Η σελίδα αυτή δεν είναι διαθέσιμη μέσω του Internet Explorer 6.

H έκδοση 6.0 του Internet Explorer, που χρησιμοποιείτε, είναι ένα πρόγραμμα με πολλά προβλήματα και κενά ασφαλείας και δεν υποστηρίζεται πλεόν απο τα σύγχρονα websites.

Σας συνιστούμε να αναβαθμίσετε την έκδοση του Internet Explorer σε 8.0 ή να χρησιμοποιήσετε κάποιον άλλο εναλλακτικό browser:

Εκπαίδευση

Εκπαιδεύσεις για επιχειρήσεις


Εκπαίδευση Στελεχών σε σύγχρονες μεθόδους αξιολόγησης
Απευθύνεται σε
:

Σε στελέχη του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού Εταιριών που επιθυμούν να βελτιώσουν τη διαδικασία επιλογής και αξιολόγησης των συνεργατών τους.


Αντικείμενο :

Έχει αποδειχθεί από την εμπειρία, , ότι με την εξέταση των θεμελιωδών χαρακτηριστικών των υποψηφίων, επιτυγχάνεται πολύ ακριβέστερη πρόβλεψη της εργασιακής απόδοσης απ’ ότι με την εξέταση δευτερογενών χαρακτηριστικών, όπως γίνεται με απλούστερα τεστ.

Κατόπιν αυτού, για την αξιολόγηση των προσωπικών χαρακτηριστικών και ικανοτήτων-δεξιοτήτων των συμμετεχόντων, η ISON προτείνει να χρησιμοποιηθούν έγκυρα επιστημονικά εργαλεία σταθμισμένα στον ελληνικό πληθυσμό, που έχουν χρησιμοποιηθεί με επιτυχία για την επιλογή προσωπικού σε ανάλογες θέσεις.


Στόχοι: 

 • Εξοικείωση με τεχνικές χορήγησης και βαθμολόγησης ψυχομετρικών εργαλείων
 • Ενδυνάμωση του πληροφοριακού υλικού γύρω από την προσωπικότητα, τις αξίες, τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες των συνεργατών
 • Βελτίωση της διαδικασίας επιλογής και αξιολόγησης του προσωπικού. Πιο έγκυρα αποτελέσματα για την προσωπικότητα, τις αξίες, τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες των συνεργατών


Διάρκεια: 16 ώρες ή 8 ώρες συνοπτικά

0
0
0
s2sdefault

Performance Management

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣAπευθύνεται

Σε managers, στελέχη του τμήματος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και σε ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων.


Αντικείμενο


Οι αυξανόμενες απαιτήσεις σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον επιβάλλουν την συνεχή βελτίωση των καθημερινών πρακτικών σε όλους τους οργανισμούς που επιθυμούν να διατηρούν και να αυξάνουν την ανταγωνιστικότητά τους. Η διαχείριση της απόδοσης είναι ένας τρόπος για καλύτερα αποτελέσματα από τούς οργανισμούς, τις ομάδες και τα άτομα κατανοώντας και επιτυγχάνοντας τους στόχους και τα πρότυπα του οργανισμού.

ΣΤΟΧΟΣ

Η διαχείριση απόδοσης είναι ένας στρατηγικός τρόπος για να ρυθμιστεί η επιχείρησή σας, προωθώντας την οργανωτική ευθυγράμμιση, την αποτελεσματική επικοινωνία και τη σαφή υπευθυνότητα. Αυτό το σεμινάριο βοηθάει στο να μάθουν οι συμμετέχοντες τις πραγματικές στρατηγικές για τον τρόπο με τον οποίο ένα περιεκτικό σύστημα διαχείρισης απόδοσης μπορεί να οδηγήσει στην ενισχυμένη απόδοση και την τρέχουσα επιτυχία για την οργάνωσή σας.

Διάρκεια

16  ώρες ή και 8 ώρες συνοπτικά


0
0
0
s2sdefault

Διαχείριση Κρίσεων όπου απειλούνται ζωές


Χειρισμός τρομοκρατικών, εγκληματικών κ.α. ένοπλων επιθέσεων


 

Απευθύνεται Σε:

Όλους τους εργαζομένους που διατρέχουν τον κίνδυνο να βρεθούν απειλούμενοι ή όμηροι ως συνέπεια της θέσης εργασίας τους.

antikeimeno

Η εγκληματικότητα και η τρομοκρατία σήμερα έχουν εκλάβει μεγάλες διαστάσεις, αγγίζοντας έντονα πλέον και τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα.

Οι μορφές που μπορεί να πάρουν, ποικίλουν κάθε φορά ανάλογα με τους στόχους που πλήττονται και δεν παύουν να αποτελούν ουσιαστική απειλή κατά της ακεραιότητας των ατόμων, επιφέροντας το ίδιο καταστροφικές συνέπειες σε άτομα και Οργανισμούς.

