Η σελίδα αυτή δεν είναι διαθέσιμη μέσω του Internet Explorer 6.

H έκδοση 6.0 του Internet Explorer, που χρησιμοποιείτε, είναι ένα πρόγραμμα με πολλά προβλήματα και κενά ασφαλείας και δεν υποστηρίζεται πλεόν απο τα σύγχρονα websites.

Σας συνιστούμε να αναβαθμίσετε την έκδοση του Internet Explorer σε 8.0 ή να χρησιμοποιήσετε κάποιον άλλο εναλλακτικό browser:

Τεστ για αναγνώριση Τρόπου Λήψης Αποφάσεων

Decision Profile

Αναγνωρίζει τις στάσεις και τα πιστεύω ατόμου που επηρεάζουν τις επιλογές του και τη διαδικασία λήψης απόφασης τόσο στην προσωπική του ζωή όσο και στο χώρο εργασίας, καθώς και τις προσδοκίες που χαρακτηρίζουν αυτή τη διαδικασία. Δεν μετράει χαρακτηριστικά προσωπικότητας αλλά σε συνδυασμό με κάποιο αντίστοιχο τεστ, μπορεί να δώσει μια ολοκληρωμένη και περιεκτική εικόνα του ατόμου.

Απαρτίζεται από 13 διπολικές κλίμακες που αξιολογούν τη στάση του ατόμου απέναντι στο ρίσκο, τον παράγοντα τύχη και την αποφασιστικότητα για τη λήψη απόφασης

Το D.P. αποτελείται από 104 προτάσεις οι οποίες ακολουθούνται από απαντήσεις τύπου «αλήθεια-ψέματα». Ο ερωτώμενος καλείται να κυκλώσει μια εκ των δυο προτεινόμενων απαντήσεων σε κάθε πρόταση ανάλογα με το αν την υποστηρίζει ή όχι. Υπάρχουν 13 κλίμακες που βαθμολογούν από το 1-10 τον τρόπο λήψης απόφασης. Η χαμηλή βαθμολογία δείχνει την προτίμηση ελέγχου και προβλέψιμων καταστάσεων ενώ η υψηλή την προτίμηση ριψοκίνδυνων αποφάσεων.

Οι 13 κλίμακες αναπαριστώνται από τα 13 πρώτα γράμματα της αλφαβήτου (Α-Μ) .

Οι κλίμακες χωρίζονται σε τρεις κύριες κατηγορίες:

Ρίσκο: 4 κλίμακες μετρούν τις αξίες και συμπεριφορές που επηρεάζουν μια ριψοκίνδυνη-τολμηρή απόφαση.

Τύχη: 4 κλίμακες αντικατοπτρίζουν την διαχείριση αντίθετων των απόψεων, την τύχη και τρόπο αναμονής των συνεπειών σημαντικών αποφάσεων.

Αποφασιστικότητα :
5 κλίμακες μετρούν τις διαφορετικές επιρροές πριν, στη διαδικασία και μετά τη λήψη απόφασης.

Κλίμακες ρίσκου

Α- Αποφυγή ρίσκου: Προτιμά προβλέψιμες και ασφαλείς καταστάσεις και αποφεύγει το ρίσκο στη λήψη απόφασης.

Α+ Επιδίωξη ρίσκου: Επιδιώκει τις ριψοκίνδυνες καταστάσεις, βαριέται την προβλεψιμότητα και παραβλέπει την αβεβαιότητα.

Κ- Χαμηλό ρίσκο-χαμηλή απώλεια: Ζυγοσταθμίζει τη δυνητική απώλεια με την προτεινόμενη ριψοκίνδυνη απόφαση. Προτιμά τη σταθερή πρόοδο και τη μείωση του ρίσκου.

Κ+ Υψηλό ρίσκο-υψηλό κέρδος: Ζυγοσταθμίζει το δυνητικό κέρδος με το επερχόμενο ρίσκο. Προτιμά να επωμιστεί τις συνέπειες προκειμένου να επιλέξει μια επικερδή, ριψοκίνδυνη απόφαση.

J- Συντηρητικές αλλαγές στρατηγικής: Προτιμά να ακολουθεί την πιο σίγουρη μέθοδο και να μην παίρνει ρίσκο σε αβέβαιες καταστάσεις.

