ΚΥΚΛΟΣ 5 ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

Για τους εργαζόμενους ή/και τα μέλη της οικογένειάς τους με στοχευμένες παρεμβάσεις

ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ 24ΩΡΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Για εργαζομένους και μέλη της οικογένειάς τους

ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΤΩΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Αναφορικά με ζητήματα που απασχολούν το σύγχρονο άνθρωπο

Κερδίζουν όλοι!

H υπηρεσία we4you ™ δεν απευθύνεται μόνο σε εταιρείες και οργανισμούς. Ο καθένας που αισθάνεται οτι χρειάζεται υποστήριξη για να αντιμετωπίσει μια δύσκολη ψυχολογική κατάσταση μπορεί να αξιοποιήσει αυτή την υπηρεσία. Η απόλυτη εχεμύθια είναι αυτονόητη

pexels pixabay 461049
Οι άνθρωποι
 • Δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων, σκέψεων και προβληματισμών 
 • Ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και τρόπων συμπεριφοράς
 • Ανάπτυξη νέων και εναλλακτικών τρόπων επικοινωνίας
 •  Ανάπτυξη θετικής στάσης ζωής
 • Ενίσχυση ψυχικής ανθεκτικότητας
 • Διατήρηση ατομικότητας με σεβασμό στο διαφορετικό
pexels fauxels 3183197 1

Οι οργανισμοί

 • Εργασιακής δέσμευσης
 • Ενίσχυση εργασιακής απόδοσης και παραγωγικότητας
 • Μείωση turnover
 • Καλύτερο εργασιακό κλίμα- Μείωση συγκρούσεων μεταξύ εργαζομένων
 • Καλύτερη ετοιμότητα και άμεση ανταπόκριση (από τη πλευρά της Διοίκησης) στις ανάγκες/αιτήματα των εργαζομένων

“Με βασικές αρχές την εχεμύθεια και την εμπιστευτικότητα, παρέχουμε συνεδρίες συμβουλευτικής με σκοπό την υποστήριξη και διαχείριση ζητημάτων που αφορούν την παρούσα φάση της ζωής σας”
Καλέστε μας στο : 210642001