Το μέλλον του HR | Πού πρέπει να εστιάσουμε, και τί πρέπει να περιμένουμε;

Η άφιξη του κορονοϊού αποτέλεσε παράγοντα δραματικών αλλαγών, τόσο στη παγκόσμια οικονομία, όσο και στο εργατικό δυναμικό. Από τον τρόπο που εργαζόμαστε, το μέρος που δουλεύουμε, τις τεχνολογίες που αξιοποιούμε, και τις επικοινωνίες που χρησιμοποιούμε, ο νέος ιός ήρθε να αλλάξει τα δεδομένα σε παγκόσμιο επίπεδο. Μια αλλαγή τέτοιου μεγέθους αναδεικνύει και υπογραμμίζει τη ζωτική…