Η σελίδα αυτή δεν είναι διαθέσιμη μέσω του Internet Explorer 6.

H έκδοση 6.0 του Internet Explorer, που χρησιμοποιείτε, είναι ένα πρόγραμμα με πολλά προβλήματα και κενά ασφαλείας και δεν υποστηρίζεται πλεόν απο τα σύγχρονα websites.

Σας συνιστούμε να αναβαθμίσετε την έκδοση του Internet Explorer σε 8.0 ή να χρησιμοποιήσετε κάποιον άλλο εναλλακτικό browser:

Minnesota Multipahsic Personality Inventory®2 (MMPI®2)

MMPI-2

Πολυφασικό Ερωτηματολόγιο Προσωπικότητας της Μιννεσότα MMPI®-2

 

Το τεστ προσωπικότητας MMPI®-2 αποτελεί το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο και περισσότερο διερευνθέν εργαλείο για την αξιολόγηση της ενήλικης ψυχοπαθολογίας στον κόσμο. Το MMPI®-2 περιέχει 120 δείκτες  (κλινικές κλίμακες και υποκλίμακες, κλίμακες ανά κατηγορία καθώς και συμπληρωματικές κλίμακες), καθώς και 8 κλίμακες εγκυρότητας.

Πού χρησιμοποιείται

To τεστ προσωπικότητας MMPI®-2 χρησιμοποιείται στην κλινική πράξη για διάγνωση ψυχοπαθολογίας, για να αναγνωρίζονται κρίσιμοι ψυχολογικοί παράγοντες στην επιλογή προσωπικού για ευαίσθητες θέσεις επικινδυνότητας ή ασφαλείας και σε δικαστικά πλαίσια.

Σε κλινικό πλαίσιο το MMPI®-2 είναι απαραίτητο για:

 • Αξιολόγηση συμπτωμάτων κοινωνικής και προσωπικής δυσλειτουργίας
 • Διαμόρφωση κλινικών διαγνώσεων
 • Σχεδιασμό στρατηγικών αποτελεσματικής θεραπείας
 • Αξιολόγηση συμμετεχόντων σε προγράμματα απεξάρτησης και επιλογή των κατάλληλων θεραπευτικών προσεγγίσεων

Βασικά χαρακτηριστικά για την επιλογή προσωπικού που αναγνωρίζονται από το MMPI®-2 περιλαμβάνουν:

 • Αντικοινωνική συμπεριφορά (μετρήσιμη από την κλίμακα 4 του MMPI®-2).
 • Διαπροσωπική δυσπιστία (μετρήσιμη από την κλίμακα 6 του MMPI®-2.
 • Παρεκκλίνουσες σκέψεις και συμπεριφορές (μετρήσιμη από την κλίμακα 8 του MMPI®-2).
 • Συναισθηματική αστάθεια (μετρήσιμη από τις κλίμακες 2 και 9 του MMPI®-2).
 • Ισχύς του Εγώ (μετρήσιμη από την κλίμακα Εs του MMPI®-2).
 • Ενοχική προδιάθεση (μετρήσιμη από την κλίμακα 7 του MMPI®-2).
 • Προδιάθεση για κατάχρηση ουσιών (μετρήσιμη από την κλίμακα MAC-R, APS και AAS του MMPI®-2)
 • Επιπλέον χρησιμοποιείται στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας και στη συμβουλευτική γάμου και οικογένειας

Κλίμακες

 • 8 Κλίμακες Εγκυρότητας
 • 5 Υποκλίμακες Υπερβολικής Παρουσίασης του Εγώ
 • 10 Κλινικές Κλίμακες
 • 9 Αναδομημένες Κλινικές Κλίμακες (ΑΚ)
 • 15 Κλίμακες Περιεχομένου
 • 27 Κλίμακες Δομικών Στοιχείων Περιεχομένου
 • 20 Συμπληρωματικές Κλίμακες
 • 31 Κλινικές Υποκλίμακες (Harris-Lingoes και Υποκλίμακες Κοινωνικής Εσωστρέφειας)

