Η σελίδα αυτή δεν είναι διαθέσιμη μέσω του Internet Explorer 6.

H έκδοση 6.0 του Internet Explorer, που χρησιμοποιείτε, είναι ένα πρόγραμμα με πολλά προβλήματα και κενά ασφαλείας και δεν υποστηρίζεται πλεόν απο τα σύγχρονα websites.

Σας συνιστούμε να αναβαθμίσετε την έκδοση του Internet Explorer σε 8.0 ή να χρησιμοποιήσετε κάποιον άλλο εναλλακτικό browser:

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Η ISON διαθέτει μεγάλη εμπειρία οργάνωσης Ομάδων Έργου με στελέχη που διαθέτουν μακρόχρονη και διεθνή εμπειρία στο χώρο της Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Βασισμένη σε αυτήν, προσφέρει ένα πλέγμα ερευνητικών, συμβουλευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών, κατάλληλων για την υλοποίηση  προγραμμάτων που συνάδουν με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκούς πόρους.

Τα συστήματα και οι υπηρεσίες που παρέχει η ISON υποστηρίζονται από πιστοποιημένες μεθοδολογίες και αναφέρονται σε διάφορες όψεις της εκπαιδευτικής ή συμβουλευτικής δραστηριότητας, αναλόγως των απαιτήσεων κάθε έργου. Ειδικότερα, η ISON ασχολείται με:
  • Διενέργεια ερευνών και εκπόνηση μελετών κοινωνικού περιεχομένου στα πλαίσια του Erasmus+ κ.α.
  • Μεταφορά τεχνογνωσίας και οργάνωση παροχής υπηρεσιών σχετικών με τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό & τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ατόμων και ομάδων όλων των ηλικιών και των κοινωνικών κατηγοριών
  • Συστήματα αξιολόγησης καταρτιζομένων, εκπαιδευτών, εκπαιδευτικής διαδικασίας και διαχειριστικής αρτιότητας
  • Τεχνική & μεθοδολογική υποστήριξη ΜΚΟ σε κοινωφελείς δράσεις στην Ελλάδα & το εξωτερικό
  • Ex ante και ex post εξωτερικές αξιολογήσεις δράσεων σχετικών με την εκπαίδευση, κατάρτιση, κοινωνική ενσωμάτωση και προώθηση στην απασχόληση

Οι υπηρεσίες που αφορούν στην υποστήριξη της υλοποίησης προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στοχεύουν αφενός στη διασφάλιση των καταλληλότερων όρων υλοποίησης των εκπαιδευτικών διαδικασιών και αφετέρου στην εξατομικευμένη μεταχείριση κάθε συμμετέχοντα σε αυτές, μέσω έγκυρων και δοκιμασμένων μεθόδων και εργαλείων, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόζονται στις εκάστοτε απαιτήσεις για την ανάπτυξη της απασχολησιμότητας.

 

 

Χώρα

Επωνυμία

Ιστοσελίδα

logo

ITALY

ASEV

www.asev.it

 

CZ

NTF

www.nvf.cz/spps

 

SPAIN

DEP Institut

http://www.dep.net

 

ROMANIA

ODIP

www.odip.ro

 

GERMANY

Heidelberg university

www.beratungswissenschaft.de,

www.ibw.uni-heidelberg.de

 

SPAIN

Diputació de Barcelona

http://www.diba.cat/educacio/orientacio

ROMANIA

IES: Institute of Educational Sciences 

http://www.ise.ro/

 

ITALY

MediaEra

www.mediaera.it

 

ITALY

Centro Studi Pluriversum

www.pluriversum.eu

 

ITALY

Studio Risorse

www.studiorisorse.it

 

ITALY

Provincia di Matera

www.provincia.matera.it

 ITALY

Ente di Formazione I.RI.GEM.

www.irigem.it

ITALY

Provincia di Vicenza

www.provincia.vicenza.it

 

PORTUGAL

União das Freguesias de Gondomar

http://www.uf-gvj.pt/

 

SPAIN

Fundación CV Pacto Empleo Valencia (FCVPE)

 http://fcvpe.es/

 

POLLAND

University of Humanities and Economics

www.ahe.lodz.pl

 
0
0
0
s2sdefault