Skip links
Ecvet

ECVET Eramus+ | Προσδιορισμός του Προφίλ των Συμβούλων Σταδιοδρομίας που εργάζονται με NEETS

Η ερευνητική δραστηριότητα που διεξάχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ECVET.OER.NEET

σχετικά με την προσπάθεια  «ορισμού των προφίλ των δημόσιων και ιδιωτικών Συμβούλων Σταδιοδρομίας που εργάζονται με τους NEET» πραγματοποιήθηκε με στόχο τον εντοπισμό των διαφορετικών επαγγελματικών προφίλ των Συμβούλων Καθοδήγησης,  που καλούνται να εργαστούν με έναν δύσκολο και πολύπλοκο στόχο, όπως οι NEETs, τόσο σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε τοπικό επίπεδο .

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στις ευρωπαϊκές χώρες-εταίρους του ECVET.OER.NEET: Ιταλία (Επαρχία Matera και Επαρχία Βιτσέντζα), Ισπανία: Περιφέρεια Βαλένθια, Πορτογαλία: Περιφέρεια Gondomar, Πολωνία: Περιφέρεια Lods και Ελλάδα: Περιφέρεια Αθηνών, με τη συμμετοχή πολλών Υπευθύνων Κέντρων και Συμβούλων που εργάζονται στο πλαίσιο των Υπηρεσιών Δημόσιας Απασχόλησης και των Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών.

Η έρευνα ξεκίνησε με τον ορισμό των “NEET” – “Νέοι εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης” – που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1999 σε ένα έγγραφο σχετικά με τη “μονάδα κοινωνικού αποκλεισμού” της βρετανικής κυβέρνησης. Εκείνη την εποχή, ήταν ένα πολύ μικρό φαινόμενο, που αναφερόταν σε συγκεκριμένες καταστάσεις κακουχιών και κοινωνικής περιθωριοποίησης. Μετά από 15 χρόνια, αυτοί οι νέοι που έχουν πια χάσει κάθε ελπίδα και δεν είναι πρόθυμοι να σπουδάσουν ούτε να αναζητήσουν εργασία, έχουν γίνει πολλοί.

Στην Ευρώπη, ο αριθμός τους εκτιμάται σε περίπου 14 εκατομμύρια. Η κατάσταση είναι δραματική, και στις ευρωπαϊκές χώρες της Μεσογείου (Κύπρος, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία και Ισπανία) όπου το ποσοστό NEET αυξήθηκε κατά περισσότερο από 7 ποσοστιαίες μονάδες από το 2007 έως το 2013, φθάνοντας στο ανώτατο όριο άνω του 20% στην Ιταλία, ακολουθούμενη από τη Βουλγαρία και την Ελλάδα. Από την άλλη πλευρά, το ποσοστό NEET μειώθηκε στη Γερμανία κατά την ίδια περίοδο από 8,9 σε 6,3%, στο Λουξεμβούργο (σε 5% το 2013) και τη Μάλτα (σε 10% το 2013), ενώ στην Αυστρία παρέμεινε αμετάβλητο (κάτω από 10%).

Είναι σημαντικό λοιπόν να προωθηθούν και να ενισχυθούν όλα τα προγράμματα που αποσκοπούν στην καταπολέμηση της διασποράς και της περιθωριοποίησης των NEETς , στην ενίσχυση και βελτίωση των επίσημων και ανεπίσημων δεξιοτήτων όλων των επαγγελματιών που εργάζονται σε εκπαιδευτικές δομές.

Το Ερευνητικό Έργο Erasmus+ ECVET.OER.NEET προσπάθησε να καθορίσει τα προφίλ των συμβούλων καθοδήγησης που εργάζονται με τους NEETs και να απαντήσουν σε κάποιο βαθμό σε αυτά τα ερωτήματα: τι θέλουμε / πρέπει να πούμε, πώς να το πούμε, ποια επικοινωνιακή διαδικασία να εφαρμοστεί με αυτούς τους ευπαθείς και ευαίσθητους νέους ανθρώπους, ποια είναι τα μονοπάτια για την σταδιοδρομία και πώς να αποδεχτούν και να αντιμετωπίσουν την αποτυχία.

Διαφορετικοί και πολυάριθμοι είναι οι επαγγελματίες / σύμβουλοι που ασχολούνται με αυτό το αντικείμενο: επαγγελματίες σταδιοδρομίας, εκπαιδευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, καθηγητές, μέντορες, δάσκαλοι αλλά και κοινωνιολόγοι. Σύμφωνα με τα στοιχεία που αποκαλύπτονται από την έρευνα που διεξήχθη σε πέντε χώρες των εταίρων, ο επαγγελματίας που είναι πιο κατάλληλος για να μετασχηματίσει την αντίληψη που έχει ένας νέος άνθρωπος είναι αυτός που, μπορεί να έχει όλες τις ιδιότητες των επαγγελματιών αυτών. Αυτό δίνει θέση σε μια πολύπλευρη φιγούρα, αυτή του συμβούλου υποστήριξης των νέων. Ένα επαγγελματικό προφίλ που στην ουσία θα στοχεύει περισσότερο στην «βελτίωση της αντίληψης που έχουν οι νέοι για τον εαυτό τους».

Ήταν οι πληροφορίες αυτές χρήσιμες;
ΝαιΌχι