Ειδικά χαρακτηριστικά που μετρώνται

 • Υποχονδρίαση (hypochondriasis)
 • Κατάθλιψη (depression)
 • Υστερία (hysteria)
 • Ψυχοπαθητική απόκλιση (psychopathic deviance)
 • Ταύτιση με το φύλο (masculinity-femininity)
 • Παράνοια (paranoia)
 • Αγχώδεις αντιδράσεις (anxiety reactions)
 • Σχιζοφρένεια (schizophrenia)
 • Υπομανία (hypomania)
 • Κοινωνική εσωστρέφεια (social introversion)
 • Άγχος
 • Απώθηση
 • Ισχύς του Εγώ
 • Κυριαρχία
 • Κοινωνική Ευθύνη
 • Κολεγιακή Δυσπροσαρμοστικότητα
 • Διαταραχή Μετα- Τραυματικού Στρες
 • Κλίμακα Συζυγικού ’γχους
 • Εχθρότητα
 • Υπερ- Ελεγχόμενη Εχθρότητα
 • Κλίμακα Αλκοολισμού του MacAndrew- Αναθεωρημένη
 • Κλίμακα Παραδοχής της Εξάρτησης
 • Κλίμακα Λανθάνουσας Εξάρτησης
 • Κλίμακες Ρόλου του Φύλου
 • Επιθετικότητα
 • Ψύχωση
 • Έλλειψη Κινήτρων
 • Αρνητικό Συναίσθημα / Νευρωτισμός
 • Εσωστρέφεια / Χαμηλό Θετικό Συναίσθημα

Υλικό: Εγχειρίδια Αξιολόγησης & Ερμηνείας των Αποτελεσμάτων 

"Χορήγηση, Βαθμολόγηση & Ερμηνεία του MMPI®-2"
Βασισμένο στην αναθεωρημένη έκδοση του 2001 του Πανεπιστημίου της Μιννεσότα των: James N. Butcher, John R. Graham, Yossef S. Ben-Porath, Auke Tellegen, W. Grant Dahlstrom, and Beverly Kaemmer, Coordinator for the Press. For the Greek Translation: ISON Psychometrica Μετάφραση στα ελληνικά: ISON Psychometrica 


Αναδομημένες Κλινικές Κλίμακες Δημιουργία & Στάθμιση"
Βασισμένο: Test Monograph Copyright © 2003 by the Regents of the University of Minnesota: Auke Tellegen, Yossef S. Ben-Porath, John L. McNulty, Paul A. Arbisi, John R. Graham, and Beverly Kaemmer, Coordinator for the Press. Μετάφραση στα ελληνικά: ISON Psychometria 

 • Ερωτηματολόγια
 • Φύλλα Απαντήσεων
 • Λογισμικό Παραγωγής Αποτελεσμάτων

Παραγωγή αποτελεσμάτων

Η Διόρθωση των φύλλων απαντήσεων γίνεται αυτόματα από τον υπολογιστή και παράγονται κατευθείαν τα διαγράμματα των αποτελεσμάτων

Προϋποθέσεις

Το τεστ διατίθεται σε ψυχολόγους που έχουν λάβει την εξειδικευμένη εκπαίδευση στη χρήση και ερμηνεία του τεστ. Η ISON διοργανώνει τρεις φορές ετησίως αντίστοιχες εκπαιδεύσεις.

Προσφέρονται υπηρεσίες χορήγησης, διόρθωσης & παραγωγής αποτελεσμάτων.

 ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ MMPI®-2

Το τεστ προσωπικότητας MMPI®-2 δημοσιεύθηκε το 1989, αναθεωρώντας το αρχικό MMPI® και εισάγοντας ένα μεγάλο αριθμό σημαντικών αλλαγών. Κατ' αρχάς, εισήχθησαν νόρμες που είναι πολύ πιο αντιπροσωπευτικές του πληθυσμού. Δεύτερον, παρουσιάστηκε ένα συνεπέστερο σχήμα (format) για τις Τ τιμές για τις κλινικές κλίμακες (εκτός από την 5 και την 0) και τις κλίμακες περιεχομένου. Αντί να καθορίζονται απλές γραμμικές Τ τιμές από το μέσο όρο του απόλυτου σκορ και τις τυπικές αποκλίσεις για μια κλίμακα, δημιουργήθηκαν ομοιόμορφες Τ τιμές, προκειμένου να παράγουν ουσιαστικά το ίδιο εύρος και κατανομή για όλες τις κλίμακες. Τρίτον, οι ερωτήσεις διορθώθηκαν, προκειμένου να εξαλειφθεί τυχόν ασάφεια ή φυλετική διατύπωση και το ξεπερασμένο περιεχόμενο, ενώ παράλληλα διαγράφηκαν οι ερωτήσεις με αμφισβητήσιμο περιεχόμενο.

Το MMPI®-2 εισήγαγε τρεις κλίμακες εγκυρότητας - FB, VRIN, και TRIN - που συμβάλλουν σημαντικά στην αναγνώριση των μη έγκυρων προφίλ. Αυτές οι τρεις κλίμακες, μαζί με το FP και το S - μέτρα εγκυρότητας που δημιουργήθηκαν μετά την δημοσίευση του MMPI®-2και που πραγματεύονται στην ερευνητική βιβλιογραφία του εργαλείου- έχουν προστεθεί στο προφίλ των κλιμάκων εγκυρότητας και των κλινικών κλιμάκων του MMPI®-2.

