Η ISON Psychometrica συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα – C-GAME

C- Game / Επαγγελματικός Προσανατολισμός για παιδιά 12+ Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός και η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας, συγκαταλέγονται στις βασικές συμβουλευτικές υπηρεσίες της εταιρείας μας. Αναγνωρίζοντας νωρίς την υψηλή αξία τους στον…

C_Game_progect_eng

ISON Psychometrica – C-Game Project

Career Guidance has been one of the company’s core counselling services, acknowledging early on its high value in the individuals’ personal reflection and professional path. For this reason, the psychometric…

entre

Η ISON Psychometrica συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα – Entre-Forward

ENTRE-FORWARD / Κατάρτιση των εκπαιδευτών ενηλίκων με σκοπό την ενίσχυση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων και της επιχειρηματικότητας Η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας και ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός συγκαταλέγονται στις βασικές συμβουλευτικές υπηρεσίες της εταιρείας…

Η ISON Psychometrica συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα – 4.0 ANDCOM

H ISON Psychometrica επικεντρώνεται στον Ανθρώπινο Παράγοντα παρέχοντας αξιόπιστα εργαλεία και υπηρεσίες που συμβάλλουν αποτελεσματικά στην καλύτερη λήψη αποφάσεων πάνω σε θέματα που σχετίζονται με την ανθρώπινη συμπεριφορά και απόδοση.…