Το γεγονός αυτό καθιστά επιτακτική την ανάγκη για εκπαίδευση των εργαζομένων σε εταιρείες ή οργανισμούς που είναι πιθανόν να αποτελέσουν στόχους εγκληματικών ή τρομοκρατικών ομάδων σε θέματα διαχείρισης κρίσιμων καταστάσεων. Μάλιστα, είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι η απειλή μειώνεται όταν ο εισβολέας (τρομοκράτης, κοινός εγκληματίας ή ψυχικά διαταραγμένη προσωπικότητα) γνωρίζει ότι η επιχείρηση είναι προετοιμασμένη να τον αντιμετωπίσει.

Στοχοι Σεμιναριου

 • Καλύτερος έλεγχος των αντιδράσεων κατά τη διάρκεια μιας κρίσης, ώστε να σωθούν ανθρώπινες ζωές
 • Μείωση των συνεπειών στη λειτουργία της επιχείρησης μετά από μια επίθεση.


Διάρκεια : 16 ώρες ή 8 ώρες συνοπτικά

0
0
0
s2sdefault

Οργανωτική Συμπεριφορά


ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ:

Επιχειρήσεις που επιθυμούν να ευαισθητοποιηθούν στους κανόνες της ανθρώπινης συμπεριφοράς στην εργασία ώστε να βελτιώσουν τις συνθήκες της και να αυξήσουν την παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητά της.

Αντικείμενο

Η εργασία μέσα σε έναν οργανισμό απαιτεί από τα άτομα την υιοθέτηση διαφορετικών ρόλων κάτω από διαφορετικές περιστάσεις. Η έννοια της οργανωτικής συμπεριφοράς σχετίζεται με το πώς οι άνθρωποι που εργάζονται σε έναν οργανισμό αντιδρούν, ατομικά ή ως μέλη μιας ομάδας, σύμφωνα με τη δομή, τις διαδικασίες και τους στόχους του οργανισμού.

Η υιοθέτηση από το ανθρώπινο δυναμικό μιας οργανωτικής συμπεριφοράς σύμφωνα με τους σκοπούς και τους στόχους ενός οργανισμού είναι ιδιαίτερα σημαντική αφού έτσι διευκολύνεται η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του, διασφαλίζεται η αποτελεσματική επικοινωνία στο εσωτερικό του και προετοιμάζεται η εισαγωγή σύγχρονων ιδεών για την προσαρμογή τους στα νέα δεδομένα της τεχνολογίας.

ΣΤΟΧΟΣ

Με την πραγματοποίηση του Σεμιναρίου «Οργανωτική Συμπεριφορά» θα καταστεί εφικτή η πραγματοποίηση των παρακάτω στόχων :

q       H υιοθέτηση μιας κοινής οργανωτικής συμπεριφοράς

q       Η δημιουργία μιας βάσης πάνω στην οποία θα στηριχτούν η ομαλή επικοινωνία και αμοιβαία κατανόηση

q       H ανάπτυξη αρχών και κανόνων μιας ενιαίας οργανωτικής κουλτούρας

q       Η κατανόησης της διαφορετικότητας των ατόμων για τη βελτίωση της ομαδικής εργασίας

Διάρκεια

16  ώρες ή και 8 ώρες συνοπτικά

0
0
0
s2sdefault

Διαχείριση Χρόνου

TΙΜΕ MANAGEMENT


Απευθύνεται Σε:

Επιχειρήσεις που επιθυμούν την αύξηση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητάς τους μέσω της αξιοποίησης του εργασιακού χρόνου του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολούν.


Antikeimeno

H επιτυχημένη οργάνωση και λειτουργία κάθε σύγχρονης εταιρείας είναι άμεσα και ουσιαστικά συνυφασμένη με τον προγραμματισμό σε όλα τα επίπεδα. Μέσα από το συστηματικότερο προγραμματισμό, οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση θα αξιοποιήσουν καλύτερα τις δυνατότητές τους  και θα μπορέσουν να αποφεύγουν άσκοπη κόπωση, αυξάνοντας το ποσοστό του παραγωγικού εργασιακού χρόνου και μειώνοντας τις καθυστερήσεις και τα λάθη.

Το Time Management αποτελεί στις μέρες μας μια ευρέως καθιερωμένη πρακτική η οποία υιοθετείται από μεγάλους οργανισμούς σε ολόκληρη την υφήλιο για τη βελτίωση της ποιότητας και της ποσότητας των αποτελεσμάτων της εργασιακής διαδικασίας. Η κυριότερη προσφορά του Time Management είναι ότι παρέχει στις εταιρείες που το χρησιμοποιούν τη δυνατότητα να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα τους μέσω της καλύτερης διαχείρισης των ανθρωπίνων πόρων

Στοχοι Σεμιναριου

 • Διάγνωση και αντιμετώπιση των παραγόντων που καθιστούν την εργασία αναποτελεσματική
 • Αποφυγή αναβλητικότητας
 • Καθορισμός προτεραιοτήτων
 • Δημιουργία συνολικής εικόνας ελέγχου των εργασιακών καταστάσεων
 • Εποικοδομητική εκμετάλλευση του εργασιακού χρόνου
 • Βελτίωση της επικοινωνίας στον εργασιακό χώρο
 • Αποτελεσματική ανάθεση έργου
 • Ανάπτυξη δεκτικότητας προς την αλλαγή συνηθειών
 • Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των συσκέψεων


Διάρκεια

16  ώρες ή και 8 ώρες συνοπτικά

0
0
0
s2sdefault