Κορονοϊός και Ψυχική Υγεία | Τί κάνουν οι μεγαλύτερες εταιρίες του κόσμου για να προστατέψουν τους υπαλλήλους τους;

Η νέα πραγματικότητα που διαμορφώθηκε μετά το ξέσπασμα την πανδημίας έφερε δραστικές αλλαγές τόσο στον εργασιακό χώρο, όσο και στην προσωπική καθημερινότητα των εργαζομένων. Αυτές οι αλλαγές, όπως για παράδειγμα το social distancing και η τηλεργασία, απέδειξαν πόσο σημαντική είναι η ενασχόληση των εταιριών με την ψυχική υγεία των εργαζομένων τους (employee wellness). Στο εξωτερικό,…