Skip links

Συστοιχία ψυχομετρικών τεστ Επαγγελματικής καταλληλότητας: Επιλογή Προσωπικού Βιομηχανικών/Βιοτεχνικών Επιχειρήσεων

Original price was: €174,84.Current price is: €157,35.

Description

Εργάζεστε στη βιομηχανία και επιθυμείτε να πλαισιώσετε την επιχείρησή σας με το καλύτερο δυνατό προσωπικό, πρέπει να ξεχωρίσετε τα πιο αποτελεσματικά άτομα από μία ευρεία λίστα υποψηφίων. Σύμμαχός σας σε αυτήν την διαδικασία μπορούν να γίνουν οι εξειδικευμένες μεθοδολογίες μας, μέσω των οποίων μπορείτε να διακρίνετε άμεσα και με ακρίβεια το ανθρώπινο δυναμικό που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και τις ανάγκες σας λειτουργεί αποδοτικά με συνέπεια και με ασφάλεια.

Η επιλογή του πακέτου για αξιολόγηση προσωπικού στον τομέα των πωλήσεων και σε άλλες λοιπές προωθητικές θέσεις περιλαμβάνει τα παρακάτω:

Τεστ προσωπικότητας PEQ5.1

Το PEQ 5.1 αποτελεί την πλέον αναβαθμισμένη έκδοση του Personality Evaluation Questionnaire. Επιπλέον των 5 Global Factors, αξιολογεί επιπλέον 30 διαστάσεις της προσωπικότητας και διαθέτει 6 ειδικούς δείκτες εγκυρότητας για την αξιολόγηση της στάσης του εξεταζόμενου στο τεστ, το ύφος παρουσίασής του, καθώς και ενδεχόμενες προσπάθειες αλλοίωσης της εικόνας του κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

 Τεστ ικανοτήτων ΑΑΤ

Τέσσερα (4) από τα δώδεκα (12) Τεστ της συστοιχίας ΑΑΤ.  Τα Advanced Aptitude Tests (AAT) αποτελούν μία συστοιχία 12 Τεστ Ικανοτήτων που ως σκοπό έχουν την αξιολόγηση ικανοτήτων του υποψηφίου, απαραίτητων στο πλαίσιο διαφόρων εργασιακών συνθηκών. Αξιολογείται, δηλαδή, το κατά πόσο ένα άτομο είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που είναι σύμφυτες με το ίδιο το περιεχόμενο και το αντικείμενο της κάθε επαγγελματικής δραστηριότητας.

Τα τεστ που περιλαμβάνονται είναι:

????Τεστ  Ικανότητας αντίληψης μηχανικών αρχών

????Τεστ  Παρατηρητικότητας

????Τεστ  Αντίληψης χώρου

????Τεστ Ταχύτητας και ακρίβειας αντίληψης

 

Το παραπάνω πακέτο αφορά σε αξιολόγηση ενός ατόμου.

Οι κωδικοί για τα τεστ αποστέλνονται εντός 1-2 εργάσιμων ημερών μετά από κάθε παραγγελία

Ήταν οι πληροφορίες αυτές χρήσιμες;
ΝαιΌχι

Ποιοι είμαστε

Η ISON εστιάζει στον ανθρώπινο παράγοντα.

Αντικείμενό της είναι η βελτίωση της λειτουργικότητας ατόμων ή ομάδων, παρέχοντας υπηρεσίες και μέσα για τη λήψη ορθότερων αποφάσεων, προς όφελος των ιδίων και των συστημάτων στα οποία ανήκουν. Οι υπηρεσίες της απευθύνονται σε οργανισμούς κάθε είδους, σε επαγγελματίες της ανθρώπινης συμπεριφοράς και σε ιδιώτες.

Ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες απαιτήσεις, προσφέρει σε πολυεθνικούς και ελληνικούς, ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς υπηρεσίες Οργάνωσης, Αναδιοργάνωσης και αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού.

Εκτός από την παροχή υπηρεσιών Συστημικού Συμβούλου, η ISON είναι πρωτοπόρος στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας, στην έκδοση & διάθεση ψυχολογικών τεστ και διοργανώνει ειδικές επαγγελματικές εκπαιδεύσεις. Η τεχνογνωσία της φέρνει απτά αποτελέσματα στην αύξηση των επιδόσεων και της ικανοποίησης, ως αποτέλεσμα της βελτίωσης στη σχέση ανθρώπου-εργασίας, των διαπροσωπικών σχέσεων και των τρόπων οργάνωσης του εργασιακού περιβάλλοντος.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η ISON διαθέτει ένα πλέγμα σχέσεων με σημαντικούς φορείς, με τους οποίους συνεργάζεται τόσο σε θέματα τεχνογνωσίας όσο και διεκπεραίωσης έργων. Εκδίδει και διαθέτει κατ’ αποκλειστικότητα στην Ελληνική τα διάσημα ψυχομετρικά τεστ του University of Minnesota και του Harvard University. Διαθέτει αποκλειστικά δικαιώματα για την Ελληνική γλώσσα σε μεθοδολογίες του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΜΑ). Είναι μέλος του Society for Human Resource Management και χορηγεί τα 450 τεστ των 50 οίκων με τους οποίους αυτό συνεργάζεται.

Για πάνω από 10 χρόνια έχει διεκπεραιώσει στην Ελλάδα, Κύπρο και άλλες γειτονικές χώρες τα έργα της Challenger, Gray & Christmas, της πρώτης εταιρείας στον κόσμο στη Διαχείριση της Αλλαγής Σταδιοδρομίας, της Right Management Consultants και άλλων διεθνών οίκων που ειδικεύονται στη διαχείριση της αλλαγής. Εκπροσώπησε από το 1998 στην Ελλάδα τον CFI τον Διεθνή Σύνδεσμο Φορέων Συμβούλων Σταδιοδρομίας, συμμετέχει στο International Association for Educational & Career Guidance και τον European Association for Career Guidance.

Ήταν οι πληροφορίες αυτές χρήσιμες;
ΝαιΌχι