Skip links
4-1 Επιστροφή στο χώρο εργασίας: Τι κινητοποιεί τους εργαζόμενους στη μετά-covid εποχή;

Επιστροφή στο χώρο εργασίας: Τι κινητοποιεί τους εργαζόμενους στη μετά-covid εποχή;

ISON Psychometrica
Boyden Greece & Cyprus

Insights

Ιδανικές μέρες εργασίας ανά βδομάδα

Όπως προέκυψε από την έρευνα που έκανε η ISON σε συνεργασία με την Boyden τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο,oι εργαζόμενοι, κόντρα στο αναμενόμενο, δεν απαιτούν την πλήρη τηλεργασία, αλλά εν αντιθέσει, παρουσιάζουν διαφορετικές ανάγκες και προτιμήσεις με γνώμονα τις ημέρες που περνάνε στον χώρο εργασίας επί του παρόντος.
Οι εργαζόμενοι συλλαμβάνουν το ιδανικό εργασιακό τους περιβάλλον μέσω της τωρινής τους εργασιακής κατάστασης, έναντι μιας εξιδανικευμένης, μη ρεαλιστικής. Ειδικότερα, επιθυμούν να δουλεύουν στο χώρο του εργοδότη μία ή δύο ημέρες λιγότερες από αυτές που δουλεύουν πραγματικά.

stat-2 Επιστροφή στο χώρο εργασίας: Τι κινητοποιεί τους εργαζόμενους στη μετά-covid εποχή;

Εδώ απεικονίζονται οι ιδανικές ημέρες εργασίας (χρωματισμένες στήλες) σε σχέση με τις πραγματικές ημέρες εργασίας στο χώρο εργασίας.

patt Επιστροφή στο χώρο εργασίας: Τι κινητοποιεί τους εργαζόμενους στη μετά-covid εποχή;
Group-30499@2x Επιστροφή στο χώρο εργασίας: Τι κινητοποιεί τους εργαζόμενους στη μετά-covid εποχή;
circle Επιστροφή στο χώρο εργασίας: Τι κινητοποιεί τους εργαζόμενους στη μετά-covid εποχή;

Ποιες ανάγκες αναδείχθηκαν ως σημαντικότερες;

76,7%

---------------

Ανάγκη για αναγνώριση. Αυτό αναφέρεται στην ανάγκη του ατόμου να αναγνωρίζεται η δουλεία από τρίτους

62,7%

---------------

Ανάγκη για ισχύ. Αυτό αναφέρεται στην επιθυμία του ατόμου να ασκεί επιρροή και να παίρνει σημαντικές αποφάσεις

44,3%

---------------

Ανάγκη για ανιδιοτέλεια. Αυτό αναφέρεται στην παροχή βοήθειας σε οποιοδήποτε πλαίσιο εργασιακό ή μη.

Image Επιστροφή στο χώρο εργασίας: Τι κινητοποιεί τους εργαζόμενους στη μετά-covid εποχή;

Τι κινητοποιεί τους εργαζόμενους;

Αντίστοιχο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ιεράρχηση των Αξιών και Κινήτρων, με τα αποτελέσματα να εκπλήσσουν και να ανατρέπουν στερεοτυπικές αντιλήψεις και υποθέσεις στο χώρο της εργασίας.
Τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η ανάδειξη των Δράσεων ψυχικής και σωματικής υγείας ως σημαντικότερο κίνητρο από την Παροχή κουπονιών supermarket, μια τυπική και συχνά χρησιμοποιούμενη εταιρική πρακτική ανταμοιβής και παρακίνησης εργαζομένων.

Τα ευρήματα της έρευνας όχι μόνο ρίχνουν φως στο τρόπο με τον οποίο οι εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται την θέση τους στο κόσμο της εργασίας, αλλά επιπροσθέτως παραθέτουν μια μοναδική σκοπιά στις αξίες και τα κίνητρα που, με τον κατάλληλο συνδυασμό, μπορούν να αποτελέσουν παράγοντες επιτυχίας για τη δημιουργία ενός ελκυστικότερου και χαρακτηριζόμενου από συνείδηση εργασιακού περιβάλλοντος.

img-2 Επιστροφή στο χώρο εργασίας: Τι κινητοποιεί τους εργαζόμενους στη μετά-covid εποχή;

Πλαίσιο Έρευνας

Η έλευση του COVID-19 αποτέλεσε σημείο καμπής για όλα τα κομμάτια της ανθρώπινης διαβίωσης, συμπεριλαμβανομένης και της εργασίας.
Η εκθετική αύξηση της τηλεργασίας και της υβριδικής εργασίας μας δημιούργησαν την άμεση ανάγκη να ερευνήσουμε και να κατανοήσουμε το τι σημαίνει αυτή η αλλαγή για τον εργαζόμενο.
Η ISON Psychometrica και η Boyden Greece & Cyprus διεξήγαγαν μία από τις πρώτες έρευνες στην Ελλάδα, σχετικά με το ποια κίνητρα και αξίες παίζουν ρόλο στην επιστροφή των εργαζομένων στον χώρο εργασίας τους.

Περίληψη Έρευνας

Περίληψη Έρευνας

Η έρευνα εμπεριέχει τρία επίπεδα ανάλυσης. Σε πρώτη φάση παρέχει δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων ώστε να διασφαλιστεί η ακεραιότητα της έρευνας και η αξία της ως αντιπροσωπευτική της εργασιακής πραγματικότητας στην Ελλάδα. Σε δεύτερο χρόνο παρέχει αναλυτικά Κίνητρα (όπως το Ευέλικτο ωράριο εργασίας, οι Επιπλέον ημέρες άδειας και οι Δραστηριότητες ψυχαγωγίας ή άθλησης) και Αξίες (όπως η Στοχοπροσήλωση, η Συλλογικότητα και η Ανιδιοτέλεια). Βάσει αυτών, οι αναγνώστες μπορούν να κατανοήσουν εις βάθος τις ανάγκες του Έλληνα εργαζόμενου, με απώτερο σκοπό να αποκτήσουν έγκυρα insights σχετικά με τρόπους δράσης για την επαναφορά του στον χώρο εργασίας. Τέλος, η έκθεση παρέχει συμπεράσματα που βασίζονται σε στατιστικές αναλύσεις σε όλα τα επίπεδα. Για παράδειγμα, παρουσιάζονται οι κατηγορίες εργαζομένων που προκύπτουν από την αλληλεπίδραση των κινήτρων και αξιών, και κατ’ επέκταση, οι τρόποι που μπορεί κάποιος να τους κινητοποιήσει ώστε να επιστρέψουν στον χώρο εργασίας τους.

Αν ενδιαφέρεστε για τη πλήρη έρευνα, επικοινωνήστε μαζί μας

info@ison.gr

Ήταν οι πληροφορίες αυτές χρήσιμες;
ΝαιΌχι