J+ Ριψοκίνδυνες αλλαγές στρατηγικής: Παίρνει πρωτοβουλίες για καινοτομίες που πιθανώς να προβούν επωφελείς. Προτείνει και χρησιμοποιεί νέες μεθόδους.

L- Ασφαλής πειθαρχία: Επιδιώκει τη σταθερότητα και τον αυτοέλεγχο, προσπαθεί πάντα να δρά λογικά και και επωμίζεται την ευθύνη των πράξεών του.

L+ Ανησυχία-παρορμητικότητα: Έχει την τάση να παίρνει παρορμητικές αποφάσεις ελπίζοντας στο καλύτερο με αποτέλεσμα την ανησυχία καθώς κλιμακώνονται τα προβλήματα.

Κλίμακα τύχης

E- Αναμονή ατυχίας-αποτυχίας: Απαισιόδοξος , εστιάζεται σε απογοητευτικές εμπειρίες. Περιμένει ατυχία στο μέλλον και είναι προσεκτικός στις κινήσεις του.

E+ Προσμονή τύχης-επιτυχίας: Αισιόδοξος, εστιάζεται σε θετικές εμπειρίες. Πιστεύει σε αίσιες εκβάσεις των επικείμενων αποφάσεων.

G- Εξάρτηση από ικανότητα: Πιστεύει ότι η επιτυχία εξαρτάται από τη γνώση και τις ικανότητες και ότι επιτυγχάνει όποιος γνωρίζει να τα χρησιμοποιεί σωστά.

G+ Εξάρτηση από τύχη: Πιστεύει ότι η επιτυχία είναι κυρίως θέμα τύχης και ότι οι ευκαιρίες επιτυχίας παρουσιάζονται τυχαία.

H- Ελεγχόμενα αποτελέσματα: Ελέγχει τις μεθόδους που χρησιμοποιεί, και πιστεύει ότι η λήψη απόφασης είναι στρατηγική διαδικασία και συμπεριλαμβάνει τα προβλεπόμενα τελικά αποτελέσματα.

H+ Μη ελεγχόμενα αποτελέσματα: Θεωρεί ότι τα τελικά αποτελέσματα είναι απρόβλεπτα με μερικό έλεγχο και ότι οι αλλαγές εξαρτώνται από τις περιστάσεις.

M- Συνειδητή επεξεργασία: Βασίζει τις αποφάσεις ισοσταθμίζοντας τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους. Τις εξαρτά από αντικειμενικές πληροφορίες και προσεκτική αιτιολόγηση.

M+ Εσωτερικό προαίσθημα: Στηρίζεται σε δικά του πιστεύω και ιδεολογίες εμπιστευόμενος το προαίσθημα και τη διαίσθησή του.

Κλίμακα αποφασιστικότητας

Ι- Αποθαρρημένη αντιμετώπιση: Αντιδρά σε απογοητευτικά αποτελέσματα ελέγχοντας και μετατρέποντας τα σχέδια.

Ι+ Αισιόδοξη επιμονή: Αντιδρά σε απογοητευτικά αποτελέσματα εμμένοντας στα ίδια σχέδια ελπίζοντας σε μια αίσια έκβαση.

Β- Επεξεργασία μετα-απόφασης: Έχει την τάση να επανεξετάζει τις αποφάσεις.

Β+ Πιστή αποφασιστικότητα: Διαπραγματεύεται μόνο την απόφαση που έχει λάβει.

D- ’καμπτη αναποφασιστικότητα: Είναι αβέβαιος στο να αντιμετωπίζει πολύπλοκες καταστάσεις και δυσκολεύεται να αποφασίσει μεταξύ διαθέσιμων επιλογών.

D+ Ευλύγιστη αποφασιστικότητα: Όσο περισσότερες και περιπλεγμένες επιλογές έχει, τόσο πιο πληροφορημένος αισθάνεται για την απόφαση που θα πάρει.

C- Εξαρτημένη αποφασιστικότητα: Νιώθει πιο σίγουρος για τις αποφάσεις του όταν υπάρχει ομοφωνία απόψεων και όταν αυτές επιβεβαιώνονται από τους άλλους.

C+ Ανεξάρτητη αποφασιστικότητα: Είναι αυτάρκης και έτοιμος να υπερασπιστεί την κρίση του και να επιχειρηματολογήσει για τις αποφάσεις του.Διάθεση: Ison Psychometrica
Προσφέρεται και υπηρεσία επεξεργασίας αποτελεσμάτων

0
0
0
s2sdefault