Επίσης προστίθενται στo MMPI®-2 οι κλίμακες τμημάτων περιεχομένου (Ben- Porath & Sherwood, 1993), που συμβάλλουν στην ερμηνεία των κλιμάκων περιεχομένου. Αυτό το αναθεωρημένο εγχειρίδιο εισάγει ένα νέο σύνολο συμπληρωματικών κλιμάκων, το PSY 5, που αναπτύσσεται από τους Harkness, McNulty και Ben-Porath (1995). Αυτές οι κλίμακες βασίζονται στο μοντέλο PSY 5 προσωπικότητας και ψυχοπαθολογίας που δημιουργήθηκε από τον Harkness και τους συνεργάτες του.

Το 2000 παρουσιάστηκαν οι ΑΚ Κλίμακες που κατασκευάστηκαν με σκοπό να διατηρήσουν τις σημαντικές περιγραφικές ιδιότητες των υπαρχουσών Κλινικών Κλιμάκων του MMPI®-2 και να ενισχύσουν παράλληλα την ιδιαιτερότητά τους. Αναπτύχθηκε μία μέτρηση Αποθάρρυνσης (Demoralization), μια ευρεία, συγκινησιακά-χρωματισμένη διάσταση, η οποία αντιπροσωπευόταν, ως ένα βαθμό, σε κάθε μια από τις Κλινικές Κλίμακες. Στη συνέχεια, διεξήχθησαν χωριστές αναλύσεις για τις δέκα βασικές Κλινικές Κλίμακες με σκοπό να προσδιορίσουμε τα ιδιαίτερα βασικά χαρακτηριστικά της κάθε μιας, αφού απομακρύναμε την διακύμανση της Αποθάρρυνσης. Συγκεντρώθηκαν, έπειτα, ένα σύνολο κλιμάκων πυρήνος (Seed Scales), προκειμένου να εντοπισθούν τα βασικά χαρακτηριστικά και κάθε Seed Scale συσχετίσθηκε και με τα 567 λήμματα του MMPI®-2.

Βάσει των συσχετίσεων αυτών αναπτύχθηκε ένα σύνολο κλιμάκων ΑΚ προκειμένου να παρουσιαστούν τα ιδιαίτερα βασικά χαρακτηριστικά κάθε Κλινικής Κλίμακας.

Εντούτοις, η ανάπτυξη των εννέα Αναδομημένων Κλινικών Κλιμάκων περιέλαβε αναλύσεις και των δέκα Κλινικών Κλιμάκων. Ένας μικρός αριθμός τελικών βελτιώσεων των κλιμάκων έγινε με τη βοήθεια των κατάλληλων εξωτερικών (extra-test) δεδομένων κριτηρίου.

Οι ψυχομετρικές αναλύσεις έδειξαν ότι οι ΑΚ Κλίμακες είναι τουλάχιστον τόσο αξιόπιστες, όσο και οι αντίστοιχες Κλινικές Κλίμακες.

Από το Πανεπιστήμιο της Μιννεσότα η διάθεση και υποστήριξη του ιστορικού MMPI® διακόπηκε οριστικά το 1999. Από την κυκλοφορία του MMPI®-2, έχουν δημοσιευθεί περισσότερα από 2.000 επιστημονικά άρθρα παρουσιάζοντας μελέτες που το συμπεριλαμβάνουν. Σήμερα (2017) κυκλοφορούν πάνω από 250 βιβλία που το MMPI®-2 αναφέρεται στον τίτλο τους.

Πρόσφατες μελέτες έχουν εστιάσει στους τρόπους με τους οποίους πρέπει να ερμηνεύονται οι τυποποιημένες κλίμακες και οι κωδικοί τύποι, στην εγκυρότητα των πρόσφατα αναπτυγμένων κλιμάκων και στη συμβολή του MMPI®-2 όσον αφορά την αξιολόγηση σε μια ευρεία ποικιλία περιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένης της διανοητικής υγείας νοσηλευομένων και εξωτερικών ασθενών, της επιλογής προσωπικού, στη δικαστική και σωφρονιστική χρήση. Δεδομένου ότι αυτή η μεγάλη εμπειρική βάση δεδομένων συνεχίζει να αυξάνεται, μαθαίνουμε διαρκώς περισσότερα για την αποτελεσματική χρήση το MMPI®-2.

Το MMPI®-2 κατατάσσεται στην κορυφαία θέση των τεστ προσωπικότητας όλου του κόσμου.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να παραγγείλετε κωδικούς χρήσης, παρακαλούμε τηλεφωνήστε στο 210 6420001, ή κάντε κλικ εδώ

0
0
0
s2sdefault