Γλωσσική Ικανότητα (V Test)

Advanced Aptitude Tests – Γλωσσική Ικανότητα (V Test)

Τα Advanced Aptitude Tests (AAT) αποτελούν μία συστοιχία 12 ψυχομετρικών τεστ τα οποία στοχεύουν στην αξιολόγηση των ικανοτήτων του ατόμου, απαραίτητων στο πλαίσιο διαφόρων εργασιακών συνθηκών. Αξιολογείται, δηλαδή, το κατά…

Αριθμητική Ικανότητα (N Test)

Advanced Aptitude Tests – Αριθμητική Ικανότητα (N Test)

Τα Advanced Aptitude Tests (AAT) αποτελούν μία συστοιχία 12 ψυχομετρικών τεστ τα οποία στοχεύουν στην αξιολόγηση των ικανοτήτων του ατόμου, απαραίτητων στο πλαίσιο διαφόρων εργασιακών συνθηκών. Αξιολογείται, δηλαδή, το κατά…

Test Ικανοτήτων

Τεστ Ικανοτήτων – Classic Abilities Battery (CAB)

Το Tεστ Ικανοτήτων – Classic Abilities Battery (CAB) αποτελεί μια από τις τρεις κατηγορίες δοκιμασιών που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα προσανατολισμού e-mellon της ISON Psychometrica. Η συστοιχία CAB μετρά την έμφυτη…

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ερωτηματολόγιο Προσωπικότητας PTQ – Personality Traits Questionnaire

To Personality Traits Questionnaire (PTQ) αποτελεί ένα ψυχομετρικό εργαλείο αξιολόγησης της προσωπικότητας το οποίο αναλύει τα χαρακτηριστικά του εξεταζόμενου σε τέσσερις βασικούς παράγοντες: α) Ενεργοποίηση: Εξωστρέφεια ή Εσωστρέφεια, β) Τρόπο…