Διεθνείς Συνεργασίες

ΧΩΡΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ SITE
Austria
Donau-Universität Krems
Belgium Brussels
VVA Brussels S.p.r.l.
Bulgaria
Znam i Moga
Czech Republic
NVF
Czech Republic
Asociace vychovnych poradcu, o.s.
Finland
HAMEEN AMMATTIKORKEAKOULU OY
France
IRFTS CORSE
France
JCP-CONNECT SAS
France
SCRIPT AND GO
France
LEARN AND GO
France
Université de Rennes 1
France
COOPERATIVE D’INITIATIVE JEUNES
Germany
HDBA
Germany
Volkshochschule im Landkreis Cham e.V. – VHS-CHAM
Germany
Heidelberg University
Greece
CARITAS HELLAS
Greece
CERTH – Centre for Research and Technology Hellas
Greece
INTRASOFT INTERNATIONAL
Greece
ODYSSEA
Italy
ASEV- Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa Spa
Italy
CSP-Centro Studi Pluriversum
Italy
CIVIFORM
Italy
Ente di Formazione I.RI.GEM.
Italy
PROVINCIA di VICENZA
Italy
STUDIO RISORSE
Italy
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA
Italy
PROVINCIA di MATERA
Italy
MediaEra
Lithuania
SOCIALINIU INOVACIJU FONDAS
Lithuania
KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS
Netherlands
STC-R
Netherlands
Van Ede & Partners
Netherlands
NICE FOUNDATION
Poland
AHE.LODZ-University of Humanities and Economics
Poland
CWEP – CENTRUM WSPIERANIA EDUKACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Poland
DANMAR-COMPUTERS.COM
Portugal
União das Freguesias de Gondomar – UF-GVJ
Portugal
Mindshift Talent Advisory lda
Romania
IES: Institute of Educational Sciences
Romania
ODIP
Romania
UMFST-Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade”
Romania
SC Ludor Engineering SRL
Romania
Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala
Serbia
BEOGRADSKA OTVORENA SKOLA
Slovakia
K.A.B.A. Slovensko
Slovakia
TeCeMko
Spain
DEP INSTITUTE
Spain
Diputació de Barcelona-DIBA
Spain
Fundacion Cibervoluntarios
Spain
Fundación CV Pacto Empleo Valencia (FCVPE) – VALENCIACTIVA
Spain
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
UK
Aspire-igen Group Limited