερωτήσεις σχετικά με απόψεις, στάσεις, στόχους, φιλοδοξίες, αυτοπεριγραφές, και αυτοαξιολογήσεις αποσκοπούν στο να φανεί η προσωπικότητα του υποψηφίου. Αυτό που μπορεί να μην γνωρίζουν οι συνεντευξιαστές είναι ότι αυτή η ασάφεια επιτρέπει στους αναποτελεσματικούς υποψηφίους να δώσουν μια πιο εξιδανικευμένη περιγραφή των ικανοτήτων τους. Συγκεκριμένα, ενδέχεται να επιλέξουν να εστιάσουν σε λεπτομέρειες άσχετες με το ρόλο για να αφήσουν μία πιο ευνοϊκή εντύπωση. Αυτό δεν σημαίνει πως οι υποψήφιοι είναι σκοπίμως παραπλανητικοί, αλλά ότι ορισμένες φορές οι άνθρωποι τείνουν να εξιδανικεύουν την ταυτότητά τους.

Αντίθετα, εάν το σωστό τεστ προσωπικότητας εφαρμοστεί νωρίς κατά τη διαδικασία της πρόσληψης, οι υποψήφιοι θα έχουν πολύ λιγότερες ευκαιρίες να διογκώσουν ορισμένα από τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους. Με τη χρήση κατάλληλων τεστ, οι υπεύθυνοι πρόσληψης μπορούν να δουν πώς τα δεδομένα προσωπικότητας των υποψηφίων αλληλεπικαλύπτονται με το πώς περιγράφουν οι ίδιοι τον εαυτό τους. Η προσωπικότητά μας παραμένει κατά κόρον σταθερή κατά τη διάρκεια της ενήλικης ζωής μας. Επομένως, μπορείτε να περιμένετε ότι το άτομο που θα προσλάβετε φέτος θα παρουσιάζει τα ίδια μοτίβα συμπεριφοράς και στο μέλλον. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα προηγούμενα, είναι φανερό πως οι συνεντεύξεις είναι μια ελλιπής διαδικασία επιλογής προσωπικού. Οι οργανισμοί που επιλέγουν να χρησιμοποιούν τεστ προσωπικότητας σε συνδυασμό με συνεντεύξεις καταλήγουν να κάνουν πιο εστιασμένες επιλογές, που βασίζονται σε δεδομένα, οι οποίες αποκαλύπτουν περισσότερα για το ποιος πραγματικά είναι ο υποψήφιος.

Προσλάβετε πιο γρήγορα και πιο σωστά

Η χρήση τεστ προσωπικότητας σε συνεντεύξεις ενισχύει την αποτελεσματικότητα μειώνοντας τον αριθμό των συνεντεύξεων. Οι εταιρείες που χρησιμοποιούν τεστ προσωπικότητας βλέπουν ότι η αναλογία αιτούντων προς πρόσληψη μειώνεται κατά περίπου 12%. Επιπλέον, οι αναλογίες συνέντευξης προς πρόσληψη μειώνονται έως και κατά 50%. Αυτά τα στατιστικά σημαίνουν ότι οι οργανισμοί μπορούν να επικεντρωθούν στην ποιότητα παρά στην ποσότητα. Παίρνοντας συνέντευξη από λιγότερα άτομα, οι συνεντεύξεις που θα πραγματοποιηθούν θα είναι, κατ’ επέκταση, πιο εστιασμένες. Τέλος, η χρήση τεστ προσωπικότητας σε συνεντεύξεις σας επιτρέπει να εξετάσετε εάν οι υποψήφιοι θα είναι πραγματικά χαρούμενοι και ικανοποιημένοι με το ρόλο τους. Οι χαρούμενοι εργαζόμενοι αποτελούν για τον οργανισμό αφοσιωμένο και αποδοτικό δυναμικό. Εν κατακλείδι, εάν θέλετε να εντοπίζετε αξιόπιστα και συνεχόμενα υποψηφίους που θα έχουν την επιθυμητή απόδοση, θα πρέπει να τους αξιολογείτε με τα κατάλληλα τεστ προσωπικότητας.


Ήταν οι πληροφορίες αυτές χρήσιμες;
ΝαιΌχι