ecvet

ECVET Eramus+ | Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Προγράμματος Δια Ζώσης για τη Βελτίωση των Δεξιοτήτων Συμβούλων Σταδιοδρομίας που εργάζονται με NEETS

Ο γενικός στόχος του έργου ECVET.OER.NEET ήταν να βελτιώσει τις τεχνικές δεξιότητες των επαγγελματιών που εργάζονται σε δημόσια και ιδιωτικά κέντρα απασχόλησης και εκπαιδευτές που ασχολούνται στον τομέα του επαγγελματικού…

ecvet

ECVET Eramus+ | Εργαλείο Αξιολόγησης Δεξιοτήτων των Συμβούλων Σταδιοδρομίας που εργάζονται με NEETS: Κατευθυντήριες Γραμμές & Εργαλεία Αξιολόγησης

Είναι πολύ σημαντικό για την Ευρώπη να διαθέτει εξειδικευμένους και καταρτισμένους επαγγελματίες, των οποίων η δραστηριότητα εμπλουτίζεται από την επίσημη εκπαίδευση έως τη μάθηση που αποκτάται με άτυπους ή ανεπίσημους…

ecvet

ECVET Eramus+ | Το Προφίλ των Δεξιοτήτων των Συμβούλων Σταδιοδρομίας που εργάζονται με NEETS

Μέσα από αυτό το  παραδοτέο IO4, οι Εταίροι του Έργου ECVET.OER.NEET  περιέγραψαν τις κύριες δραστηριότητες και τις εκπαιδευτικές ενότητες που προωθούν την ορθή εκτέλεση των εργασιών κάθε βασικής δραστηριότητας ενός…

ecvet

ECVET Eramus+ | Ανάλυση των Αναγκών Εκπαίδευσης των Συμβούλων Σταδιοδρομίας που εργάζονται με NEETS

Η ερευνητική δραστηριότητα που διεξάχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ECVET.OER.NEET  σχετικά με την προσπάθεια  «ανάλυσης των αναγκών εκπαίδευσης των Συμβούλων Σταδιοδρομίας» αποσκοπούσε στη διαμόρφωση αποτελεσματικών στρατηγικών κατάρτισης και την ανάπτυξη…

Guiding Cities Eramus+ |«Προλαμβάνοντας τη Σχολική Διαρροή μέσω του Επαγγελματικού Προσανατολισμού: μελέτη καλών πρακτικών»

Η Μελέτη για τις καλές πρακτικές καταγράφει τις πρακτικές που συγκεντρώθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος του έργου Guiding Cities. Ως καλές πρακτικές, θεωρήθηκαν μέθοδοι ή τεχνικές που είχαν δείξει σταθερά…

Guiding Cities Eramus+ | Μοντέλο GCities, Ερωτηματολόγιο GSities

Το Μοντέλο και το Ερωτηματολόγιο που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος Guiding Cities μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την καταγραφή του επιπέδου απόδοσης και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού,…

Η ISON Psychometrica συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα – Guiding Cities

Το πρόγραμμα Guiding Cities το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Erasmus+ (Νο 2014-1-ES01-KA201-004830),  είχε ως σκοπό να ενώσει τους φορείς χάραξης πολιτικής και των ενδιαφερόμενων φορέων στον τομέα της εκπαίδευσης…

improve

IMPROVE project | Οδηγός Πιστοποίησης Προσόντων Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Η βελτίωση της δια βίου μάθησης αποτελεί, για τις επόμενες δεκαετίες, κύριο στόχο όλων των φορέων κυβερνητικών και μη καθώς και των ειδικών που δραστηριοποιούνται στο χώρο της εκπαίδευσης και…

improve

Η ISON Psychometrica συμμετέχει στο πρόγραμμα IMPROVE – Οδηγός Πιστοποίησης Προσόντων Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Το έργο IMPROVE (510640-LLP-1-2010-1-IT-GRUNDTVIG-GMP) είναι ένα διεθνές έργο που συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα στα πλαίσια του προγράμματος Grundtvig «Δια Βίου Εκπαίδευση». Το πρόγραμμα Grundtvig ήταν ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδότησης…